Posts Tagged :

Gemeente

Wet Voorkeursrecht Gemeenten (WVG) - Wat betekent het
Wet Voorkeursrecht Gemeenten (WVG) – Wat betekent het 1024 538 IGN Vastgoed

Wet Voorkeursrecht Gemeenten (WVG) – Wat betekent het

Wet Voorkeursrecht Gemeenten (WVG) - Wat betekent het

De Wet Voorkeursrecht Gemeenten (WVG) is een belangrijke wet in Nederland die gemeenten de mogelijkheid geeft om als eerste een voorkeursrecht te vestigen op vastgoed zoals grond. Deze wet heeft invloed op vastgoedeigenaren en kan aanzienlijke gevolgen hebben voor hun eigendommen. In dit artikel zullen we de WVG in detail bespreken, inclusief wat het is, waarom het belangrijk is en hoe het werkt.

Wat is de Wet Voorkeursrecht Gemeenten?

De Wet Voorkeursrecht Gemeenten (WVG) is een juridisch instrument dat gemeenten de mogelijkheid biedt om als eerste het recht te krijgen om een bepaald perceel of vastgoed te kopen, nog voordat het op de markt wordt aangeboden. Met andere woorden, als een gemeente besluit om het voorkeursrecht te vestigen, heeft zij de eerste optie om het betreffende eigendom te kopen voordat het aan andere partijen wordt aangeboden.

Waarom is de WVG belangrijk?

De WVG is belangrijk omdat het gemeenten in staat stelt om regie te hebben over de ruimtelijke ontwikkeling binnen hun gemeentegrenzen. Het stelt hen in staat om strategische locaties te verwerven voor stadsontwikkeling, infrastructuurprojecten of andere publieke doeleinden. Door het vestigen van een voorkeursrecht kunnen gemeenten voorkomen dat waardevolle percelen en vastgoed in handen komen van andere partijen voordat zij zelf de kans hebben gehad om te beslissen of ze het willen verwerven.

Hoe werkt de Wet Voorkeursrecht Gemeenten?

Wanneer een gemeente besluit om het voorkeursrecht te vestigen op een bepaald perceel of vastgoed, zijn er een aantal stappen en procedures die worden gevolgd.

 1. Identificatie van het betreffende perceel: Allereerst moet de gemeente het perceel of vastgoed identificeren waarop zij het voorkeursrecht wil vestigen. Dit kan gebaseerd zijn op ruimtelijke plannen, ontwikkelingsdoeleinden of andere strategische overwegingen.
 2. Bekendmaking van het voorkeursrecht: Nadat het perceel is geïdentificeerd, moet de gemeente het voorkeursrecht bekendmaken aan de eigenaar(s) van het vastgoed. Dit gebeurt meestal door middel van een officiële kennisgeving, waarin wordt aangegeven dat de gemeente het recht heeft om het vastgoed als eerste te kopen.
 3. Termijn voor reactie: De eigenaar(s) van het vastgoed krijgen een bepaalde termijn om te reageren op de kennisgeving. Deze termijn kan variëren, maar meestal is het enkele weken tot een paar maanden.
 4. Onderhandelingen en overeenkomst: Als de eigenaar(s) interesse hebben om het vastgoed te verkopen, kunnen er onderhandelingen plaatsvinden tussen de gemeente en de eigenaar(s) om tot een overeenkomst te komen over de verkoopprijs en andere voorwaarden.
 5. Terugkooprecht: In sommige gevallen kan de eigenaar(s) ervoor kiezen om het vastgoed niet te verkopen. In dat geval heeft de gemeente het recht om het perceel na een bepaalde periode opnieuw te kopen, vaak tegen dezelfde voorwaarden als eerder besproken.
 6. Registratie van het voorkeursrecht: Als er een overeenkomst wordt bereikt of als de gemeente besluit om het vastgoed niet aan te kopen, wordt het voorkeursrecht geregistreerd in het Kadaster. Dit zorgt ervoor dat andere potentiële kopers op de hoogte zijn van het voorkeursrecht.

Het is belangrijk op te merken dat het vestigen van een voorkeursrecht geen verplichting is voor de eigenaar(s) om het vastgoed te verkopen. Het geeft de gemeente echter wel de eerste optie om het vastgoed aan te kopen voordat het aan anderen wordt aangeboden.

Wat betekent het voor vastgoedeigenaren?

Voor vastgoedeigenaren kan het vestigen van een voorkeursrecht door de gemeente verschillende gevolgen hebben. Enerzijds kan het voordelen bieden, zoals de mogelijkheid om het vastgoed tegen een goede prijs aan de gemeente te verkopen. Het kan ook bijdragen aan de ruimtelijke ontwikkeling en waardecreatie in de omgeving.

Anderzijds kan het ook nadelen met zich meebrengen. Als een eigenaar het vastgoed niet wil verkopen, kan het voorkeursrecht beperkingen opleggen aan de verkoopmogelijkheden. Daarnaast kan het vestigen van een voorkeursrecht onzekerheid met zich meebrengen, omdat de gemeente gedurende een bepaalde periode de mogelijkheid heeft om het vastgoed aan te kopen.

Voordelen van de Wet Voorkeursrecht Gemeenten

De Wet Voorkeursrecht Gemeenten biedt gemeenten verschillende voordelen en mogelijkheden. Enkele van deze voordelen zijn:

 1. Regie over ruimtelijke ontwikkeling: Het vestigen van een voorkeursrecht stelt gemeenten in staat om controle te hebben over de ruimtelijke ontwikkeling binnen hun gebied. Ze kunnen strategische locaties verwerven voor publieke doeleinden, zoals de bouw van scholen, openbare infrastructuur of groene ruimtes.
 2. Voorkomen van speculatie: Door het vestigen van een voorkeursrecht kunnen gemeenten voorkomen dat waardevol vastgoed in handen komt van speculanten of andere partijen die geen rekening houden met de belangen van de gemeenschap. Het stelt de gemeente in staat om de regie te houden en ervoor te zorgen dat de ontwikkeling in lijn is met de gemeentelijke doelstellingen.
 3. Stimuleren van stedelijke vernieuwing: Het voorkeursrecht kan ook bijdragen aan stedelijke vernieuwing en herontwikkeling. Gemeenten kunnen strategische locaties verwerven en deze herontwikkelen om de leefbaarheid en kwaliteit van de stad te verbeteren.

Nadelen en beperkingen van de WVG

Hoewel de Wet Voorkeursrecht Gemeenten voordelen biedt, zijn er ook enkele nadelen en beperkingen waarmee rekening moet worden gehouden:

 1. Beperkingen op eigendomsrechten: Het vestigen van een voorkeursrecht kan beperkingen opleggen aan de eigendomsrechten van de vastgoedeigenaar. De eigenaar kan bijvoorbeeld niet vrijelijk het vastgoed verkopen aan een andere partij gedurende de periode waarin het voorkeursrecht geldt.
 2. Onduidelijkheid en onzekerheid: Voor vastgoedeigenaren kan het vestigen van een voorkeursrecht door de gemeente onzekerheid met zich meebrengen. Ze kunnen niet met zekerheid voorspellen of de gemeente gebruik zal maken van het voorkeursrecht en of ze uiteindelijk hun eigendom zullen moeten verkopen.
 3. Potentiële waardevermindering: Het vestigen van een voorkeursrecht kan invloed hebben op de waarde van het vastgoed. Potentiële kopers kunnen terughoudend zijn om een vastgoed aan te kopen waarop een voorkeursrecht rust, waardoor de waarde kan verminderen.

Rechten en plichten van de gemeente bij de WVG

Bij het vestigen van een voorkeursrecht heeft de gemeente bepaalde rechten en plichten. Enkele van deze rechten en plichten zijn:

 1. Recht op eerste koop: De gemeente heeft het recht om als eerste het vastgoed aan te kopen voordat het aan andere partijen wordt aangeboden. Dit geeft de gemeente de mogelijkheid om de regie te hebben over de ontwikkeling en het gebruik van het vastgoed.
 2. Plicht tot zorgvuldigheid: De gemeente heeft de plicht om zorgvuldig om te gaan met het voorkeursrecht. Dit houdt in dat ze de belangen van de vastgoedeigenaar moeten respecteren en een eerlijke prijs moeten bieden bij het eventueel aankopen van het vastgoed.

Hoe kan een eigenaar reageren op een voorkeursrechtbesluit?

Als een eigenaar geconfronteerd wordt met een voorkeursrechtbesluit van de gemeente, zijn er verschillende manieren waarop hij kan reageren:

 1. Verkoop aan de gemeente: Als de eigenaar besluit om het vastgoed te verkopen, kan hij onderhandelen met de gemeente over de prijs en voorwaarden van de verkoop. Het is belangrijk om een eerlijke prijs te bedingen en eventueel juridisch advies in te winnen.
 2. Behoud van eigendom: Als de eigenaar het vastgoed niet wil verkopen, kan hij ervoor kiezen om het eigendom te behouden. In dit geval moet hij er rekening mee houden dat de gemeente gedurende een bepaalde periode het recht heeft om het vastgoed opnieuw te kopen.

Rechtsbescherming voor vastgoedeigenaren

Vastgoedeigenaren hebben rechtsbescherming bij het vestigen van een voorkeursrecht. Ze hebben het recht om bezwaar te maken tegen het voorkeursrechtbesluit en kunnen hiervoor juridische stappen ondernemen. Het is belangrijk om tijdig bezwaar te maken en eventueel juridisch advies in te winnen om de rechten en belangen van de eigenaar te beschermen.

Praktische tips voor vastgoedeigenaren

Als vastgoedeigenaar kunt u de volgende praktische tips overwegen wanneer u te maken krijgt met een voorkeursrecht:

 1. Informeer uzelf: Zorg ervoor dat u goed op de hoogte bent van de Wet Voorkeursrecht Gemeenten en wat het voor u als eigenaar betekent. Raadpleeg eventueel een jurist die gespecialiseerd is in vastgoedrecht.
 2. Onderhandel met de gemeente: Als u geïnteresseerd bent in verkoop, onderhandel dan met de gemeente over de verkoopprijs en voorwaarden. Zorg ervoor dat u een eerlijke prijs bedingt en dat uw belangen worden beschermd.
 3. Raadpleeg een jurist: Als u twijfelt of vragen heeft over uw rechten en plichten als vastgoedeigenaar, raadpleeg dan een jurist die gespecialiseerd is in vastgoedrecht. Zij kunnen u adviseren over de beste aanpak en u helpen bij eventuele juridische procedures.

Veelgestelde vragen

Hier zijn enkele veelgestelde vragen over de Wet Voorkeursrecht Gemeenten:

Als een eigenaar ervoor kiest om het vastgoed niet te verkopen, heeft de gemeente het recht om gedurende een bepaalde periode het vastgoed opnieuw te kopen. Dit kan leiden tot een gedwongen verkoop als de eigenaar weigert het vastgoed aan de gemeente te verkopen.

Bij een gedwongen verkoop kan de gemeente de prijs bepalen, maar dit gebeurt niet zomaar. Er zijn wettelijke regels en procedures die moeten worden gevolgd om de waarde van het vastgoed vast te stellen. Vaak wordt er een onafhankelijke taxateur ingeschakeld om de marktwaarde van het vastgoed te bepalen. Op basis hiervan wordt de prijs bepaald die de gemeente moet betalen aan de eigenaar.

Als de gemeente geen gebruikmaakt van het voorkeursrecht binnen de gestelde periode, vervalt het voorkeursrecht. Dit betekent dat de eigenaar weer vrij is om het vastgoed aan anderen te verkopen. Het niet-gebruik van het voorkeursrecht heeft geen verdere gevolgen voor de eigendom of rechten van de eigenaar.

Nee, het is niet mogelijk dat meerdere gemeenten een voorkeursrecht vestigen op hetzelfde perceel. Het voorkeursrecht kan slechts door één gemeente worden gevestigd. Dit voorkomt dat er onduidelijkheid en conflicten ontstaan over wie het recht heeft om het vastgoed als eerste te kopen.

Het vestigen van een voorkeursrecht kan invloed hebben op de waarde van het vastgoed. Potentiële kopers kunnen terughoudend zijn om een vastgoed aan te kopen waarop een voorkeursrecht rust, omdat ze niet zeker weten of de gemeente uiteindelijk gebruik zal maken van het voorkeursrecht. Hierdoor kan de vraag naar het vastgoed afnemen, wat mogelijk een negatieve invloed heeft op de waarde ervan. Het is belangrijk om dit aspect mee te wegen bij het nemen van beslissingen met betrekking tot het vastgoed. Daarnaast kan het ook voor een waardestijging zorgen voor het perceel en de omliggende percelen omdat de gemeente wellicht in de nabije toekomst hier wil gaan ontwikkelen.

De duur van het voorkeursrecht kan variëren en wordt bepaald door de gemeente. Dit kan enkele jaren zijn, maar ook langer. Het is belangrijk om te weten hoe lang het voorkeursrecht geldt en wat de gevolgen hiervan kunnen zijn voor de verkoopmogelijkheden van het vastgoed.

Nee, een voorkeursrecht is niet definitief. Het vestigen van een voorkeursrecht betekent niet automatisch dat het vastgoed aan de gemeente verkocht moet worden. Het geeft de gemeente het recht om als eerste te kopen, maar als de eigenaar ervoor kiest om niet te verkopen, kan het vastgoed in de toekomst aan anderen worden aangeboden.

Ja, een gemeente kan een voorkeursrecht vestigen op alle soorten vastgoed, inclusief woningen, bedrijfspanden en grond. Het vestigen van een voorkeursrecht is echter aan bepaalde voorwaarden gebonden en moet gerechtvaardigd zijn op basis van ruimtelijke plannen of andere beleidsdoeleinden.

Een vastgoedeigenaar heeft het recht om bezwaar te maken tegen het voorkeursrechtbesluit en kan juridische stappen ondernemen om zijn rechten en belangen te beschermen. Het is belangrijk om tijdig bezwaar te maken en juridisch advies in te winnen.

Benieuwd naar de mogelijkheden?

Bij IGN Vastgoed heeft het zich al een aantal keer voorgedaan dat de gemeente de WVG uitgesproken heeft over percelen die in ons bezit zijn. Dit is goed nieuws voor onze investeerders. Bent u benieuwd naar het investeren in grond en hoe dit voor u lucratief kan zijn? Bekijk onze lopende projecten en vraag een gratis brochure aan!

Waarom gemeenten geen uitspraken doen over toekomstige bouwlocaties 1024 538 IGN Vastgoed

Waarom gemeenten geen uitspraken doen over toekomstige bouwlocaties

Waarom gemeenten geen uitspraken doen over toekomstige bouwlocaties

Gemeenten in het hele land verzilveren grond, maar tegen welke prijs? Grondspeculatie kan leiden tot economische zeepbellen, aantasting van het milieu, sociale onrust en concentratie van rijkdom. Voorheen voerden gemeenten voornamelijk een ‘actief grondbeleid’, dat wil zeggen dat gemeenten actief grond kopen met het idee hier later gebruik van te maken door bijvoorbeeld hier woningen te gaan ontwikkelen. Tegenwoordig mogen gemeenten dit niet meer op deze wijze doen om speculatie te voorkomen. Maar wat is speculatie eigenlijk?

“Gemeenten zijn ongeveer 10 -15 jaar geleden het – effectieve – monopolie op het aankopen en bouwrijp maken van grond op woningbouwlocaties kwijtgeraakt. Tot die tijd viel de waardesprong door bestemmingswijziging grotendeels aan hen toe.”

bron: https://www.rivm.nl/bibliotheek/digitaaldepot/3_De_grondmarkt_voor_woningbouwlocaties.pdf

Wat grondspeculatie is

Wat is grondspeculatie? Grondspeculatie is het kopen van grond met de bedoeling deze in de toekomst tegen een hogere prijs te verkopen. De waarde van de grond is gebaseerd op het potentiële gebruik, niet op het huidige gebruik. Grondspeculanten zijn vaak investeerders die niet van plan zijn om de grond zelf te gebruiken, maar rekenen op anderen om het te ontwikkelen. Gemeenten kunnen beslissen of een bestemming wijzigt en daarmee hebben zij veel invloed op de waardestijging van een stuk grond. Zo konden zij voorheen goedkoop grond opkopen, vervolgens de bestemming wijzigen en gronden door verkopen aan ontwikkelaars en daarmee enorme winsten behalen. Dat mag niet meer. 

Hoewel grondspeculatie voordelen kan hebben, kan het ook leiden tot nadelen. Gemeenten zullen daarom niet vaak prijsgeven of zij ergens van plan zijn te ontwikkelen om speculatie te voorkomen. Zo houden gemeenten en provincies steeds vaker documenten geheim. Wanneer gemeenten dergelijke uitspraken doen kunnen investeerders daarop inspelen waardoor de grond duurder wordt voor de gemeente om deze aan te kopen.

Hoe gemeenten geld verdienen aan grondspeculatie

Gemeenten verdienen op verschillende manieren geld aan grondspeculatie. Eén manier is door ontwikkelaars “impactfees” in rekening te brengen. Impactheffingen zijn eenmalige kosten die ontwikkelaars aan de gemeente moeten betalen om de kosten te compenseren van infrastructuurverbeteringen die moeten worden aangebracht om de nieuwe ontwikkeling mogelijk te maken. De hoogte van de vergoeding is gebaseerd op de geschatte impact die de ontwikkeling zal hebben op de gemeente.

Een andere manier waarop gemeenten geld verdienen aan grondspeculatie, is door grond tegen een te hoge prijs aan ontwikkelaars te verkopen. Dit wordt vaak gedaan via een proces dat onteigening wordt genoemd, waarbij de overheid privébezit in beslag neemt voor openbaar gebruik. In veel gevallen keert de overheid dan om en verkoopt het onroerend goed met winst aan een ontwikkelaar.

Gemeenten kunnen zich ook bezighouden met grondspeculatie door land te herbestemmen voor ontwikkeling met een hogere dichtheid. Dit kan leiden tot meer inkomsten uit de onroerende voorheffing, maar ook meer inkomsten uit zaken als vergunningen en inspecties. Herbestemming kan ook leiden tot meer ontwikkelingsactiviteit, wat banen kan creëren en omzetbelasting kan genereren.

Waarom gemeenten geen uitspraken doen over bouwlocaties

Wat de nadelen zijn van grondspeculatie

Grondspeculatie kan een aantal nadelen hebben, waaronder economische zeepbellen, aantasting van het milieu, sociale onrust en concentratie van rijkdom.

Economische zeepbellen kunnen ontstaan ​​wanneer de prijs van grond of woningen wordt opgedreven door speculatie, wat leidt tot een onhoudbare markt. Dit kan uiteindelijk leiden tot een overwaardering van de grond waardoor deze minder aantrekkelijk wordt voor ontwikkelaars of gemeenten omdat zij hier ook aan willen verdienen. Als er te veel grond investeerders in hetzelfde gebied zitten met verschillende prijzen wordt het stuk minder aantrekkelijk. Om deze reden werkt IGN Vastgoed voornamelijk met een aanbiedingsplicht. Zo hoeft een gemeente of ontwikkelaar slechts met één partij om de tafel en behoudt iedere investeerder hetzelfde rendement.

Aantasting van het milieu kan optreden wanneer ontwikkelaars land vrijmaken voor nieuwe bouwprojecten. Dit kan leiden tot bodemerosie, waterverontreiniging en verlies van leefgebied voor planten en dieren. Deze vraagstukken worden steeds belangrijker net zoals duurzaam bouwen en rekening houden met stikstof. Belanghebbende in de regio zijn daarom soms tegen het bouwen van woningen in hun omgeving. Dat brengt ons tot het volgende nadeel.

Maatschappelijke onrust kan ontstaan ​​door verdringing van bestaande bewoners en bedrijven bij goedgekeurde nieuwbouwprojecten. Dit kan leiden tot protesten, petities en procedures. Dit zorgt voor vertraging van woningbouwprojecten en hier wil Minister Hugo de Jonge wat aan doen. Hij heet plannen gemaakt om de bezwaarprocedures tegen woningbouw te verkleinen.

Rijkdom-concentratie treedt op wanneer speculanten grote hoeveelheden land opkopen, wat leidt tot een concentratie van rijkdom in de handen van een paar individuen. Dit kan ongelijkheid verergeren en tot sociale spanningen leiden.

Hoe kom je erachter of jouw gemeente aan grondspeculatie doet?

Om erachter te komen of uw gemeente zich bezighoudt met grondspeculatie, kunt u controleren op een beleid inzake grondspeculatie, zoeken naar bewijs van grondspeculatie en kijken wat het standpunt van de gemeente is over de kwestie. Als u wilt weten of uw gemeente zich bezighoudt met grondspeculatie, dan is de eerste stap het controleren op grondspeculatiebeleid. Als uw gemeente geen beleid heeft, betekent dat niet noodzakelijkerwijs dat ze niet bezig is met grondspeculatie, maar het kan moeilijker zijn om bewijs van de praktijk te vinden.

Sinds 1 januari 2010 zijn overheden verplicht vanuit de Wet ruimtelijke ordening om ruimtelijke plannen te digitaliseren en toegankelijk te maken via de Landelijke Voorziening Ruimtelijkeplannen.nl. Het Kadaster en Geonovum zijn sinds 1 mei 2010 samen hier verantwoordelijk voor het beheer van deze Landelijke Voorziening. Overheden moeten dus hun plannen delen waardoor er dus indicatie getoont kunnen worden over speculatie van gronden.

Zo kun je via Het Kadaster en Ruimtelijke Plannen kijken welke gronden in bezit zijn van de gemeente en welke plannen zij hebben met bepaalde gebieden.

Via het Kadaster kan er ook gekeken worden voor welke prijs welke grond aan wie verkocht is.

Wanneer er een bestemmingswijziging plaatsvindt kan deze teruggevonden worden op Ruimtelijke Plannen.

Daarnaast kan een gemeente ook een voorkeursrecht uitspreken over bepaalde gronden. Dit geeft een overheid het eerste recht op koop wanneer de verkoper besluit de gronden te verkopen.

Miljarden voor het doortrekken van de Noord/Zuidlijn
Miljarden voor het doortrekken van de Noord/Zuidlijn 1000 667 IGN Vastgoed

Miljarden voor het doortrekken van de Noord/Zuidlijn

Miljarden voor het doortrekken van de Noord/Zuidlijn

Al jaren zijn er plannen om de Noord/Zuidlijn door te trekken naar Hoofddorp en Schiphol. Het miljardenproject is goedgekeurd en kan doorgaan. Het Rijk heeft 5,4 miljard beschikbaar gesteld als impuls voor de ontwikkeling wat als ‘nationaal belang’ wordt aanschouwd geeft een woordvoerster van staatssecretaris Vivianne Heijnen aan.

De verbouwing zal zo’n 8 jaar in beslag nemen en zal hoogstwaarschijnlijk op zijn vroegst in 2028 beginnen. Er wordt een nieuwe metrolijn aangelegd tussen de Isolatorweg en de nieuwe wijk ‘Haven-Stad’. Hierdoor zal de bereikbaarheid in west een impuls krijgen en wordt het aantrekkelijker om ook in de buitenwijken van de metropool regio Amsterdam te wonen.

175.000 woningen moeten de komende jaren gebouwd worden

De komende jaren zullen er 175.000 woningen gebouwd worden in metropool regio Amsterdam waarvan 43.000 in Amsterdam. Om dit te kunnen realiseren is de bereikbaarheid van cruciaal belang. De investeringen zullen daarom de komende jaren niet alleen voor het doortrekken van de Noord/Zuidlijn zijn maar wordt er ook geïnvesteerd in het verbeteren van stations, introduceren van nieuwe buslijnen en metrolijnen.

De impuls moet er voor zorgen dat deze woningen versneld gebouwd kunnen worden om de doelstelling voor 2030 te halen. De verwachting is dat de uitbreiding van de Noord/Zuidlijn zeker 10 jaar in beslag zal nemen.

Bron: Gemeente Amsterdam

Verdichting in Amsterdam neemt toe

43.000 woningen in Amsterdam is een enorme uitdaging. Om betaalbaar te kunnen wonen wordt er vaker gekeken naar plekken buiten de binnenstad. Door het doortrekken van de Noord/Zuidlijn wordt het een stuk aantrekkelijker om bijvoorbeeld in Hoofddorp te gaan wonen of regio Amsterdam Noord waar nog veel ruimte beschikbaar is.

De gemeente Amsterdam is dan ook druk bezig met het zoeken van nieuwe locaties om de komende jaren deze woningen te kunnen bouwen. De Haven-Stad zal de komende jaren zorgen voor duizenden woningen en bied ruimte voor 45.000 tot 58.000 arbeidsplaatsen.

Introductiefilm programma Haven-Stad

Benieuwd naar de mogelijkheden in en rond Amsterdam?

IGN Vastgoed investeert mee in de regio Amsterdam en biedt propositie aan met veel potentie. Bekijk onze lopende projecten en vraag een brochure aan.

Gemeenten mogen niet meer onderhands verkopen, stappenplan wordt gelanceerd
Gemeenten mogen niet meer onderhands verkopen, stappenplan wordt gelanceerd 1000 667 IGN Vastgoed

Gemeenten mogen niet meer onderhands verkopen, stappenplan wordt gelanceerd

Gemeenten mogen niet meer onderhands verkopen, stappenplan wordt gelanceerd

Eind 2021 heeft de Hoge Raad een einde gemaakt aan het een-op-een verkopen van onroerend goed door gemeenten aan marktpartijen. In het verleden is er regelmatig kennis genomen van oneerlijke concurrentie waar het vooral om ‘vriendjespolitiek’ ging. Hierdoor bleef de verkoop van onroerend goed aan marktpartijen vaak binnen een kleine kring. Na de uitspraak van de Hoge Raad is dat niet meer mogelijk, echter blijkt dat nu, een jaar later, gemeenten nog niet goed weten hoe zij met deze uitspraak om moeten gaan. Daar gaat nu verandering in komen.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties, NEPROM, en VNG/VvG zijn samen tot een handreiking gekomen die gemeenten kunnen toepassen voor de verkoop van onroerend goed aan marktpartijen. De handreiking is geschreven door prof. dr. ir. A.G. Bregman van het Instituut voor Bouwrecht. Bregman is verantwoordelijk voor de implementatie van het arrest Didam in het gemeentelijke grond(uitgifte)beleid bij gebiedsontwikkeling. De handreiking moet ondersteuning bieden voor de implementatie van het Didam-arrest. Het omvat een praktische stappenplan voor zowel de selectieprocedure als een-op-een transacties.

Wat is het Didam-arrest?

Jaren lang hebben overheden de verkoop onroerend goed zoals vastgoed en grond exclusief aan een kleine kring met partijen aangeboden. Binnen gemeentes werd dit ook vaak gedaan met partijen die bekend bij de gemeente zijn. Na een kort geding in de Achterhoek waar een vastgoedbedrijf stelde dat er een openbare biedingsprocedure moest plaats vinden, wat niet gebeurd was, had het bedrijf het kort geding en het hoger beroep verloren. Vervolgens is de partij in cassatie gegaan bij de Hoge Raad waarin het bedrijf gelijk heeft gekregen.

De Hoge Raad stelt dat overheden voor de verkoop van onroerend goed een toetsbare en onafhankelijke selectieprocedure moeten volgen zodat deze niet exclusief aan selecte partijen worden verkocht. Overheden moeten marktpartijen gelijke kansen bieden. De verkoop aan één partij mag wel doorgaan als slechts één partij zich aanbiedt.

Na de uitspraak hebben gemeente nu al een jaar lang moeite met de juiste gang van zaken van zo’n procedure.

Waarom deze handreiking?

Sinds de uitspraak worstelen gemeenten nog steeds met de toepassing van het Didam-arrest. Afgelopen jaar zijn er 30 rechtszaken geweest voor de kortgedingrechter wat aangeeft dat overheden moeite hebben met het hanteren van de uitspraak. Gemeenten zoeken nog steeds naar de uitzondering waarin zij wel de een-op-een verkoop mogelijk kunnen maken. Het Didam-arrest is juist de reden dat dit niet zomaar meer mogelijk is maar toch zoeken gemeenten de uitzondering wat voor reurring zorgt.

Het handbereik moet er voor zorgen dat gemeenten de stappen volgen die genoemd zijn waardoor er geen verwarring meer moet ontstaan met betrekking de uitvoering van het arrest.

22 November 2022 wordt de Didam-handreiking gelanceerd

De BZK, VNG/VvG en NEPROM organiseren de bijeenkomst ‘Omgaan met Didam’ op 22 november 2022. Tijdens deze bijeenkomst wordt er een toelichting gegeven over de implementatie van het arrest en worden ook de meest recente uitspraken van rechters naar aanleiding van het Didam-arrest behandeld. Later volgt een paneldiscussie waar de toepassing van het arrest in de praktijk wordt besproken.

Meer kansen voor marktpartijen hopelijk in de toekomst

De handreiking moet het makkelijker maken voor gemeenten om de stappen te volgen en voor marktpartijen betekend dit dat gemeenten ook stappen moeten volgen. Op deze manier kan er minder naar de uitzondering gezocht worden en ontstaan er meer gelijke kansen. IGN vastgoed hoopt zo beter mee te kunnen participeren met de aankoop van strategisch gelegen gronden en mooiere projecten te kunnen aanbieden aan onze relaties.

Benieuwd naar onze huidige projecten?

Druk om bouwlocaties aan te wijzen door de gemeente wordt groter
Druk om bouwlocaties aan te wijzen door de gemeente wordt groter 625 431 IGN Vastgoed

Druk om bouwlocaties aan te wijzen door de gemeente wordt groter

Druk om bouwlocaties aan te wijzen door de gemeente wordt groter

De woningnood is nog nooit zo hoog geweest. Er zijn ambitieuze plannen om een miljoen woningen te bouwen voor 2030 maar de plannen lopen nog niet voorspoedig. Dit komt mede door de gemeentes die te langzaam zijn met het aanwijzen van bouwlocaties voor nieuwe woningen. Hierdoor vertragen gemeente de woningbouw en dat moet anders! Volgens directievoorzitter Erik Gerritsen van Ymere zijn er genoeg locaties om te bouwen maar door de verschillende gestelde normen worden processen vertraagd. Hij vindt dat dit doorbroken moet worden en dat deze portefeuille in goede handen is bij minister Hugo de Jonge.

Lees het hele artikel hier —-> 

bron: https://www.bnr.nl/nieuws/bouw-woningmarkt/10483368/gemeenten-vertragen-woningbouw

1v1.lol google sites unblocked bit life funny shooter 2 slope paperio io games unblocked 1v1.lol io games unblocked games krunker.io unblocked
fapjunk
ankara escort
Akücü akumyolda.com akücü akümyoldaİnci akü 60 amper inci akü 60 amper akumyolda.comAkü yol yardım olarak akü takviye ve değişimi hzmetleri sunuyoruz. akü yol yardım İngilizce Türkçe çeviri ingilizceturkce.gen.tr ile ingilizce türkçe çeviriAlçalan burç hesaplama sitesi hesaparaclari.com hesaparaclari.comTranslate to English with translatedict.com TranslateDictTranslate Spanish to English audio with spanishenglish.comTranslate Spanish to English audio with spanishenglish.comCalculatorcafe helps to calculate loans as a loan calculator.Calculatorcafe.com
antalya bayan escort
Free Porn
Free Porn
Ev depolama Ucuz nakliyat teensexonline.com