Posts Tagged :

voordelen

De 7 voordelen van het investeren in grond 600 600 IGN Vastgoed

De 7 voordelen van het investeren in grond

De 7 voordelen van het investeren in grond

De grondmarkt is relatief nog niet zo lang bekend bij het grote publiek. Voorheen was dit alleen bekend bij grote investeerders en niet haalbaar voor particuliere. Tegenwoordig kunnen investeerders voor een lager tarief instappen en dat brengt veel voordelen met zich mee. In deze blog vertellen we wat deze voordelen zijn en waarom het juist nu interessant is om te investeren in grond. 

 

1. De woningnood is nog nooit zo hoog

Het is u ongetwijfeld niet onopgemerkt gebleven. De woningnood is ontzettend hoog en daarom moet de aankomende tijd ontzettend veel woningen bij gebouwd worden. Het kabinet heeft als doel gesteld dat er 1 miljoen woningen gerealiseerd moeten worden voor het jaar 2030. Deze afspraken zijn in 2020 gemaakt. Dat betekent dat er per jaar 100.000 woningen bijgebouwd moeten worden. Dat is een ontzettend ambitieuze doelstelling en die bleek de afgelopen jaar niet haalbaar te zijn. Tot op heden (2022) is het nog niet gelukt om jaarlijks 100.000 woningen bij te bouwen. Om de doelstelling te halen moet de aankomende jaren dus zelfs meer dan 100.000 woningen gebouwd worden. 

De verwachtingen zijn dat de bevolkingsgroei ook na 2030 toe zal nemen. Het bouwen stopt dus niet naar het jaar 2030. Daarnaast wordt vaak alleen verteld hoeveel woningen er jaarlijks bijgebouwd worden maar niet hoeveel er gesloopt worden. De woningnood zal daarom nog jaren duren. 

 

2. Grond is schaars

In tegenstelling tot geld kan er niet zomaar grond worden ‘bijgeprint’. Er wordt door middel van heien nog wel damwanden geplaatst om her en der nieuwe stukken grond te ontwikkelen zodat hier gebouwd kan worden maar dit proces duurt lang en brengt veel kosten met zich mee. Door de woningnood en de schaarste van grond blijft de vraag naar grond stijgen. Voor investeerders kan dit zeer lucratief zijn. Door de stijgende vraag, stijgt de prijs aan ook middels vraag en aanbod. Hierdoor kunnen er zeer aantrekkelijke rendementen behaald worden. 

De schaarste zorgt er ook voor dat de druk toe neemt om hoger te bouwen. Er moet slimmer omgegaan worden met de beschikbare grond en men wil betaalbaar kunnen wonen. Hierdoor worden vaker woontorens gebouwd omdat je simpelweg meer woningen op hetzelfde stuk grond kwijt kan. 

 

3. De stikstofcrisis biedt kansen en risico’s

De laatste maanden is het bijna dagelijks in het nieuws, de stikstofcrisis. De plannen van het kabinet zijn om boeren te onteigenen van hun grond. Onteigening is de gedwongen overdracht van het eigendomsrecht van particulieren aan de overheid. Door deze ontwikkeling zijn al veel boeren hun grond aan het verkopen. Nederland exporteert namelijk meer vlees dan het zelf consumeert. Hierdoor wordt er ontzettend veel stikstof uitgestoten wat moet en gereduceerd zal worden. 

Dit biedt kansen omdat de vrijgekomen grond goed gebruikt kan worden voor het bouwen van nieuw vastgoed. De vraag naar landbouwgrond daalt en de vraag naar bouwgrond stijgt.

Daarnaast brengt dit natuurlijk ook risico’s met zich mee. Door de nieuwe regels voor de vermindering van stikstof mag niet zomaar overal gebouwd worden en er moet volgens strenge regels gebouwd worden. IGN Vastgoed is nauwlettend betrokken bij deze ontwikkeling en let bij het aankopen van grond goed of de regio interessant is voor bouw en of dit ook mogelijk is door de nieuwe regels.

 

4. Grond is tastbaar en vrij verhandelbaar

Grond is een fysiek tastbaar goed. In tegenstelling tot aandelen of cryptocurrency kunt u uw stuk grond bezoeken. Grond zal dan ook niet verdwijnen. Het is een eigendom dat notarieel wordt vastgelegd en geregistreerd wordt in het Kadaster. Daarnaast kun je vrij verhandelen. U bent vrij om uw grond te verkopen of te schenken aan wie u wil.

 

GROND IS TASTBAAR EN VRIJ VERHANDELBAAR

 

5. Grond is waardevast en fiscaal aantrekkelijk

Omdat grond een tastbaar goed is, kan grond niet zijn waarde verliezen. Door de schaarste is het juist zeer aannemelijk dat de waarde van de grond stijgt en niet daalt. Ons researchteam doet zijn onderzoek met uiterste nauwkeurigheid en kijkt naar strategische gelegen grond met doel op waardevermeerdering. Daarnaast is grond fiscaal aantrekkelijk, onze adviseurs vertellen u graag meer hierover. 

 

6. Een hoog kapitaal kan geld kosten

Voor vermogende personen wordt bij een bepaalde grens een negatieve rente toegepast. Dit betekend dat er rente betaald moet worden over het eigen vermogen. Hierdoor neemt het kapitaal jaarlijks af. Door te investeren in kansrijke projecten kunt u uw kapitaal beschermen en zelfs vermeerderen.

 

7. Verkoop van woningen en verhuren van extra woningen gaat zwaarder belast worden

Het kabinet is op het moment bezig met plannen om de verkoop van woningen te gaan belasten. Op het moment wordt er géén belasting geheven over de winst door overwaarde. Hierdoor was het investeren in vastgoed zeer interessant. Ditzelfde geldt voor het verhuren van extra woningen. Deze inkomsten hoeven niet aangegeven te worden op de belastingaangifte. Dit is mede oorzaak van de woningnood in Nederland. Dit probleem wil het kabinet aanpakken door hier in de toekomst belastingen over te heffen. Hierdoor wordt dit minder aantrekkelijk. Dit is echter niet het geval bij de grondmarkt waardoor investeerders op het moment massaal overstappen.

 

Investeer mee in grond

Bent u geïnteresseerd in de werking van de grondmarkt? Wil u weten hoe IGN Vastgoed te werk gaat en meer informatie ontvangen? Bekijk onze lopende projecten of neem contact op met onze adviseurs. Zij leggen u graag de mogelijkheden uit en beantwoorden al uw vragen. 

1v1.lol google sites unblocked bit life funny shooter 2 slope paperio io games unblocked 1v1.lol io games unblocked games krunker.io unblocked
fapjunk
ankara escort
Akücü akumyolda.com akücü akümyoldaİnci akü 60 amper inci akü 60 amper akumyolda.comAkü yol yardım olarak akü takviye ve değişimi hzmetleri sunuyoruz. akü yol yardım İngilizce Türkçe çeviri ingilizceturkce.gen.tr ile ingilizce türkçe çeviriAlçalan burç hesaplama sitesi hesaparaclari.com hesaparaclari.comTranslate to English with translatedict.com TranslateDictTranslate Spanish to English audio with spanishenglish.comTranslate Spanish to English audio with spanishenglish.comCalculatorcafe helps to calculate loans as a loan calculator.Calculatorcafe.com
antalya bayan escort
Free Porn
Free Porn
Ev depolama Ucuz nakliyat teensexonline.com