Worden de stikstofdoelen verplaatst naar 2035?

Worden de stikstofdoelen verplaatst naar 2035?

Worden de stikstofdoelen verplaatst naar 2035? 1024 538 IGN Vastgoed

Worden de stikstofdoelen verplaatst naar 2035?

Stikstof, de afgelopen jaren is er veel over te doen in Nederland, Europa en de rest van de wereld. Nederland heeft ambitieuze doelen vastgelegd om de stikstof fors te reduceren voor 2030. Waar voorheen woningbouw een uitzondering hiervoor krijgt is dit niet meer mogelijk. Voornamelijk mag er niet in natura-2000 gebieden gebouwd worden en de gebieden hier dicht omheen. Dit heeft ervoor gezorgd dat sommige bouwprojecten stil zijn komen te liggen en sommige zelfs gecanceld. Bouwprojecten moeten nu berekenen hoeveel stikstof zij uitstoten met de uitvoering van het project. Toch ontstaat er nu weerstand uit verschillende hoeken.

Stikstofdoelen halen in 2030 'niet heilig'

Ongeveer een jaar geleden ontstond er veel ophef toen CDA lijstrekker Wopke Hoekstra aangaf dat de doelstelling om 50% stikstof reductie te behalen in 2030 niet meer ‘heilig’ is voor zijn partij. Dit gaf hij aan in een interview met het AD. Niet alleen Wopke Hoekstra sprak zich uit, vele andere partijen in het kabinet vinden deze doelstelling niet haalbaar en willen debatteren over de mogelijkheden. Dit viel toen vooral niet goed bij coalitiepartij D66 die veel waarde hecht aan de afgesproken doelstelling. Nu, een jaar later, is het kabinet gevallen en staat de doelstelling weer open voor discussie.

Reductie is onvermijdelijk

Dat de stikstof gereduceerd moet worden is onvermijdelijk. Vele berekeningen tonen aan dat we in Nederland, vooral door landbouw, de bodem enorm belasten en daarmee de natuur wat ervoor zorgt dat de biodiversiteit in Nederland verslechterd. Biodiversiteit is ontzettend belangrijk voor al het leven op de planeet. Europa wil daarom in rap tempo de uitstoot op alle mogelijke manieren verminderen. Van elektrische auto’s en warmtepompen tot het verminderen van de veestapel in Nederland. Veel boeren hebben zich al laten uitkopen door de overheid en in het hele land is een enorme transitie aan de gang, allemaal om de stikstof te reduceren.

Zuid-Holland kiest voor 2035

Het coalitieakkoord van de provincie Zuid-Holland is onlangs gepresenteerd. Zuid-Holland heeft vooral de focus gelegd op woningbouw en de natuur- en stikstofdoelen. De nieuwe coalitiepartijen willen nog steeds de 235.000 woningen bouwen die ondertekend zijn in de woondeals. Hierbij mikken zij op het behalen van de stikstofdoelen in 2035 en dus niet meer in 2030. Tijdens de recente provinciale staten verkiezingen werd nieuwkomer BBB verassend de grootste in bijna alle provincies. Dit heeft ervoor gezorgd dat zij een plaatsje aan de tafel krijgen in de formaties in de provincies en dat is nu terug te zien in het gepresenteerde coalitieakkoord. De BBB was namelijk een van de partijen die tegen de stikstofdoelen voor 2030 was. Hiermee laat Zuid-Holland zien dat zij meer ruimte willen voor het behalen van de gestelde doelen.

Verwacht wordt nu dat andere provincies zullen volgen aangezien BBB in meerdere provincies de grootste is geworden. Zuid-Holland laat zien met dit coalitieakkoord dat het dus kan en dat na alle waarschijnlijkheid andere provincies ook de doelstelling zullen opschuiven naar 2035. Dit zorgt ervoor dat er meer ruimte is voor woningbouw en daarmee het woningtekort beter opgelost kan worden.

1v1.lol google sites unblocked bit life funny shooter 2 slope paperio io games unblocked 1v1.lol io games unblocked games krunker.io unblocked
fapjunk
ankara escort
Akücü akumyolda.com akücü akümyoldaİnci akü 60 amper inci akü 60 amper akumyolda.comAkü yol yardım olarak akü takviye ve değişimi hzmetleri sunuyoruz. akü yol yardım İngilizce Türkçe çeviri ingilizceturkce.gen.tr ile ingilizce türkçe çeviriAlçalan burç hesaplama sitesi hesaparaclari.com hesaparaclari.comTranslate to English with translatedict.com TranslateDictTranslate Spanish to English audio with spanishenglish.comTranslate Spanish to English audio with spanishenglish.comCalculatorcafe helps to calculate loans as a loan calculator.Calculatorcafe.com
antalya bayan escort
Free Porn
Free Porn
Ev depolama Ucuz nakliyat teensexonline.com