Posts Tagged :

Vermogensbescherming

ECB's inspanningen om de inflatie onder controle te krijgen en de financiële kwetsbaarheden blootgelegd door rentestijging
ECB’s inspanningen om de inflatie onder controle te krijgen en de financiële kwetsbaarheden blootgelegd door rentestijging 1024 538 IGN Vastgoed

ECB’s inspanningen om de inflatie onder controle te krijgen en de financiële kwetsbaarheden blootgelegd door rentestijging

ECB's inspanningen om de inflatie onder controle te krijgen en de financiële kwetsbaarheden blootgelegd door rentestijging

De Europese Centrale Bank (ECB) heeft alles uit de kast gehaald om de inflatie in de eurozone terug te brengen tot 2 procent. Volgens het artikel van NU.nl[1] heeft ECB-president Lagarde verklaard dat de inflatie nog steeds te hoog is en dat zij streeft naar een renteverhoging om dit aan te pakken. Echter, een snelle rentestijging kan ook financiële kwetsbaarheden blootleggen, zoals gemeld door De Nederlandsche Bank (DNB). Het is daarom belangrijk om een evenwicht te vinden tussen het aanpakken van inflatie en het beheersen van de financiële risico’s.

“De inflatie is te hoog en dat zal nog lang zo blijven”, zei Lagarde in een toespraak. “We hebben nog steeds mogelijkheden om de belangrijkste rentetarieven te verhogen.”

ECB verhoogt rente opnieuw

In mei is de rente wederom door de Europese Centrale Bank verhoogt. Deze is gestegen van 3 procent naar 3,25 procent. Dit is het hoogste renteniveau sinds 2008! Sinds juli 2022 heeft de ECB de rente nu voor de zevende keer verhoogd. De stijging van 3 naar 3,25 is een kleinere stap dan de voorafgaande stijgingen die zijn geweest. Voor deze periode was de rente jaren lang negatief. Hierdoor kon men ‘gratis’ geld lenen.

De rentestijging zal verdere effecten veroorzaken op de huizenmarkt. Men moet meer rente betalen bij de bank waardoor zij dus minder kunnen lenen. Een gevolg hiervan is dat we een kanteling zien op de huizenmarkt. Overbieden is niet meer de norm zoals een paar jaar geleden. Vraagprijzen worden geboden en er wordt zelfs ondergeboden. Huizen zijn jaren lang overgewaardeerd geweest. Door de te hoge prijzen en i.c.m. de hogere rente zorgt het ervoor dat de vraagprijzen voor huizen momenteel dalen.

Financiële kwetsbaarheden door rentestijging

De snelle stijging van de rente legt de financiële kwetsbaarheden van de Europese Unie bloot. De Nederlandse Bank (DNB) stelt dat deze stijging de financiële stabiliteit kan bedreigen, omdat huishoudens en bedrijven mogelijk moeite hebben om met hogere rentelasten om te gaan naar jaren lang een lage rente te hebben gehad. De Nederlandse Bank waarschuwt dat de rentestijgingen negatieve gevolgen kan hebben in de toekomst.

Algemene oplossingen om inflatie terug te dringen

Het terugdringen van inflatie is een belangrijke uitdaging voor economieën wereldwijd. Er zijn verschillende algemene oplossingen die kunnen helpen bij het beheersen van inflatie. Ten eerste is het monetaire beleid een belangrijk instrument. Centrale banken kunnen de rentetarieven aanpassen om de geldhoeveelheid te beïnvloeden en zo de inflatie te beheersen. Daarnaast is het bevorderen van prijsstabiliteit en het voorkomen van overmatige vraag belangrijk.

Verder is het belangrijk om structurele hervormingen door te voeren die de productiviteit en concurrentiekracht van een land verhogen. Dit kan bijdragen aan het beheersen van kosteninflatie en het stimuleren van economische groei op de lange termijn.

Een andere mogelijke aanpak is het voeren van een verstandig fiscaal beleid, waarbij overmatige overheidsuitgaven en begrotingstekorten worden vermeden. Door de overheidsfinanciën op orde te houden, kan de vraag naar goederen en diensten worden beheerst en kan inflatie worden beteugeld.

Tot slot is het bevorderen van transparantie en het waarborgen van een gezonde concurrentie in de markt van groot belang. Dit kan helpen om prijsstijgingen te voorkomen en marktmisbruik te verminderen.

Beschermen tegen inflatie

Nog steeds is de inflatie in Nederland en de andere Eurolanden ontzettend hoog. Langzaam wordt je kapitaal minder waard. Ondanks de rentestijgingen van de ECB, krijgen spaarders nog steeds een te laag rente aanbod van banken waardoor sparen niet interessant is. Tevens is het nog steeds zo dat vermogende personen met meer dan €100.000,- op de rekening, geen rente ontvangen. Grote of kleine spaarders zien dus een hun vermogen steeds minder waard worden.

Er zijn verschillende manieren om je te beschermen tegen inflatie. Hier zijn enkele opties:

  1. Beleggingen: Aandelen, vastgoed, obligaties waarvan de rentevergoeding is gekoppeld aan de inflatie en goud kunnen bescherming bieden tegen inflatie. Dat wil zeggen dat je meer rente ontvangt dan de huidige inflatie. Het is echter belangrijk om de spreiding van je beleggingen in de gaten te houden, je huiswerk te doen en op de risico’s te letten.
  2. Obligaties met rente die meebeweegt met de inflatie: Obligaties waarvan de rente wordt aangepast aan de inflatie kunnen helpen om de waarde van je vermogen te beschermen tegen inflatie.
  3. Diversificatie: Het spreiden van je vermogen over verschillende beleggingen en activa kan helpen om je te beschermen tegen inflatie. Door te diversifiëren, verklein je het risico dat een enkele belegging wordt getroffen door inflatie.
  4. Investeren in tastbare activa: Het investeren in activa zoals vastgoed, grond, een vakantiehuis, whisky of kunst kan bescherming bieden tegen inflatie. Deze activa hebben vaak de potentie om in waarde te stijgen in tijden van inflatie.
  5. Indexering van inkomen: Als je inkomen afhankelijk is van een bepaalde index, zoals een loonindex of huurindex, kan dit helpen om je inkomen te beschermen tegen inflatie. De bedragen worden dan automatisch aangepast aan de inflatie.

Het is belangrijk om je goed te informeren en advies in te winnen bij een financieel adviseur voordat je beslissingen neemt over het beschermen van je vermogen tegen inflatie.

Investeren in grond kan een methode zijn om je te beschermen tegen inflatie. Benieuwd naar de mogelijkheden? Bekijk onze lopende projecten en vraag een brochure aan.

Wat te doen bij financiële onzekerheid
Wat te doen bij financiële onzekerheid 1024 538 IGN Vastgoed

Wat te doen bij financiële onzekerheid

Wat te doen bij financiële onzekerheid

Naar vele florerende economische jaren is het niet meer dan normaal dat er jaren van economisch mindere tijden er aan zitten te komen. In veel sectoren wordt er opgemerkt dat er spanningen zijn. Na de coronapandemie kwamen de stijgingen voor producten zoals levensmiddelen en brandstof. Er werd minder geproduceerd en daarnaast ontstond de oorlog in Oekraïne wat voor meer geopolitieke spanningen zorgt. Gevolgen hiervan heeft de inflatie tot recordhoogte gedreven en als klap op de vuurpijl zien we nu een enorme druk op het economische stelsel zoals die nu is.

In Amerika is er paniek omtrent het omvallen van de Amerikaanse Dollar als ‘world’s reserve currency’. Enkele banken zijn al omgevallen en vele staan onder de druk. Veel financiële onzekerheid brengt natuurlijk spanningen met zich mee op het wereldtoneel maar hoe ga je daarmee om als burger?

Wat te doen bij financiële onzekere tijden?

Is er reden voor paniek

Door onzekerheid, maakt niet uit in wat voor mate of problematiek, wordt er onbewust onzekerheid van binnenuit gecreëerd. Wanneer men opzoek gaat en dieper in de materie duikt, stuiten zij vaak op nog meer redenen die niet bevorderlijk zijn voor de problematiek. Daarom wordt er vaak gesteld dat er geen reden is tot paniek. Want vaak maakt men zich meer druk dan nodig is.

Maar is dat ook terecht? Op het nieuws zie je vele ‘experts’ hun mening geven waarin vaak wordt aangegeven ‘Dat er heel nog wat moet gebeuren voordat we echt van een crisis spreken’.

Voor de laatste grote crisis in 2008 hoorde we vergelijkbare woorden van oud minister van Financiën, minister Bos:

“Onze economie kan een stootje hebben”. Met die woorden probeert minister Bos van Financiën in januari 2008 de groeiende onrust te sussen. Nu jaren later weten we allemaal wat er volgde…

Wie bekend is met beleggen weet dat het afgelopen jaar geen pretje is geweest. Vele aandelen zijn het afgelopen jaar gekelderd. Natuurlijk zijn er ook tal van voorbeelden van aandelen die gestegen zijn. Toch speelt er veel onrust. Aandelen worden minder waard, kosten stijgen en door inflatie wordt het geld minder waard. Veel Nederlanders voelen dit in de portemonnee.

Afgelopen februari is er dan ook een record hoeveelheid aan geld van de bankrekening gehaald door Europeanen. Maar liefst 71 miljard euro is opgenomen door particuliere en bedrijven blijkt uit gegevens van de Europese Centrale Bank (ECB). Er wordt een link gelegd met het omvallen van de Amerikaanse Silicon Valley Bank en het Zwitserse Credit Suisse. Bedragen boven de €100.000 worden namelijk niet gegarandeerd door de ECB.

Europeanen haalden recordhoeveelheid geld van bankrekening

bron: google

Onzekerheid van de Dollar

De afgelopen dagen wordt er veel gespeculeerd over de financiële onzekerheid van de Dollar. Hoe komt dat?

Al decennia is Amerika dé wereldmacht en wordt de Dollar ook gebruikt als gangbare wereld valuta. We kennen niet anders. Maar dat lijkt nu te keren.

China (1,4 miljard inwoners) is haar macht aan het uitbreiden op het wereldtoneel. Dit doen zij door verbonden te sluiten met andere landen in de wereld zoals met India (1,4 miljard inwoners), Saudi-Arabië, Pakistan en Rusland. Door de oorlog in Oekraïne is Rusland zeer afhankelijk geworden van de handel met landen als India en China.

Nu lijkt er een nieuw blok gevormd te gaan worden waardoor er redelijk terechte paniek ontstaat. Tijdens een ontmoeting met de Chinese president Xi Jinping vorige maand sprak Poetin over een plan voor de langere termijn om te vertrouwen op de Chinese Yuan als favoriete valuta. “Wij zijn voorstander van het gebruik van de Chinese Yuan voor nederzettingen tussen Rusland en de landen van Azië, Afrika en Latijns-Amerika”, zei hij.

Alleen China en India omvatten al bijna 30% van de wereldbevolking en er lijken meer landen zich erbij te voegen.

Wat zijn de gevolgen?

Op het moment wordt de Dollar op vertrouwen gevalideerd door onder andere vraag in aanbod. In het verleden was dit op basis van de waarde van Goud. Dat is niet meer. Andere landen hanteren dit nog wel. Doordat de Amerikaanse Dollar hier aan gelieerd werd, ontstond er een wereldhandel met als gangbare munt de Amerikaanse Dollar, ook wel Petrodollar genoemd.

In de wereldhandel wordt bijvoorbeeld ook de handel in olie uitgedrukt in de Amerikaanse Dollar. Dit zorgt ervoor dat alle landen in de wereld Amerikaanse Dollars moeten inkopen om aan olie te komen.

Daar lijkt nu verandering in te komen als een groot deel van de wereld kiest om deze handel niet meer in Amerikaanse Dollar te doen maar in Chinese Yuan.

Lees ook:

‘Petrodollar’ at risk as TotalEnergies sells LNG to China in yuan

 

Als de wereld besluit, of verplicht wordt, deze handel niet meer te kunnen voeren in de Petrodollar, heeft het Amerikaanse economische stelsel een serieus probleem en daarmee ook de Euro!

Vele critici zeggen dat dit zeer onwaarschijnlijk is en dat dit nooit zal gebeuren, omdat het nooit eerder vertoond is.

Dit betekend niet dat het ondenkbaar is en onmogelijk is. De gevolgen zouden desastreus zijn, vooral in de financiële sector en daarmee uiteindelijk natuurlijk de burger raken!

Hoe kun je je beschermen tegen een financiële crisis

Mocht het bovenstaande scenario zich afspelen dan zal dit niet langzaam worden aangekondigd maar zal het van de een op de andere dag gebeuren. Er wordt dan niet gesproken van een ‘crisis’ maar een catastrofe. Desondanks mochten meer onzekere tijden er aankomen of wellicht betere tijden dan is het altijd goed om jezelf te beschermen tegen de gevolgen van zulke economische veranderingen.

Zorg er daarom voor dat je altijd geld beschikbaar hebt op een spaarrekening of ‘een oude sok’. Zorg voor extra manieren om geld te kunnen verdienen. Leer hoe je jou geld aan het werk kunt zetten (investeren). Veel mensen kiezen voor aandelen, crypto, grond of vastgoed. Maak hier een goed besluit in.

Vele klanten bij IGN Vastgoed investeren een deel van hun vermogen niet alleen maar om een rendement te behalen. Er wordt vaak ook gekozen om hun vermogen ’te parkeren’ en daarmee te beschermen voor bijvoorbeeld inflatie of financiële onzekerheid. Grond is namelijk waardevast en stijgt al decennia lang in waarde om dat het niet kan worden bijgedrukt of worden bijgemaakt.

Bent u benieuwd hoe u voordelen kan hebben van het investeren in grond en wil u geadviseerd worden over uw situatie? Neem contact om de mogelijkheden persoonlijk met een adviseur te bespreken.

Inflatie in Nederland: huidige situatie en verwachtingen voor 2023
Inflatie in Nederland: huidige situatie en verwachtingen voor 2023 1024 538 IGN Vastgoed

Inflatie in Nederland: huidige situatie en verwachtingen voor 2023

Inflatie in Nederland: huidige situatie en verwachtingen voor 2023

Inflatie is een belangrijke indicator voor de gezondheid van een economie. Het meet de prijsstijging van goederen en diensten in een land. Afgelopen jaar heeft de inflatie recordhoogtes bereikt, vooral in Nederland. Een hoge inflatie zorgt ervoor dat je vermogen minder waard wordt. In Nederland is het inflatiepercentage momenteel relatief hoog, namelijk 9,6% in december 2022. Dit is hoger dan het Europese inflatiedoelstelling van ongeveer 2%. Er zijn verwachtingen dat de inflatie in 2023 zal afnemen.

Huidige inflatie situatie in Nederland

De huidige hoge inflatie in Nederland kan worden verklaard door een aantal factoren. Een belangrijke oorzaak is de stijging van de energieprijzen, vooral de olieprijzen. Door de stijging van de olieprijzen stijgen ook de vervoerskosten en daarmee de prijzen van veel producten. Daarnaast speelt ook de stijgende vraag naar goederen een rol. Door de groeiende economie is de vraag naar goederen en diensten toegenomen, wat leidt tot hogere prijzen. Ook speelt de oorlog in Oekraïne een rol. Door de oorlog zijn er sancties tegen Rusland opgelegd wat er voor gezorgd heeft dat olie- en gasprijzen omhoog schoten.

Verwachtingen voor 2023

Er wordt verwacht dat het inflatiepercentage in 2023 zal afnemen. Dit komt doordat de energieprijzen verwachten te stabiliseren en de groei van de economie zal afnemen. Hierdoor zal de vraag naar goederen en diensten afnemen en zullen de prijzen niet meer zo snel stijgen. Bovendien, de Europese Centrale Bank heeft aangegeven dat zij maatregelen zal treffen om de inflatie te verlagen. Desalniettemin zal het inflatiepercentage naar verwachting nog steeds relatief hoog zijn in 2023 en zelfs nog in 2024 zeggen experts.

Het precieze inflatiepercentage voor 2023 is echter moeilijk te voorspellen. Dit hangt af van een aantal factoren, zoals de ontwikkelingen in de wereldeconomie en de maatregelen die worden genomen door overheden en centrale banken.

In conclusie, hoewel de huidige inflatie in Nederland hoog is, verwachten experts dat deze in 2023 zal afnemen. Dit komt door de verwachte stabilisatie van de energieprijzen en de groei van de economie. Het is echter belangrijk om te realiseren dat er onzekerheden zijn en het inflatiepercentage kan afwijken van de verwachtingen.

Wat kan je doen tegen een hoge inflatie?

Een hoge inflatie is slecht voor de portemonnee. De 1 euro waar je gister nog een heel brood van kon kopen, moet je nu opeens 1,10 euro voor betalen. Je koopkracht wordt dus minder. Tegenwoordig krijg je nog steeds een ontzettend laag rentepercentage op de bank. In het verleden was vaak het advies: ‘laat je geld op de bank staan zodat je vermogen stijgt door de rente die je krijgt’. Dit was in de periode dat je nog zo’n 5% rente mocht ontvangen. Dat is tegenwoordig niet meer zo. Zorg er dus voor dat je je vermogen beschermt door te investeren in bijvoorbeeld aandelen, grond of andere vormen van vermogensopbouw. Daarnaast is het slim om bijvoorbeeld (dure) leningen af te lossen met een deel van je spaargeld. Hierdoor worden je maandlasten lager en heb je meer vermogen om te besteden per maand.

 

Bent jij al bezig met vermogensopbouw of vermogensbescherming? Grond is al jaren een waardevast investering en kan een lucratief rendement opleveren. Neem contact op voor de mogelijkheden of vraag een vrijblijvende brochure aan van onze lopende projecten.

Hugo de Jonge legt middenhuur aan banden
Hugo de Jonge legt middenhuur aan banden 1000 625 IGN Vastgoed

Hugo de Jonge legt middenhuur aan banden

Hugo de Jonge legt middenhuur aan banden

Al maanden werd er over gesproken en nu lijkt Hugo de Jonge met de concrete plannen te komen voor het aan banden leggen van de middenhuur. Al jaren wordt er geklaagd over de extreem hoge huurprijzen die worden gevraagd voor veel te kleine woningen. Om huurders met een middeninkomen te beschermen en ervoor te zorgen dat zij een eerlijke prijs kunnen betalen voor de huur wil het kabinet de middenhuur reguleren.

Middels een puntensysteem wordt elke huurwoning gecontroleerd en beoordeeld op bijvoorbeeld de ruimte, de voorzieningen en de duurzaamheid van de woning. Op basis hiervan worden er punten gegeven. Deze punten worden jaarlijks geïndexeerd en beoordeelt. Een mooi uitkomst voor woningzoekende en voor personen die op het moment te veel betalen voor een woning en minder geld aan het eind van de maand overhouden. Slecht nieuws voor investeerders omdat er een maximale huurprijs van €1100 gevraagd kan worden wanneer een woning niet aan alle punten voldoet.

Minister De Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening: “Een betaalbare huurwoning is voor mensen met een middeninkomen steeds minder vanzelfsprekend. Door de enorme schaarste wordt de hoofdprijs gevraagd voor woningen die dat echt niet waard zijn. Terwijl leraren, verpleegkundigen en politieagenten die rekening mogen betalen. Met de regulering van de middenhuur wil ik hen beter beschermen tegen excessen, zodat mensen een eerlijke prijs voor hun woning betalen.”

Vastgoed verhuren wordt minder rendabel

Investeerders zijn niet blij met de nieuwe regels van minister de Jonge. Voor hen voelt het als de volgende klap in het gezicht en gaven aan bij een bespreking over de plannen van de minister, dat zij geen vertrouwen in hem hebben en zijn plannen. Hierdoor trekken investeerders massaal naar het buitenland of kiezen voor andere vormen van investeren zoals grond.

Door de maximale huurprijs wordt het minder interessant voor investeerders om te investeren in ‘stenen’. De investeringen die zij moeten doen om meer punten te krijgen wegen soms niet op tegen de huurprijs die zij ontvangen. Door de lagere huurprijs die zij ontvangen wordt het minder interessant om in vastgoed te investeren.

Hugo de Jonge wil hiermee voorkomen dat vastgoed bij zogenoemde ‘huisjesmelkers’ beland en dat huurders beschermt worden.

Investeren in vastgoed wordt in het geheel minder aantrekkelijk

Naast de plannen voor het aan banden leggen van de middenhuur wordt ook de overdrachtsbelasting in 2023 verhoogt van 8% naar 10,4%. Met de gemiddelde huizenprijzen van tegenwoordig zorgt dit er voor dat een investeerder duizenden euro’s meer kwijt is voor het aankopen van een woning. Daarnaast zijn er ook nog plannen om de inkomsten uit box-3 hoger te belasten. Investeerders in vastgoed ontvangen vanaf 2023 dus minder huurinkomsten uit hun portefeuille, betalen meer overdrachtsbelasting bij het aanschaffen van nieuwe panden, gaan in de toekomst meer belasting betalen en moeten grotere investeringen doen in de huidige en toekomstige portefeuille om de huurprijs omhoog te kunnen schroeven.

Luc van Dijk, partner bij Rechtstaete vastgoedadvocaten & belastingadviseurs, trek uit zijn berekening de conclusie dat het slimmer is om te verkopen dan inkomsten te werven uit de verhuur van woningen.

Laatste woord nog niet gesproken

Beleggers en investeerders zijn dus niet blij. Veel partijen willen daarom nog in gesprek gaan met de minister omdat er nog veel haken en ogen zijn aan zijn plannen. Zo geeft Edward Touw van Heimstaden aan dat de problemen alleen maar groter worden:

“De minister lijkt op de zorgen over verduurzamingscapaciteit te anticiperen door minpunten in het WWS toe te kennen voor labels met een E-, F- of G-label. “Maar eisen stellen is geen oplossing,” zegt Touw. “Deze eisen veranderen niets aan het feit dat met het doortrekken van het huidige puntensysteem het vaak financieel simpelweg niet mogelijk is om te verduurzamen. Het enige dat de minister nu doet is verhuurders die willen verduurzamen dwingen tussen linksom of rechtsom verlies maken.”

Heimstaden waarschuwt dan ook dat de regulering ervoor zal zorgen dat veel niet-duurzame woningen in de komende jaren verkocht zullen worden. Omdat deze complexen niet als geheel aan een andere investeerder kunnen worden verkocht, zullen veel verhuurders worden gedwongen woningen één-voor-éen te gaan verkopen – het zogenaamde uitponden. ” 

Investeerders stappen massaal over

Afgelopen jaar hebben we al veel vastgoedinvesteerders mogen verwelkomen tot onze partij. We zien dat er een grote verschuiving plaats vindt van vastgoedinvesteerders die nu in de grondmarkt stappen omdat er een heleboel voordelen aanzitten. Met de veranderende plannen die gepresenteerd worden wordt het steeds minder interessant om te investeren en beleggen in vastgoed in Nederland.

Benieuwd wat investeren in grond voor u kan beteken? Bekijk onze lopende projecten en vraag een vrijblijvende brochure aan.

Grondprijs stijgt ook in het derde kwartaal van 2022
Grondprijs stijgt ook in het derde kwartaal van 2022 640 427 IGN Vastgoed

Grondprijs stijgt ook in het derde kwartaal van 2022

Grondprijs stijgt ook in het derde kwartaal van 2022

De cijfers uit het derde kwartaal van 2022 zijn bekend. Het Kadaster meldt dat de grondprijzen opnieuw zijn toegenomen. De stijging bedraagt maar liefst 9,1 procent in vergelijking met het tweede kwartaal van 2022. Deze stijging heeft betrekking tot de gemiddelde agrarische grondprijs in Nederland.

De prijzen van alle verschillende type grond zijn toegenomen. Een trend die al jaren speelt. De toename komt mede doordat grond steeds schaarser wordt en niet kan worden bijgemaakt. Per provincie lopen de prijzen per hectare enorm uiteen. Over het algemeen is er in elke provincie een stijging te zien.

Grondprijs 8,5 procent hoger in vergelijking met 2021

De gemiddelde grondprijs is in 2022 met 8,5 procent gestegen in vergelijking met 2021. Opvallend is dat er in 2022 minder grond is verhandeld maar desondanks is er toch een prijs toename. Grondprijzen blijven al decennia lang stijgen. Dit maakt grond een waardevast goed wat over het algemeen meer waard wordt.

agrarische grondprijs per kwartaal

Bron: Kadaster/RVO.nl/Wageningen Economic Research

Is investeren in grond iets voor mij?

Investeren in grond blijkt al jaren een zekere investering te zijn. Cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek laten zien dat grondprijzen al jaren lang stijgen en dat blijkt nu ook uit de berichten van Het Kadaster. Dit maakt grond een waardevast goed. Door te investeren in grond kan vermogen beschermd worden. De waarde neemt namelijk toe en in tegenstelling tot de waarde van valuta neemt deze waarde alleen maar af. Geld kan namelijk worden bijgedrukt en met de huidige inflatie wordt geld alleen maar minder waard. Door te investeren in grond beschermt u uw vermogen én zorgt u er gelijk voor dat uw vermogen toeneemt door de jaarlijkse waarde stijging.

Wanneer een stuk grond van bestemming wijzigt kan de waarde waanzinnig toenemen waardoor investeerders lucratieve rendementen kunnen behalen. Benieuwd of investeren in grond iets voor u is? Bekijk onze lopende projecten en neem contact op of vraag een brochure aan.

grondprijzen stijgen
Grondprijzen blijven stijgen 871 491 IGN Vastgoed

Grondprijzen blijven stijgen

Grondprijzen blijven stijgen

Al jaren stijgen de grondprijzen in het gehele land. Dit geld zowel voor de agrarische grondprijs als voor de grondprijs van bouwgrond. Cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek weergeven dat de prijs van grond al meer dan 25 jaar aan het stijgen is. Dit komt doordat de vraag naar grond toeneemt. De bevolking groeit door en zal de komende jaren alleen maar doorgroeien. In 1995 waren er nog zo’n 15,5 miljoen inwoners in Nederland. Inmiddels is dit aantal gegroeid naar 17,7 miljoen inwoners. Door immigratie, de bevolkingsgroei en de toestroom van vluchtelingen zal dit de komende jaren toenemen.

Dit heeft invloed op de grondprijs omdat deze mensen gehuisvest moeten worden. Momenteel heerst er een groot woningtekort in Nederland waardoor de druk om woningen te bouwen groter wordt.

48% prijsstijging sinds 2012

Uit de cijfers van het Kadaster, RVO.nl en Wageningen Economic Research is te herleiden dat de grondprijs van agrarische grond de afgelopen 10 jaar gemiddeld zo’n 48% in waarde is gestegen. Dit maakt een investering in agrarische grond een hele betrouwbare investering. Gespreid over 10 jaar betekend dit een waardestijging van gemiddeld 4,8% per jaar. Als we dit tegenover de rente zetten in dezelfde periode zien we dat de kapitaalmarktrente in 2012 rond de 2,2% was. Deze rente is sinds 2008 alleen maar aan het dalen waardoor je eigenlijk zo goed als niets meer aan rente ontvangt de afgelopen jaren. Sterker nog, de kapitaalmarkrente is zelfs onder de 0% gedoken waardoor het geld kost om kapitaal op de bank te hebben. Daarnaast is er momenteel een torenhoge inflatie van boven de 10% waardoor geld op de bank dus alleen maar minder waard wordt.

Grond is een waardevaste investering

Grond is schaars en kan niet worden bijgemaakt waardoor de vraag naar grond alleen maar stijgt. De afgelopen jaren is de vraag naar grond geëxplodeerd door het woningtekort dat heerst in Nederland. De komende jaren moeten er ruim 900.000 woningen worden bijgebouwd om het woningtekort op te vullen. Hierdoor is het investeren in grond een lucratieve en betrouwbare investering.

De cijfers uit het Kadaster en het Centraal Bureau voor de Statistiek weergeven dat prijs van grond alleen maar blijft stijgen waardoor investeren in grond een waardevaste investering is, ongeacht de bestemming. Wanneer de bestemming van een stuk agrarische grond wijzigt kan er op korte termijn aantrekkelijke rendementen worden behaald.

Meer weten over investeren in grond?

Wil jij meer weten over het investeren in grond? Over de werkwijze van IGN Vastgoed of meer weten over onze lopende projecten?

Neem dan contact met ons op of vraag een brochure aan!

Waarom beleggers in agrarische grond investeren om winst te maken‍
Waarom beleggers in agrarische grond investeren om winst te maken‍ 640 480 IGN Vastgoed

Waarom beleggers in agrarische grond investeren om winst te maken‍

Waarom beleggers in agrarische grond investeren om winst te maken‍

Dit artikel zal u helpen begrijpen waarom investeren in agrarische grond een winstgevende langetermijnstrategie is. Voordat u in agrarische grond investeert, moet u de potentiële risico’s en profijten van een belegging kennen. De risico’s kunnen hoog zijn, maar de beloningen ook als u voldoende geduld heeft. Laten we eens kijken waarom beleggen in agrarische grond een winstgevende langetermijnstrategie is.

Wat is investeren in agrarische grond?

Beleggen in agrarische grond is het kopen van land als investering. Er wordt vaak gesproken over ‘grondspeculatie’. Dit wil zeggen dat er grond wordt gekocht in de hoop dat dit later meer waard wordt doordat de bestemmingsplannen voor dit gebied kunnen wijzigen. Zodra de bestemmingsplannen van agrarische grond veranderen naar bouwgrond dan zal de waarde van dit stuk land enorm toenemen. Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is te zien dat de waarde van grond de afgelopen decennia alleen maar toeneemt.

Is investeren in grond verstandig

Waarom investeren in agrarische grond?

Er zijn verschillende redenen waarom u in agrarische grond zou moeten investeren. Beleggen in agrarische grond levert op termijn een hoog rendement op. Aangezien landbouwgrond een onbebouwd stuk onroerend goed is, zijn de vooruitzichten om winst te maken zeer hoog wanneer de bestemming voor het stuk grond wijzigt. Doordat grond niet bijgemaakt kan worden en door de bevolkingsgroei en immigratie de vraag naar woningen stijgt, stijgt de vraag naar bouwlocaties ook. Dit betekent dat beleggen in landbouwgrond u kan helpen om uw beleggingsportefeuille te diversifiëren.

Risico's van beleggen in agrarische grond

Beleggingen in agrarische grond brengen een risico met zich mee. Als u land koopt, kan het zijn dat op korte termijn er geen bestemmingswijziging kan plaatsvinden. Laat u daarom altijd goed informeren door adviseurs die bekend zijn met de markt en vaak gebruik maken van een onderzoeksteam die vele aspecten in kaart brengen. Desondanks hoeft een investering in grond niet een slechte investering te zijn. Over het algemeen behoud grond zijn waarde of wordt dit zelfs meer waard. Het kan wel voorkomen dat u voor een te hoge prijs bent ingestapt. Screen daarom altijd goed met welke partijen u in zee gaat.  De prijs van agrarische grond kan ook fluctueren. De grondprijzen kunnen van jaar tot jaar stijgen of dalen, afhankelijk van verschillende factoren zoals de rente, de vraag naar grond, en het overheidsbeleid. De komende jaren is er een groot tekort aan woningen in Nederland waardoor de vraag naar grond hoog is. Over het algemeen blijft de bevolking groeien waardoor de vraag naar grond blijft bestaan.

Profijten van investeringen in agrarische grond

Het belangrijkste om op te merken is dat investeren in agrarische grond een winstgevende langetermijnstrategie is. De reden hiervoor is de snelle groei van de bevolking, de toenemende verstedelijking en de stijgende vraag naar woningen. Deze factoren zullen in de loop van de tijd blijven toenemen en hebben het potentieel om de grondprijzen aanzienlijk te doen stijgen. Door te investeren in grond beschermt u uw vermogen doordat grond een waardevast goed is. Wanneer er al concrete plannen zijn voor bepaalde gebieden kunnen er zeer lucratieve rendementen behaald worden. In openbare registers is te achterhalen wat de bestemmingsplannen zijn voor bepaalde gebieden en er is te achterhalen over bijvoorbeeld op omliggende percelen al gebouwd is. Door de expertise van adviesbureaus in de markt kunt u goed geïnformeerd worden lopende ontwikkelingen.

Moet je investeren in agrarische grond?

Er zijn veel manieren om geld te verdienen met landbouwgrond. Investeren in agrarische grond kan lonend zijn op korte en lange termijn. Er moet wel rekening gehouden worden dat er een deel van uw vermogen voor een bepaalde periode vast staat in de vorm van grond. Echter kunt u altijd uw grond verkopen of schenken aan wie u wil. Als u overweegt te investeren in agrarische grond, moet u zich bewust zijn van de risico’s en de te verwachten winsten. Daarom is het essentieel om u te laten adviseren door een expert.

Inflatie stijgt verder; 11,6 procent in juli!
Inflatie stijgt verder; 11,6 procent in juli! 640 427 IGN Vastgoed

Inflatie stijgt verder; 11,6 procent in juli!

Inflatie stijgt verder; 11,6 procent in juli!

De stijgende inflatie blijft doorzetten. Geheel onverwachts is de inflatie afgelopen maand weer verder gestegen. Geld wordt steeds minder waard. De stijging is voornamelijk te wijten aan de plotse stijging van de energieprijzen. Centrale banken over de hele wereld verhogen de rente om de stijgende inflatie tegen te gaan. Er zit een sterke recessie aan te komen. Gevolgen hiervan zullen zijn dat de kloof tussen arm en rijk steeds groter zal worden.

Lees hier het hele artikel —->

bron: https://www.nu.nl/economie/6214867/prijzen-stijgen-onverwacht-flink-in-juli-inflatie-naar-116-procent.html

 

Vermogens bescherming wordt steeds belangrijker. Bekijk de mogelijkheden!

1v1.lol google sites unblocked bit life funny shooter 2 slope paperio io games unblocked 1v1.lol io games unblocked games krunker.io unblocked
fapjunk
ankara escort
Akücü akumyolda.com akücü akümyoldaİnci akü 60 amper inci akü 60 amper akumyolda.comAkü yol yardım olarak akü takviye ve değişimi hzmetleri sunuyoruz. akü yol yardım İngilizce Türkçe çeviri ingilizceturkce.gen.tr ile ingilizce türkçe çeviriAlçalan burç hesaplama sitesi hesaparaclari.com hesaparaclari.comTranslate to English with translatedict.com TranslateDictTranslate Spanish to English audio with spanishenglish.comTranslate Spanish to English audio with spanishenglish.comCalculatorcafe helps to calculate loans as a loan calculator.Calculatorcafe.com
antalya bayan escort
Free Porn
Free Porn
Ev depolama Ucuz nakliyat teensexonline.com