Propositie Tynaarlo

✔️ Passend in de duurzaamheidsvisie

✔️ Vanaf 500m²

✔️ Schetsplannen gerealiseerd

✔️ Fase 1 uitverkocht

✔️ Fase 2 nu in de verkoop

Propositie Tynaarlo in cijfers

0

Beschikbare Meters

0

Minimaal afname in meters

0

Fase 2 nu in de verkoop

Uitgangspunten omgevingsvisie

Uitgangspunt bij het ontwerp van het plangebied is dat de ontwikkeling een dorpse sfeer uitademt. In het plan wordt tevens aandacht besteed aan groen en de overgang van woonwijk naar landschap. Tussen de bestaande bebouwing aan de Fledders en de nieuw te bouwen woningen zal een parkachtige waterbuffer worden gerealiseerd. Uit de Duurzaamheidsvisie 2015-2025 ‘Dorp van de toekomst’ blijkt dat de gemeente Tynaarlo grote waarde hecht aan een duurzame leefomgeving.

900 woningen moeten er in de gemeente Tynaarlo bij gaan komen. Daarvoor heeft het tot en met 2030 de tijd. Wethouder Jurryt Vellinga (Leefbaar Tynaarlo) noemt deze ambitie haalbaar, maar waarschuwt ook. “Veel meer dan dat gaat echt moeilijk worden.”

Bron: rtvdrenthe

Vergrijzing Tynaarlo

Meer dan de helft van de inwoners van Tynaarlo is boven de leeftijd 45 jaar. De komende jaren is de prognose dat de gemeente krimpt in het aantal inwoners. Er is sprake van vergrijzing in de gemeente en daar wil het bestuur wat aan doen. Veel jongeren trekken naar de grotere steden omdat hier meer kans is op het vinden van een woning terwijl een merendeel graag in de gemeente blijft wonen. Het aanbod blijft uit en daarom gaat de gemeente de komende jaren meer (betaalbare) woningen bouwen zodat jongeren in hun geboorteplaats kunnen blijven wonen.

Vergrijzing Tynaarlo

Bron: allecijfers.nl