Posts Tagged :

Hugo De Jonge

Ook in woondeals wordt gesproken over buitenstedelijk bouwen
Ook in woondeals wordt gesproken over buitenstedelijk bouwen 1024 538 IGN Vastgoed

Ook in woondeals wordt gesproken over buitenstedelijk bouwen

Ook in woondeals wordt gesproken over buitenstedelijk bouwen

Jaren lang werd er voorkomen om tegen de randen van dorpen of steden te gaan bouwen. Vaak werden eerst inbreidingsprojecten gerealiseerd en zoveel mogelijk binnenstedelijk gebouwd. Door het enorme woningtekort en het tekort aan ruimte, worden gemeenten gedwongen om te kijken naar meer buitenstedelijke locaties. Veel marktpartijen pleiten hier al jaren voor maar nu is ook de Tweede Kamer voor het bouwen aan de randen van de stad. Het binnenstedelijk bouwen is moeilijker geworden door de minimale ruimte. Daarnaast is door de dure grond en stijging van de materiaalkosten binnenstedelijk bouwen niet altijd meer rendabel. Er moeten namelijk ontzettend veel sociale woningen komen en betaalbare woningen.
deneme bonusu
bonus veren siteler

‘Er ligt veel focus op plannen om in de stad te bouwen. Mooi op papier, maar de praktijk is weerbarstiger. Want in de stad bouwen is duur en ingewikkeld. Ik wil van de minister weten hoe hij gaat zorgen dat reguliere en tijdelijke woningen sneller gebouwd gaan worden, niet langzamer.’

bron: Peter de Groot (VVD-Kamerlid) @pedegro – Twitter

Woondeals bevatten buitenstedelijke locaties

De afgelopen maanden is Hugo de Jonge in het hele land op bezoek geweest bij verschillende gemeenten. Samen met gemeenten heeft hij woondeals ondertekend. In deze deals staan o.a. hoeveel woningen iedere gemeenten tot 2030 gaan bouwen. Ook in deze deals ligt de focus voornamelijk nog op bouwen in de stad. Echter is het taboe doorbroken en wordt er steeds meer en steeds vaker gekeken naar ‘bouwen in het groen’. Hiermee wordt vooral bedoelt aan de randen van dorpen en steden. Of er nou gebouwd wordt in de stad of aan de rand van de stadsgrenzen, bouwprojecten lopen altijd op weerstand van belanghebbenden. Toch moet er een oplossing komen voor het woningtekort in Nederland. Steden raken vol en het wordt steeds lastiger om snel en goedkoop te kunnen bouwen. Er moet snel een oplossing komen vindt ook VVD-Kamerlid Peter de Groot.
casino siteleri
deneme bonusu veren siteler
bonus veren siteler

Onnodige blokkades moeten verworpen worden

Momenteel zijn er enorm veel barrières voor het buitenstedelijk bouwen binnen de ‘Ladder voor Duurzame verstedelijking’. De Ladder voor duurzame verstedelijking (Ladder) is een instrument voor efficiënt ruimtegebruik. Het bevoegd gezag moet voldoen aan een motiveringsvereiste als nieuwe stedelijke ontwikkelingen planologisch mogelijk worden gemaakt (Rijksoverheid). Aan de hand van dit instrument kan gekeken worden of er buitenstedelijk gebouwd kan worden. Met dit instrument moet er bijvoorbeeld eerst worden aangetoond dat de plannen binnen de bebouwde kom niet mogelijk zijn. Dit zorgt voor onnodige procedurele blokkades voor buitenstedelijke bouwopgaves.

Door het instrument te versimpelen en blokkades weg te nemen, moet het makkelijker worden om buitenstedelijk te kunnen bouwen. Dit zal de woningbouw kunnen versnellen. In 2022 is hier al eens onderzoek naar gedaan en het bebouwen van de randen van de stad zal de woningbouw enorm kunnen versnellen waardoor het woningtekort verminderd kan worden.

Nu lijkt een meerderheid van de Tweede Kamer het hier mee eens te zijn en daarmee aan te geven dat er minder vastgehouden moet worden aan het bouwen binnen de bebouwde kom maar dat men ook verder moet kijken zoals aan de stadsgrenzen.

Buitenstedelijk bouwen niet altijd goedkoper

Ondanks dat buitenstedelijk bouwen veel voordelen heeft, is het niet altijd goedkoper. Er moet namelijk veel gebeuren voordat er gebouwd kan worden. Bodem moet onderzocht worden, de grond bouwrijp en het is niet altijd optimaal. Zo moet er ook geïnvesteerd worden in voorzieningen, infrastructuur en aansluitingen op het stroomnet. Toch zijn er genoeg locaties waar wel een straatje bij gebouwd kan worden. Vooral in de grote steden is het bouwen duur geworden, maar ook de middelgrote steden worden steeds lastiger.

De plannen voor buitenstedelijke locaties zijn in sommige gemeenten al in een vergevorderd stadium, denk aan de Zuidplas of Rijswijk. Ook Minister de Jonge ondertekend dat het taboe doorbroken moet worden en er vaker gekeken moet worden naar het bouwen in het groen. Natuurlijk met oog op de bescherming van de natuur en het juiste gebruik van de ruimte.

Investeren in buitenstedelijke locaties

Zoals bekend is, is de grond in grote en middelgrote steden erg duur. Daarom is een woning van het zelfde formaat in een kleinere dorp vele malen goedkoper. Dit komt o.a. door de locatie van een woning wat er voor zorgt dat de grondprijs hier hoger is. IGN Vastgoed investeert in projecten aan randen van dorpen en steden met het oog op dat hier in de toekomst gebouwd kan worden. Daarnaast heeft IGN Vastgoed ook inbreidingsprojecten die binnen de kom liggen. Dit maakt investeren in grond interessant voor vermogensopbouw.

Benieuwd of investeren in grond ook iets voor jou is? Bekijk onze projecten en vraag een brochure aan!

Kabinet wil meer inzetten op flexwoningen, locaties een probleem
Kabinet wil meer inzetten op flexwoningen, locaties een probleem 1024 538 IGN Vastgoed

Kabinet wil meer inzetten op flexwoningen, locaties een probleem

Kabinet wil meer inzetten op flexwoningen, locaties een probleem

Betaalbaar wonen moet weer de norm worden, dat wil iedereen. Echter is dat in de praktijk vele malen lastiger geworden door de enorme stijging van de huizenprijzen de afgelopen jaren. De woningnood wordt als maar groter. De afgelopen jaren konden woningzoekende tegen een hele lage rente een hypotheek krijgen. Doordat men meer kon lenen en de vraag naar woningen ontzettend hoog is, zijn woningen enorm in waarde gestegen. Overbieden was de gang van zaken en woningen stonden vaak nog geen dag online op bekende platformen of ze waren al verkocht.

Die tijd is nu voorbij. Door de stijging van de rente kunnen woningzoekende minder lenen. De huizenmarkt koelt af, huizen staan langer online en langzaam dalen de huizenprijzen. Echter blijft de vraag naar woningen nog enorm hoog.

Alles is duurder geworden

Ondanks de daling in huizenprijzen, zijn de bedragen die men voor een huis moeten neerleggen nog steeds ontzettend hoog. Dit komt nog steeds doordat de vraag naar een woning niet verminderd is. Voor een gemiddeld huishouden met tweeverdieners is het nog steeds lastig om een huis te kopen. Door inflatie en stijging in kosten van bijna alles wat men consumeert, kan een gemiddeld huishouden minder uitgeven dan een jaar geleden. Daarbovenop is de rente in vergelijking met 2021 meer dan verdrievoudigd. Dit zorgt ervoor dat het nog steeds lastig is om een huis te kopen.

De stijging in kosten voor grondstoffen en personeel zorgen ervoor dat nieuwbouw woningen bijna niet betaalbaar zijn en daarnaast werkt de politiek niet meer doordat er steeds meer strengere regels zijn zoals bijvoorbeeld stikstof en circulair bouwen.

Schreeuw om betaalbare woningen

De vraag naar betaalbare woningen is ontzettend hoog. Het kabinet wil daarom hoog inzetten op flexwoningen. Minister Hugo de Jonge wil ‘door de crisis heen doorbouwen’. Met de huidige rentestand is hij zich ervan bewust dat het echt ingewikkeld is om betaalbare woningen te bouwen. Flexwoningen zijn daarbij een uitkomst en de minister wil dan ook veel meer woningen uit de fabriek zien rollen.

De Jonge wil de bouw hiervan versnellen en wil dat er eind 2024 zo’n 37.500 flexwoningen zijn gebouwd om de acute woningnood op te lossen. In 2022 wilde de minister al 7.500 flexwoningen plaatsen maar dit is niet gelukt. Dit werden er uiteindelijk 3.400. Veel flexwoningen staan klaar om geplaatst te worden. Aan de ambities van de minister ligt het niet, aan de locaties in Nederland wel.

Buurtbewoners maken bezwaar tegen komst flexwoningen

Er zijn verschillende redenen waarom buurtbewoners bezwaar aantekenen. Een grote meerderheid in Nederland is het er mee eens dat er snel een oplossing moet komen voor de woningnood. Er zijn ontzettend veel mensen die een woning zoeken en jaren staan ingeschreven bij woningbouwcoöperaties. Daarnaast is er een ontzettend hoge toestroom van statushouders uit verschillende windrichtingen van de wereld. Nederland is verplicht deze mensen te huisvesten, flexwoningen bieden hierbij een uitkomst. Echter stuit elke gemeente op bezwaren van omwonende.

“Niet in mijn achtertuin”

Buurtbewoners zien de flexwoningen het liefst niet in hun omgeving komen. Zij voorzien problemen en maken daarom bezwaar. Het aanwijzen van locaties is dus een groot probleem. De minister wil de regie meer naar zich toe kunnen trekken en pleit daarom ervoor om bezwaarprocedures tegen woningbouw te kunnen verkleinen.

Daarnaast wil De Jonge het ook mogelijk kunnen maken dat hij locaties moet kunnen aanwijzen en daarmee de gemeente en provincies buiten spel kunnen zetten. Alles om maar de woningbouw te kunnen versnellen.

Waar kunnen flexwoningen komen

Om flexwoningen toch snel te kunnen plaatsen wordt er steeds vaker gekeken naar de randen van de stad of dorp voor een snelle oplossing. Zo kan er voorkomen worden dat deze woningen dicht bij omwonende een doorn in het oog worden en kan er snel een oplossing worden geboden. De bouwwereld pleit ook voor het intensiveren voor de bouw van flexwoningen. Ze zijn goedkoop, snel te fabriceren, snel te plaatsen en kunnen eenvoudig verplaatst worden.

IGN Vastgoed verwacht daarom ook dat er in de toekomst steeds meer flexwoningen worden geplaatst. In de huidige situatie laat het bouwen op nieuwe woningen langer opzich wachten maar de woningnood blijft. Om snel hier op te kunnen anticiperen zullen er meer flexwoningen geplaatst moeten worden. IGN Vastgoed speelt in op de vraag naar flexwoningen en locaties om deze woningen te plaatsen.

Bekijk onze lopende projecten, vraag een brochure aan en wordt op de hoogte gesteld van de laatste ontwikkelingen.

Financiële impuls vanuit kabinet om woningbouw te stimuleren
Financiële impuls vanuit kabinet om woningbouw te stimuleren 1024 538 IGN Vastgoed

Financiële impuls vanuit kabinet om woningbouw te stimuleren

Financiële impuls vanuit kabinet om woningbouw te stimuleren

De woningbouw in Nederland staat al jaren onder druk. Jaren lang is er te weinig gebouwd, vooral betaalbare en sociale woningen. Hierdoor is er een enorm woningtekort ontstaan. Het kabinet heeft een reeds plannen gemaakt om dit woningtekort aan te vechten. Ze willen tot 2030 zo’n 900.000 woningen bouwen maar dat loopt nog niet voorspoedig. Door te hoge kosten, te weinig personeel maar ook de stikstofdiscussie loopt de woningbouw vast maar het woningtekort blijft! De afgelopen jaren is de bevolking in Nederland sneller gegroeid dan verwacht. Dit in combinatie met de teruglopende bouw zorgt voor enorme problemen die voorlopig nog niet opgelost lijken te worden. Daar wil minister Hugo de Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) verandering in brengen.

Kabinet maakt geld vrij

De minister heeft al meerdere plannen aangekondigd om de woningbouw te stimuleren. Onlangs kwam naar buiten dat het kabinet 250 miljoen euro vrij maakt om de stagnerende woningbouwprojecten te stimuleren. Nieuwbouwprojecten die vastlopen doordat de kosten hoger zijn dan eerder verwacht kunnen financiële hulp krijgen van de overheid. Het kabinet wil ieder jaar minimaal 100.000 woningen bouwen om het doel van 900.000 woningen voor 2030, te halen. Echter lijkt deze doelstelling al niet meer haalbaar doordat het nog geen enkel jaar gelukt is om minimaal 100.000 woningen te bouwen. Inmiddels moeten er zelfs meer dan 100.000 woningen gebouwd worden om überhaupt in de buurt te komen van de 900.000 woningen.

Flexwoningen steeds populairder

Naast de 250 miljoen wordt er ook 300 miljoen vrij gemaakt voor flexwoningen. Flexwoningen zijn tijdelijke containerwoningen die verplaatst kunnen worden en de doorstroom bij woningzoekende moet verhogen. Deze woningen zijn vooral bedoeld voor starters, studenten en bijvoorbeeld statushouders. Deze complete containers kunnen snel gefabriceerd worden, zijn makkelijk te plaatsen en installeren en zorgen voor meer woningen op een kleiner oppervlak.

De woningen zullen zo’n 10 tot 15 jaar blijven staan tot er een andere locatie wordt toegewezen. Echter blijven in de regel deze woningen veel langer staan. De containerwoningen van tegenwoordig zien er een stuk fraaier uit en zien er al snel uit als nette woningen. Minister Hugo de Jonge ziet deze woningen als een snelle oplossing voor het woningtekort en wil dan ook dat er sneller locaties worden aangewezen waar deze woningen geplaatst kunnen worden.

bron: https://www.ad.nl/wonen/corporaties-zetten-10-000-flexwoningen-met-belastingkorting-neer~a0418e5c/

Bijdrage aan woningtekort

IGN Vastgoed is blij dat er meer geld beschikbaar komt en dat de minister kijkt naar meerdere opties om het woningtekort op te lossen. Door sneller locaties aan te wijzen en te kiezen voor oplossingen zoals flexwoningen kunnen woningzoekende sneller geholpen worden. IGN Vastgoed speelt hier dan ook op in en wil bijdragen door te kijken naar de mogelijkheden om flexwoningen op percelen te plaatsen. In gesprekken met projectontwikkelaars kijken we naar geschikte locaties.

Bekijk onze lopende projecten en investeer mee!

Middenhuur- en belastingplannen Hugo de Jonge forceert verhuurders tot verkoop
Middenhuur- en belastingplannen Hugo de Jonge forceert verhuurders tot verkoop 1024 538 IGN Vastgoed

Middenhuur- en belastingplannen Hugo de Jonge forceert verhuurders tot verkoop

Middenhuur- en belastingplannen Hugo de Jonge forceert verhuurders tot verkoop

De aangekondigde plannen van minister Hugo de Jonge en de verhoging van de vermogensbelasting zorgt ervoor de verhuurders hun extra woningen beter kunnen verkopen dan blijven verhuren. Beleggers en investeerders vreesde al het ergste, inmiddels is er steeds meer duidelijk over de financiële gevolgen van de toekomstige plannen. Verhuurders kiezen eieren voor hun geld en willen liever hun extra woningen kwijt.

“Mensen besluiten dat een woning niet meer in de verhuur komt. Ik merk het in de dagelijkse praktijk en collega’s ook.” zegt de voorzitter van de Makelaarsvereniging Amsterdam Jerry Wijnen tegen NOS Nieuws.

Lees ook

Hugo de Jonge legt middenhuur aan banden

Hugo de Jonge legt middenhuur aan banden

Hugo de Jonge legt middenhuur aan bandenAl maanden werd er over gesproken en nu lijkt Hugo de Jonge met de concrete plannen te komen voor het aan banden leggen van de middenhuur. Al jaren wordt er geklaagd over de extreem hoge huurprijzen……

Lees Meer

Verhuren wordt onaantrekkelijk

In de aangekondigde plannen moeten woningen voor de verhuur meer punten scoren binnen het puntensysteem om te kunnen voldoen aan de eisen die gelden voor een hogere huurprijs. Voldoet een woning niet aan het aantal punten dan kan er maximaal een huurprijs van €1100 gevraagd worden. Hierdoor komen veel verhuurders in de problemen vanaf 2024. Het is namelijk moeilijker geworden om aan alle eisen te voldoen.

Dit zorgt ervoor dat verhuren onaantrekkelijk wordt. Beleggers en investeerders die al jaren in het vastgoed zitten zijn niet blij met de aangekondigde plannen en kiezen er steeds vaker voor het buitenland of alternatieve investeringen.

Op advies van fiscalisten en accountants kiezen verhuurders nu liever voor het verkopen van de extra woningen. Sommige kiezen er zelfs voor om verhuurders geld mee te geven om iets anders te zoeken. “Ik moet eerst de huurders uitkopen, die bied ik 30.000 euro als ze iets anders vinden. Het is nu absoluut aantrekkelijker om te verkopen dan de woning aan te houden, zelfs als ik die 30.000 euro kwijt ben. Ik heb het allemaal laten doorrekenen door een fiscalist en accountant.” zegt verhuurder Dirk van Hees tegen NOS Nieuws.

Is dit het wenselijk effect?

Hiermee lijken de effecten van de plannen Hugo de Jonge te werken. Door het verhuren van extra woningen minder aantrekkelijk te maken komen er meer koopwoningen beschikbaar. Hierdoor groeit het aanbod en kunnen woningzoekende sneller een huis bemachtigen. Door het groeiende aanbod kan er voldaan worden aan de vraag en door marktwerking kunnen de prijzen voor woningen gaan dalen. Echter moet dit nog blijken.

Sommige verhuurders en experts zijn ook sceptisch over het effect van de plannen. Vaak komen de personen die huren niet aanmerking voor het kopen van vergelijkbare woningen. Huren is dan een uitkomst. Doordat beleggers en investeerders weglopen zal de markt voor huurwoningen krimpen.

De tijd zal leren of de plannen goed uitpakken voor woningzoekende. Er is nog steeds een enorm woningtekort in Nederland en ook voor 2023 is de prognose dat de doelstelling voor 100.000 nieuwe woningen niet gehaald gaat worden. De druk blijft aanhouden.

Hoe ervaart IGN Vastgoed deze verschuiving

Bij IGN Vastgoed spreken wij regelmatig investeerders en beleggers die ook in de ‘stenen’ zitten. Steeds vaker horen wij dat zij de handdoek in de ring gooien met betrekking tot het verhuren van extra woningen. Of zij kiezen voor het buitenland of zij kiezen voor alternatieve investeringen zoals aandelen, crypto’s of grond.

Op dit moment is er veel onzekerheid binnen het financiële stelsel waardoor aandelen kelderen en de risico’s groter worden wanneer het vermogen boven de €100.000 op een bankrekening staat. De huidige situatie zorgt ervoor dat cryptocurrencies nu de laatste weken weer in de lift zitten.

Wij merken bij IGN Vastgoed dat investeerders zoeken naar meer zekerheid en grond kan daarin een uitkomst zijn.

Benieuwd of grond ook iets voor uw portefeuille is? Bekijk onze huidige projecten en vraag een gratis brochure aan.

Bezwaarprocedures tegen woningbouw moeten verkleint worden
Bezwaarprocedures tegen woningbouw moeten verkleint worden 1024 538 IGN Vastgoed

Bezwaarprocedures tegen woningbouw moeten verkleint worden

Bezwaarprocedures tegen woningbouw moeten verkleint worden

Het kabinet wil de komende jaren 900.000 woningen bouwen tot 2030. Afspraken zijn gemaakt en versnellingsprojecten zijn aangewezen. Een van de grootste obstakels binnen het proces zijn de bezwaarprocedures van omwonenden. Minister Hugo de Jonge wil hard ingrijpen en vindt dat er afgelopen jaren te veel de focus is gelegd op de omwonende die bezwaar indienen in plaats van woningzoekende.

Als het aan de minister ligt komt hier verandering in. Volgens de minister zorgen de bezwaarprocedures voor te veel vertraging bij nieuwbouwprojecten. De druk om te bouwen is de afgelopen jaren stevig toegenomen en er moet dan ook veel veranderen om het proces te kunnen versnellen. De plannen liggen klaar alleen duurt te periode tussen de bouwplannen en het overdragen van de sleutel aan nieuwe huiseigenaren te lang.

“Bij elk plan om ergens te bouwen klimmen mensen in de pen. Iedereen wil meer huizen. Maar als niemand het in zijn of haar buurt wil, wordt er dus nergens gebouwd. Dat moet worden doorbroken door in procedures ook het belang van woningzoekenden mee te laten wegen.”

Minister Hugo de Jonge

Tijd moet gehalveerd worden

In de huidige situatie kunnen omwonenden bezwaar aantekenen tegen de woningbouwplannen die gerealiseerd zijn door een projectontwikkelaar. Wanneer dit bezwaar wordt afgewezen kunnen de belanghebbende in beroep gaan en daarop nogmaals in hoger beroep gaan. Dit zorgt voor enorme vertragingen wat jaren in beslag neemt. De minister wil ervoor zorgen dat het hoger beroep wettelijk komt te vervallen. Zo kan het proces versnellen en kan er slechts één keer in beroep worden gegaan. Hierdoor kunnen vergunningen sneller onherroepelijk worden afgegeven.

Een ander probleem is het personeelstekort bij de gemeentes in Nederland. Het wordt steeds moeilijker om het tekort aan te vullen. Dit speelt niet alleen bij gemeentes maar ook bij veel marktpartijen in Nederland. Gemeentes trekken alles uit de kast om personeel aan te trekken zoals hogere salarissen en betere arbeidsvoorwaarden. De minister wil het personeelstekort tegengaan door 90 miljoen beschikbaar te stellen voor extra personeel. Het tekort aan ambtenaren moet worden opgelost zodat de werkdruk verlaagd wordt en er niet te veel op de stapel blijft liggen.

Woningen moeten en kunnen sneller gerealiseerd worden

Naast het versnellen van het proces bij het gemeentehuis vindt de minister dat er ook sneller gebouwd moet worden en dit kan ook. Er kan niet geoorloofd worden dat bouwprojecten tien jaar duren terwijl dit ook in drie jaar kan.  Tegenwoordig kan de bouw flink versneld worden door gebruik te maken van fabrieken waar huizen in gebouwd kunnen worden. Door standaardisatie kan er innovatiever gebouwd worden en vele malen sneller.

Om de doelstelling van 900.000 woningen te halen in 2030 moet er gekeken worden naar zulke oplossingen en sneller bouwplaatsen aangewezen worden.

Projecten met potentie

De druk om te bouwen wordt alsmaar groter en de minister wil dat er snel schot in de zaak komt. Potentiële grondprojecten bieden oplossing om bouwlocaties aan te wijzen.

Benieuwd naar de mogelijkheden? Vraag geheel vrijblijvend een brochure aan!

Migratiesaldo kan voor problemen zorgen voor het bouwen van 900.000 woningen voor 2030 geeft minister Hugo de Jonge aan
Migratiesaldo kan voor problemen zorgen voor het bouwen van 900.000 woningen voor 2030 geeft minister Hugo de Jonge aan 1024 683 IGN Vastgoed

Migratiesaldo kan voor problemen zorgen voor het bouwen van 900.000 woningen voor 2030 geeft minister Hugo de Jonge aan

Migratiesaldo kan voor problemen zorgen voor het bouwen van 900.000 woningen voor 2030 geeft minister Hugo de Jonge aan

Minister Hugo de Jonge wil de woningnood in Nederland aanpakken, met name in gebieden waar het woningtekort een probleem is. Volgens de minister is er in sommige delen van het land een tekort aan betaalbare en goede huisvesting, vooral voor mensen met een laag inkomen of die voor een bepaalde tijd in Nederland verblijven. Dit kan leiden tot sociale onrust en problemen met de gezondheid van mensen die in slechte omstandigheden moeten wonen. De komende jaren wil de minister 900.000 woningen bij gaan bouwen tot 2030 echter verwacht hij nu problemen om de doelstelling te halen door de hoge toename van migranten: “Als het migratiesaldo blijft zoals het is, heb je aan 900.000 woningen in 2030 lang niet genoeg”.

“Als het migratiesaldo blijft zoals het is, heb je aan 900.000 woningen in 2030 lang niet genoeg”

Meer sociale en betaalbare woningen

Om de woningnood op te lossen, heeft minister De Jonge verschillende maatregelen voorgesteld. Zo wil hij het aantal sociale huurwoningen verhogen door middel van de bouw van nieuwe woningen en het opkopen van bestaande huizen die vervolgens worden omgebouwd tot sociale huurwoningen. Ook wil hij het makkelijker maken voor mensen om zelf een woning te bouwen of te kopen door het verlagen van de hypotheekrente en het verhogen van de maximale hypotheek.

Huisvesting voor migranten moet beter

Daarnaast wil de minister ook de toegang tot huisvesting voor mensen met een tijdelijk verblijf in Nederland verbeteren. Zo wil hij ervoor zorgen dat deze mensen eerder toegang krijgen tot sociale huurwoningen en dat ze langer in dezelfde woning kunnen blijven. Ook wil hij het aantal tijdelijke woningen verhogen, zodat mensen tijdelijk een goede plek hebben om te wonen terwijl ze op zoek zijn naar een permanente oplossing.

Tot slot wil minister De Jonge ook werken aan het verminderen van de vraag naar huisvesting door het aanbieden van alternatieven, zoals co-wonen en kamerdelen. Dit kan ervoor zorgen dat mensen met een laag inkomen toch een betaalbare en goede woning kunnen vinden.

Aanbod gaat toenemen

De maatregelen van minister De Jonge zijn gericht op het verminderen van de woningnood in Nederland en het verbeteren van de leefomstandigheden voor mensen met een laag inkomen of tijdelijk verblijf in het land. Het is belangrijk dat er genoeg betaalbare en goede huisvesting is voor iedereen, om sociale onrust en gezondheidsproblemen te voorkomen. Alleen door samen te werken aan een oplossing, kunnen we de woningnood in Nederland aanpakken. Daarnaast heeft de minister plannen gepresenteerd om de middenhuur aan banden te leggen. Daarmee wil hij ervoor zorgen dat woningen betaalbaarder worden maar zorgt er ook voor dat investeren voor beleggers minder aantrekkelijk wordt.

Meer dan 900.000 woningen nodig de komende jaren

Investeren in grond wordt hierdoor steeds interessanter omdat de druk om te bouwen steeds meer toeneemt. De jaarlijkse doelstellingen om 100.000 woningen te bouwen wordt tot nu toe nog niet gehaald en door het hoge migratiesaldo zullen er meer woningen gebouwd moeten worden waardoor er uiteindelijk meer dan 900.000 woningen nodig zijn. 

Benieuwd of investeren in grond ook voor u interessant is? Vraag een gratis brochure aan van onze lopende projecten.

Hugo de Jonge legt middenhuur aan banden
Hugo de Jonge legt middenhuur aan banden 1000 625 IGN Vastgoed

Hugo de Jonge legt middenhuur aan banden

Hugo de Jonge legt middenhuur aan banden

Al maanden werd er over gesproken en nu lijkt Hugo de Jonge met de concrete plannen te komen voor het aan banden leggen van de middenhuur. Al jaren wordt er geklaagd over de extreem hoge huurprijzen die worden gevraagd voor veel te kleine woningen. Om huurders met een middeninkomen te beschermen en ervoor te zorgen dat zij een eerlijke prijs kunnen betalen voor de huur wil het kabinet de middenhuur reguleren.

Middels een puntensysteem wordt elke huurwoning gecontroleerd en beoordeeld op bijvoorbeeld de ruimte, de voorzieningen en de duurzaamheid van de woning. Op basis hiervan worden er punten gegeven. Deze punten worden jaarlijks geïndexeerd en beoordeelt. Een mooi uitkomst voor woningzoekende en voor personen die op het moment te veel betalen voor een woning en minder geld aan het eind van de maand overhouden. Slecht nieuws voor investeerders omdat er een maximale huurprijs van €1100 gevraagd kan worden wanneer een woning niet aan alle punten voldoet.

Minister De Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening: “Een betaalbare huurwoning is voor mensen met een middeninkomen steeds minder vanzelfsprekend. Door de enorme schaarste wordt de hoofdprijs gevraagd voor woningen die dat echt niet waard zijn. Terwijl leraren, verpleegkundigen en politieagenten die rekening mogen betalen. Met de regulering van de middenhuur wil ik hen beter beschermen tegen excessen, zodat mensen een eerlijke prijs voor hun woning betalen.”

Vastgoed verhuren wordt minder rendabel

Investeerders zijn niet blij met de nieuwe regels van minister de Jonge. Voor hen voelt het als de volgende klap in het gezicht en gaven aan bij een bespreking over de plannen van de minister, dat zij geen vertrouwen in hem hebben en zijn plannen. Hierdoor trekken investeerders massaal naar het buitenland of kiezen voor andere vormen van investeren zoals grond.

Door de maximale huurprijs wordt het minder interessant voor investeerders om te investeren in ‘stenen’. De investeringen die zij moeten doen om meer punten te krijgen wegen soms niet op tegen de huurprijs die zij ontvangen. Door de lagere huurprijs die zij ontvangen wordt het minder interessant om in vastgoed te investeren.

Hugo de Jonge wil hiermee voorkomen dat vastgoed bij zogenoemde ‘huisjesmelkers’ beland en dat huurders beschermt worden.

Investeren in vastgoed wordt in het geheel minder aantrekkelijk

Naast de plannen voor het aan banden leggen van de middenhuur wordt ook de overdrachtsbelasting in 2023 verhoogt van 8% naar 10,4%. Met de gemiddelde huizenprijzen van tegenwoordig zorgt dit er voor dat een investeerder duizenden euro’s meer kwijt is voor het aankopen van een woning. Daarnaast zijn er ook nog plannen om de inkomsten uit box-3 hoger te belasten. Investeerders in vastgoed ontvangen vanaf 2023 dus minder huurinkomsten uit hun portefeuille, betalen meer overdrachtsbelasting bij het aanschaffen van nieuwe panden, gaan in de toekomst meer belasting betalen en moeten grotere investeringen doen in de huidige en toekomstige portefeuille om de huurprijs omhoog te kunnen schroeven.

Luc van Dijk, partner bij Rechtstaete vastgoedadvocaten & belastingadviseurs, trek uit zijn berekening de conclusie dat het slimmer is om te verkopen dan inkomsten te werven uit de verhuur van woningen.

Laatste woord nog niet gesproken

Beleggers en investeerders zijn dus niet blij. Veel partijen willen daarom nog in gesprek gaan met de minister omdat er nog veel haken en ogen zijn aan zijn plannen. Zo geeft Edward Touw van Heimstaden aan dat de problemen alleen maar groter worden:

“De minister lijkt op de zorgen over verduurzamingscapaciteit te anticiperen door minpunten in het WWS toe te kennen voor labels met een E-, F- of G-label. “Maar eisen stellen is geen oplossing,” zegt Touw. “Deze eisen veranderen niets aan het feit dat met het doortrekken van het huidige puntensysteem het vaak financieel simpelweg niet mogelijk is om te verduurzamen. Het enige dat de minister nu doet is verhuurders die willen verduurzamen dwingen tussen linksom of rechtsom verlies maken.”

Heimstaden waarschuwt dan ook dat de regulering ervoor zal zorgen dat veel niet-duurzame woningen in de komende jaren verkocht zullen worden. Omdat deze complexen niet als geheel aan een andere investeerder kunnen worden verkocht, zullen veel verhuurders worden gedwongen woningen één-voor-éen te gaan verkopen – het zogenaamde uitponden. ” 

Investeerders stappen massaal over

Afgelopen jaar hebben we al veel vastgoedinvesteerders mogen verwelkomen tot onze partij. We zien dat er een grote verschuiving plaats vindt van vastgoedinvesteerders die nu in de grondmarkt stappen omdat er een heleboel voordelen aanzitten. Met de veranderende plannen die gepresenteerd worden wordt het steeds minder interessant om te investeren en beleggen in vastgoed in Nederland.

Benieuwd wat investeren in grond voor u kan beteken? Bekijk onze lopende projecten en vraag een vrijblijvende brochure aan.

Is investeren in vastgoed nog steeds een goede belegging?
Is investeren in vastgoed nog steeds een goede belegging? 640 481 IGN Vastgoed

Is investeren in vastgoed nog steeds een goede belegging?

Is investeren in vastgoed nog steeds een goede belegging?

Investeren in vastgoed (huizen) is al jaren een betrouwbare investering. De afgelopen jaren is het investeren hierin zeer lucratief geweest. Afgelopen jaren is er sprake van een woningtekort in Nederland. Sinds de crisis in 2008 zijn er te weinig woningen gebouwd. De vraag naar woningen bleef de afgelopen jaren alleen maar groeien. Dit heeft er voor gezorgd dat de prijzen van huizen enorm zijn gaan stijgen.

Dit heeft gezorgd voor krapte op de woningmarkt. Woningen die aangeboden werden op de markt werden met astronomische bedragen overboden waardoor veel woningzoekende naast het net visten. Dit is investeerders ook niet onopgemerkt gebleven. Investeerders uit binnen- en buitenland hebben de laatste jaren intensief geparticipeerd op de woningmarkt en doordat ze kapitaal krachtiger zijn dan bijvoorbeeld starters hebben zij vele woningen kunnen kapen.

Deze woningen werden vervolgens voor enorme bedragen verhuurt of voor een meerwaarde verkocht tot frustratie van woningzoekende. Hierdoor is de markt op slot komen te staan maar daar is nu verandering ingekomen.

Verandering in de markt is ingezet

De tijden van enorm lage rentes is voorbij. Wie nu een hypotheek wil afsluiten kijkt bij een kortlopende vaste rente van 10 jaar al tegen een rente van 4,8% aan. De rentes zijn enorm gestegen de afgelopen maanden. Dit heeft effect op de huizenmarkt. Men kan minder lenen bij hypotheekverstrekkers door de opgelopen rente. De rente zorgt ervoor dat de maandlasten hoger zullen zijn dan een aantal maanden geleden. Het effect hiervan is dat men minder geld overhoudt per maand en dus minder kan lenen en daardoor moet kijken naar goedkopere woningen.

De gekte is voorbij en worden weer open dagen ingepland bij woningen voor geïnteresseerde. Eerder was dit niet eens meer nodig omdat woningen soms voordat ze op websites zoals Funda.nl stonden al verkocht waren. Verkopers zien dat er minder vraag is en dat men niet meer zomaar overbiedt. Dit zorgt ervoor dat verkopers genoodzaakt zijn om hun vraagprijs lager te zetten.

De hypotheekverstrekkers merken al dat het rustiger wordt en dat de markt afkoelt. Woningzoekende hebben nu ook het idee om nog maar even af te wachten met het kopen van een woning omdat de rente zo hoog is.

Kies het juiste moment

Voor investeerders in vastgoed is het nu een moeilijke tijd. Heb jij in de afgelopen maanden een woning gekocht als investering dan kan het zijn dat de woningen ‘onder water’ komt te staan. Dat betekend dat de waarde van het huis daalt ten opzichte van de prijs die je er voor betaald hebt. Dit zorgt ervoor dat wanneer investeerders op korte termijn van hun extra woningen af willen hier waarschijnlijk verlies op maken. Dit is ook terug te zien op de aandelenmarkt. Veilige vastgoedfondsen storten in en verliezen miljarden.

Desalniettemin kan het nog steeds interessant zijn om te investeren in vastgoed. Doordat de huizenmarkt afkoelt worden de prijzen voor woningen lager. Wellicht zet deze trend door en dalen de prijzen nog meer. Dit maakt voor investeerders het weer interessant om te investeren in vastgoed op de langer termijn. Wanneer de tijden economisch beter gaan zullen de prijzen voor huizen weer stijgen.

Op het moment is de vraag ook niet verminderd. Nog steeds zijn er ontzettend veel mensen opzoek naar een woning. Tot 2030 zijn er ook nog een miljoen woningen nodig in Nederland. De vraag naar woningen zal blijven alleen zijn kopers wat terughoudender. Daarnaast hebben ze door de toenemende rente en inflatie minder te besteden waardoor ze wat terughoudender zullen reageren.

Kies daarom het juiste moment om in te stappen!

Hoe zit het dan in 2023?

Naast de verandering in de markt speelt de politiek ook een enorme rol. De stikstofcrisis heeft er voor gezorgd dat er de laatste jaren juist een woningtekort is ontstaan doordat er minder bouwvergunningen zijn aangevraagd en verleent. Deze onzekerheid heeft ervoor gezorgd dat steeds meer investeerders eieren voor hun geld kiezen en sneller kiezen voor het buitenland.

Om ervoor te zorgen dat betaalbaar wonen haalbaar blijft heeft minister Hugo de Jonge plannen geschreven voor 2023. Een van die plannen is om de overdrachtsbelasting te laten stijgen. De minister wil hiermee ervoor zorgen dat het voor huisjesmelkers minder aantrekkelijk wordt om extra woningen te kopen. Dit stijging zorgt er namelijk voor dat vooral beleggers duizenden euro’s meer gaan betalen wanneer zij niet zelf in de woningen gaan wonen.

De minister heeft ook plannen ingediend om de inkomsten uit het verhuren van extra woningen en de verkoop van woningen extra te belasten. Op dit moment vallen deze inkomsten nog in box 3 wat vele voordelen biedt. Dit wil de minister veranderen om het nogmaals minder aantrekkelijk te maken.

Een effect hiervan is dat investeerders massaal overstappen op andere beleggingen dan vastgoed. Op het moment zijn de plannen nog niet goedgekeurd en door de Eerste en Tweede Kamer heen. Toch geeft het veel onzekerheid voor investeerders waardoor er nu al te zien is dat er overgestapt wordt.

Grond blijft een waardevast investering

Veel investeerders zien we overstappen naar het investeren in grond. Het investeren in grond biedt namelijk vele voordelen. De aankomende jaren moet het woningtekort met 900.000 woningen worden aangevuld. Deze doelstelling is gezet tot 2030. Onlangs gaf de minister aan dat het een enorme uitdaging is om de doelstelling te halen en dat er kans is dat het zal uitlopen tot na 2030. Desondanks zullen er na 2030 nog steeds woningen nodig zijn. Voor het bouwen van woningen is grond nodig. De komende jaren zullen er steeds meer bouwlocaties worden aangewezen wat het investeren in grond zeer interessant maakt. Uit cijfers van het CBS is ook te achterhalen dat de afgelopen decennia de waarde van grond alleen maar blijft stijgen ondanks de bestemming die erop zit. Dit maakt investeren in grond een waardevaste investering die over het algemeen alleen maar meer waard wordt.

Benieuwd of investeren in grond voor u interessant kan zijn? Bekijk onze lopende projecten binnen Nederland.

Kabinet bereikt akkoord over 900.000 woningen
Kabinet bereikt akkoord over 900.000 woningen 907 510 IGN Vastgoed

Kabinet bereikt akkoord over 900.000 woningen

Kabinet bereikt akkoord over 900.000 woningen

Al jaren zijn er doelstellingen gemaakt om de komende jaren woningen bij te bouwen. In de jaren 2021 tot 2030 zouden er 1 miljoen woningen bijgebouwd moeten worden. Dit zou neerkomen op elk jaar 100.000 nieuwe woningen. Een ambitieuze doelstelling die op papier makkelijk geformuleerd is maar in de praktijk lastig blijkt te realiseren. Het bouwen van 100.000 woningen ieder jaar is namelijk tot op heden nog steeds niet gehaald. Dit jaar wordt de doelstelling ook niet gehaald en voor 2023 is al voorspeld dat er zelfs minder wordt gebouwd als voorafgaande jaren. Een moeilijke opgave dus die volgens vele experts niet haalbaar is.

Minister Hugo de Jonge verschuift het probleem naar de provincies

De doelstellingen zijn al jaren bekend. Onlangs is er in het nieuws verschenen dat er een akkoord is tussen het kabinet en de provincies voor het bouwen voor 900.000 woningen. 900.000 woningen wordt benoemd maar het kabinet loopt nu al achter en zal volgend jaar verder achter op schema raken. Dit is namelijk te achterhalen aan het aantal verleende bouwvergunningen. Veel waren er al vergeven voor 2023 maar dit jaar zijn er bijzonder weinig aanvragen gedaan.

Een reden hiervoor is de stikstof crisis. De crisis brengt veel onzekerheid en heeft ervoor gezorgd dat er minder vergunningen worden verleend én worden aangevraagd. Grote investeerders en projectontwikkelaars lopen namelijk weg uit Nederland en kiezen liever voor het buitenland door de vele regels en procedures die in Nederland doorlopen moeten worden. Hierdoor loopt de bouw enorme vertragingen op.

Daarnaast doen gemeentes er ook ontzettend lang over op vergunningen te verlenen mede door een tekort in personeel.

Het is daarom eigenlijk een verplaatsing van het probleem. Hugo de Jonge maakt de afspraak met de provincies dat zij er voor moeten zorgen dat deze extra woningen de komende jaren gebouwd gaan worden. Aan de andere kant wordt er niks gedaan om het de provincies makkelijker te maken om sneller te kunnen bouwen. Het wordt een enorme uitdaging. In ieder geval wordt er door de afspraken wel meer druk gelegd op het realiseren van woningen. Dit betekend dat men genoodzaakt is sneller bouwlocaties aan te wijzen.

Omgevingswet opnieuw uitgesteld

De lang verwachtte omgevingswet loopt wederom vertraging op. De omgevingswet is al in 2015 aangenomen door de Tweede Kamer en in 2015 door de Eerste Kamer. Minister Hugo De Jonge wilde de wet oorspronkelijk op 1 januari 2023 inlaten gaan maar moet de helaas weer met een half jaar verschuiven. De omgevingswet is een wet die 26 wetten bundelt waardoor het makkelijker moet worden om bijvoorbeeld in te kunnen zien welke wetten en regels gelden in deze omgeving waardoor het sneller voor planologen makkelijk gemaakt moet worden. Dit zou een snellere impact op de woningbouw moeten hebben maar critici zijn sceptisch.

Aantal woningen per provincie

Het aantal nieuwe woningen per provincie tot en met 2030

Nieuwe woningen per provincie
Drenthe13.631
Flevoland39.193
Friesland17.500
Gelderland100.000
Groningen28.359
Limburg26.550
Noord-Brabant130.600
Noord-Holland183.600
Overijssel42.300
Utrecht83.500
Zeeland16.500
Zuid-Holland235.460
Totaal aantal woningen917.193

Het kabinet stelt hierbij 11 miljard beschikbaar voor de provincies om de plannen te realiseren. Het kabinet vraagt om een eigen investering van 60 miljard van de woningcorporaties.

Projecten per provincie

IGN Vastgoed heeft vele projecten lopen in verschillende provincies. Zoals hierboven aangegeven moeten er in de randstad de meeste woningen bijgebouwd worden. Maar ook in Gelderland worden de komende jaren extra woningen gebouwd. In Gelderland ligt het grootste natura 2000 gebied van Nederland waardoor er streng rekening gehouden moet worden met het stikstofbeleid. Desondanks moet er alsnog gebouwd worden. IGN Vastgoed onderzoekt altijd zorgvuldig in samenwerking met externe partijen of gebieden potentie hebben. Benieuwd naar onze proposities? Vraag een gratis brochure aan!

In 2023 zal de bouw van nieuwe woningen nog meer krimpen
In 2023 zal de bouw van nieuwe woningen nog meer krimpen 800 533 IGN Vastgoed

In 2023 zal de bouw van nieuwe woningen nog meer krimpen

In 2023 zal de bouw van nieuwe woningen nog meer krimpen

De huizenmarkt zal in 2023 opnieuw een klap moeten incasseren. De verwachting is namelijk dat er een behoorlijke krimp zal ontstaan volgend jaar. De vraag naar woningen is ongekend hoog. Op basis van de rekenmodellen uit 2019 moesten er van 2021 tot 2030 1 miljoen woningen bij komen om het woningtekort op te vangen. Helaas zijn de doelstellingen om elk jaar 100.000 nieuwe woningen te bouwen nog steeds niet gehaald en zal volgend jaar het aantal te bouwen huizen zelfs krimpen in vergelijking met 2022.

Problemen worden groter voor Minister Hugo de Jonge

Door toenemende migratie groeit de bevolking harder dan verwacht. Hierdoor zijn de rekenmodellen die destijds zijn gebruikt niet meer relevant. Het woningtekort zal als maar groter worden dan van te voren is berekend. Daarboven op komt dat de doelstellingen niet wordt gehaald. Verwacht wordt dat dit jaar 71.000 nieuwbouwwoningen worden opgeleverd. Dit ligt nog steeds onder de beoogde 100.000 woningen. Volgend jaar wordt zelfs verwacht dat dit aantal ‘slechts’ op 60.000 zal blijven steken.

Van 2020 tot 2022 zullen er dan ongeveer 210.000 woningen bij gebouwd zijn terwijl dit aantal al op 300.000 had moeten staan. Volgend jaar zullen hier dan 60.000 woningen bijkomen maar het tekort wordt alleen maar groter omdat de teller dan al op 400.000 had moeten staan. Het bouwtempo moet echt omhoog om de doelstelling te kunnen halen maar het ziet er niet naar uit dat dit nog gaat lukken.

Minister Hugo de Jonge moet de aankomende jaren met doorslaggevende plannen komen om de bouw op gang te krijgen.

woningbouw-ontwikkeling

bron: https://www.destentor.nl/zeewolde/cbs-cijfers-bouw-nieuwe-huizen-neemt-hard-toe-in-deze-gemeenten-rond-de-randmeren-en-op-de-veluwe~adec6811/

Stijgende kosten bouwmaterialen

De energiecrisis hakt er hard in. Gezinnen krijgen minder te besteden en door de toenemende rente zullen woningzoekende niet snel meer overbieden op de aangeboden huizen op de markt. Hierdoor dalen de huizenprijzen wat het voor projectontwikkelaars extra lastig maakt om betaalbare woningen te ontwikkelen.

De toenemende kosten die ontstaan door de energiecrisis zorgen ervoor dat materialen duurder worden. Denk bijvoorbeeld aan bakstenen of dakpannen die in de oven worden gebakken. Prijzen schieten dusdanig omhoog dat bedrijven de productie naar beneden schroeven of zelfs helemaal stilleggen.

Projectontwikkelaars worden gedwongen terug te gaan naar de teken- en rekenkamer om er voor te zorgen dat woningen betaalbaar blijven en duurzaam ontwikkeld kunnen worden.

Stikstofcrisis zorgt voor vetraging

Nederland is al tijden verstrikt in een enorme stikstofcrisis. Om aan de Europese normen te voldoen moet de stikstof uitstoot drastisch naar beneden worden geschroefd. Nederland stoot namelijk 4x zoveel stikstof uit per m2 dan andere Europese lidstaten. In Nederland hebben we een enorme veestapel dat voor de meeste stikstof uitstoot zorgt, namelijk zo’n 61% van alle uitstoot. Echter wordt er door het strenger beleid nu overal gekeken hoe we stikstof kunnen reduceren of compenseren. Hierdoor worden bouwvergunning niet meer zomaar vergeven en er worden minder aanvragen gedaan.

De stikstofregels maken het moeilijker om in Nederland te kunnen bouwen. Toch is er een lichtpuntje aan de horizon. Afgelopen week is stikstofbemiddelaar Remkes tot een advies gekomen voor het kabinet. Hij geeft hierin aan dat wanneer de piekbelasters binnen de agrarische sector worden uitgekocht er weer meer ruimte is om bijvoorbeeld te bouwen. Het is nu afwachten wat het kabinet met het advies doet en hoe snel ze daar mee aan de slag gaan.

Potentiële bouwlocaties blijven achter

Door de stikstof regels mag er niet zomaar in de buurt van een natura 2000 gebied gebouwd worden. Daarnaast zijn er veel aangewezen locaties waarvan het bestemmingsplan nog niet vast staat. Veel plannen worden ingediend maar door een ambtenaren tekort laten deze bestemmingswijzigingen op zich wachten. Daarnaast duren deze processen nu langer doordat er rekening gehouden moet worden met extra regels.

IGN Vastgoed heeft vele potentiële projecten lopen waarbij in samenwerking met adviseurs gekeken wordt naar toekomstige bouwlocaties. Tijdens ons onderzoek kijken we naar proposities die als uitbreiding of inbreiding bij stedelijke gebieden gelden. Hierbij wordt altijd rekening gehouden met en onderzoek gedaan naar stikstof.

Wil u meer weten over onze lopende projecten en meer informatie ontvangen? Bekijk dan onze lopende projecten!

Bonusum bonusum.com betting sites offering trial bonuses deneme bonusu
1v1.lol google sites unblocked bit life funny shooter 2 slope paperio io games unblocked 1v1.lol io games unblocked games krunker.io unblocked
fapjunk
ankara escort
Akücü akumyolda.com akücü akümyoldaİnci akü 60 amper inci akü 60 amper akumyolda.comAkü yol yardım olarak akü takviye ve değişimi hzmetleri sunuyoruz. akü yol yardım İngilizce Türkçe çeviri ingilizceturkce.gen.tr ile ingilizce türkçe çeviriAlçalan burç hesaplama sitesi hesaparaclari.com hesaparaclari.comTranslate to English with translatedict.com TranslateDictTranslate Spanish to English audio with spanishenglish.comTranslate Spanish to English audio with spanishenglish.comCalculatorcafe helps to calculate loans as a loan calculator.Calculatorcafe.com
antalya bayan escort
Free Porn
Free Porn
Ev depolama Ucuz nakliyat teensexonline.com