Woningbouw

Tijdelijke Woningen in Middenmeer
Ook Middenmeer kiest voor tijdelijke woningen 1024 538 IGN Vastgoed

Ook Middenmeer kiest voor tijdelijke woningen

Ook Middenmeer kiest voor tijdelijke woningen

Middenmeer, een prachtige plek in Nederland, staat op het punt om een belangrijke stap te zetten in de richting van het verbeteren van de huisvestingssituatie voor spoedzoekers en statushouders. In dit artikel duiken we dieper in de aankomende ontwikkeling van 48 tijdelijke woningen in Middenmeer en de impact ervan op de gemeenschap en de betrokkenen.

Spoedzoekers en Statushouders: Een Groeiende Uitdaging

Spoedzoekers

Spoedzoekers zijn individuen en gezinnen die dringend op zoek zijn naar huisvesting. Dit kunnen mensen zijn die door verschillende omstandigheden, zoals een scheiding, verlies van baan, of andere noodsituaties, plotseling zonder een dak boven hun hoofd zitten. Voor hen is het vinden van een betaalbare en snelle oplossing van cruciaal belang.

Statushouders

Statushouders zijn vluchtelingen die officieel erkend zijn als legale inwoners van Nederland. Zij hebben vaak specifieke behoeften als het gaat om huisvesting, integratie, en ondersteuning bij het opbouwen van een nieuw leven in Nederland. Het bieden van passende huisvesting is een essentieel onderdeel van hun integratieproces.

De ontwikkeling in Middenmeer

De gemeente Middenmeer heeft besloten om 48 tijdelijke woningen te bouwen om aan de dringende behoeften van spoedzoekers en statushouders tegemoet te komen. Deze beslissing getuigt van een proactieve aanpak om de huisvestingsproblematiek aan te pakken en biedt een lichtpuntje voor degenen die het hard nodig hebben.

Locatie en toegankelijkheid

Deze nieuwe woningen zullen strategisch geplaatst worden in de buurt van voorzieningen zoals scholen, winkels en openbaar vervoer. Dit zorgt voor een goede toegankelijkheid tot essentiële diensten en vergemakkelijkt de integratie van statushouders in de samenleving.

Duurzaamheid en milieubewustzijn

Een belangrijk aspect van deze ontwikkeling is de aandacht voor duurzaamheid. De tijdelijke woningen zullen voldoen aan moderne energie-efficiëntiestandaarden, waardoor ze niet alleen milieuvriendelijk zijn, maar ook lagere energiekosten met zich meebrengen voor de bewoners.

Conclusie

De ontwikkeling van 48 tijdelijke woningen in Middenmeer is een veelbelovende stap in de richting van het aanpakken van de huisvestingsuitdagingen waarmee spoedzoekers en statushouders te maken hebben. Deze strategische beslissing benadrukt niet alleen het belang van adequate huisvesting, maar ook de waarde van duurzaamheid en gemeenschapsopbouw. De gemeente Middenmeer toont daarmee leiderschap en compassie, en we kunnen alleen maar hopen dat andere gemeenten deze positieve benadering zullen volgen.

De Huidige Stand van Zaken in de Woningbouw in Nederland: Uitdagingen en Kansen
De Huidige Stand van Zaken in de Woningbouw in Nederland: Uitdagingen en Kansen 1024 538 IGN Vastgoed

De Huidige Stand van Zaken in de Woningbouw in Nederland: Uitdagingen en Kansen

De Huidige Stand van Zaken in de Woningbouw in Nederland: Uitdagingen en Kansen

De woningbouw in Nederland heeft de afgelopen jaren de krantenkoppen gedomineerd. Met een groeiende bevolking, veranderende woonbehoeften en een aanhoudende vraag naar betaalbare woningen, staat de woningmarkt voor diverse uitdagingen. In dit blogartikel gaan we dieper in op de huidige stand van zaken in de Nederlandse woningbouwsector, de belangrijkste uitdagingen waarmee deze sector wordt geconfronteerd en de mogelijke kansen die zich voordoen.

Huidige Situatie

  1. Tekort aan Beschikbare Grond: Een van de grootste uitdagingen waarmee de woningbouwsector wordt geconfronteerd, is het tekort aan beschikbare grond, vooral in stedelijke gebieden. Dit bemoeilijkt de mogelijkheid om nieuwe woningen te bouwen en kan leiden tot verdere prijsstijgingen. Grond kan niet worden bijgedrukt of bijgemaakt. In grote steden worden de ruimtes steeds kleiner en is grond schaars. Door de geringe ruimte kost een bouwproject veel meer tijd en geld in een grote stad. Als er ruimte is, worden de huizen hier ontzettend duur tenzij er gekozen wordt voor hoogbouw maar dit kan en mag niet overal. Hierdoor zijn betaalbare woningen in het gering.
  2. Betaalbaarheid: De stijgende huizenprijzen hebben geleid tot een betaalbaarheidsprobleem voor veel huishoudens. Betaalbare woningen zijn schaars, en het wordt steeds moeilijker voor starters en lagere inkomensgroepen om een woning te kopen of te huren. Nu de rentes stijgen kunnen huishoudens minder lenen maar de huizenprijzen dalen niet evenredig mee. Een huis kopen blijft lastig.
  3. Duurzaamheid en Ruimtelijke Ordening: Bij de bouw van nieuwe woningen wordt duurzaamheid steeds belangrijker. Er is behoefte aan energiezuinige en milieuvriendelijke woningen. Tegelijkertijd moet er een balans worden gevonden tussen woningbouw en het behoud van groene ruimtes en natuur. Een huis duurzaam bouwen zorgt voor hogere materiaal kosten. Hierdoor zijn nieuwbouw woningen minder betaalbaar geworden.
  4. Procedures en Regulering: Het proces van vergunningverlening en regelgeving kan tijdrovend zijn en de snelheid van woningbouwprojecten vertragen. Efficiëntere procedures zijn nodig om de bouw van nieuwe woningen te versnellen. Minister De Jonge wil bezwaarprocedures van omwonenden inkorten en wil ervoor zorgen dat procedures bij gemeentes sneller verlopen. Echter is er bij veel gemeentes ook sprake van een tekort aan ambtenaren.

Kansen voor Verbetering

  1. Transformatie van Bestaande Gebouwen: Het herbestemmen en renoveren van bestaande gebouwen biedt een kans om snel extra woningen te creëren en tegelijkertijd leegstand tegen te gaan. In veel steden kunnen vooral kantoorpanden getransformeerd worden.
  2. Modulaire Bouwtechnieken: Modulaire bouwtechnieken kunnen de bouwtijd verkorten en kosten besparen. Dit kan helpen om het tekort aan betaalbare woningen aan te pakken.
  3. Publiek-Private Samenwerking: Samenwerking tussen de overheid en private partijen kan de ontwikkeling van grootschalige woningbouwprojecten vergemakkelijken en financieringsmogelijkheden verbeteren. Momenteel heeft het kabinet al op verschillende manieren budgetten beschikbaar gesteld om de woningbouw te versnellen en projecten die vastlopen vanwege hoge bouwkosten bij te schieten.
  4. Innovatie in Ontwerp en Materialen: Door gebruik te maken van innovatieve ontwerpen en duurzame bouwmaterialen kunnen woningen efficiënter worden gebouwd en kunnen de energiekosten op de lange termijn worden verlaagd.
  5. Gebruik van flexwoningen: Flexwoningen zijn een snelle oplossing om woningbouw te versnellen. De woningen komen uit de fabriek rollen waardoor ze snel gebouwd kunnen worden, eenvoudig op locatie geplaatst kunnen worden en meerdere woningen op een kleinere ruimte. Statushouders en studenten kunnen hierdoor snel geholpen worden.
  6. Meer bouwen in het groen: Grondprijzen in de kern van een dorp of stad zijn ontzettend hoog door de geringe ruimte. Aan de randen van steden en dorpen ligt genoeg ruimte om te kunnen bouwen. Hier zijn de grondprijzen vele malen lager en is er meer ruimte om grootschalig te kunnen bouwen. Initiatieven die ruimtegebruik, natuur, duurzaamheid en wonen combineren hebben de ruimte in de randen van steden en dorpen. Onlangs heeft de provincie Noord-Holland al aangegeven dat zij meer in het groen gaan bouwen om de doelstelling van 180.000 woningen voor 2030 te kunnen halen. Ook in Zuid-Holland wordt er gekozen om te gaan bouwen in de Zuidplaspolder en de Gnephoekpolder.

Conclusie

De huidige woningbouwsector in Nederland staat voor aanzienlijke uitdagingen, maar biedt ook veel kansen voor verbetering en innovatie. Een evenwicht vinden tussen de vraag naar betaalbare woningen, duurzaamheid en ruimtelijke ordening is cruciaal voor de toekomstige ontwikkeling van de woningmarkt. Door middel van samenwerking tussen verschillende belanghebbenden en het toepassen van innovatieve benaderingen kan Nederland werken aan het aanpakken van het woningtekort en het creëren van een veerkrachtige en toekomstbestendige woningmarkt.

Investeren in woningbouwlocaties in het groen? Bekijk onze lopende projecten en vraag vrijblijvend een brochure aan!

Nieuwbouwwijk Bakertand kan toch wél doorgaan
Nieuwbouwwijk Bakertand kan toch wél doorgaan 1024 538 IGN Vastgoed

Nieuwbouwwijk Bakertand kan toch wél doorgaan

Nieuwbouwwijk Bakertand kan toch wél doorgaan

De ontwikkeling van de nieuwe woonwijk Bakertand in Goirle heeft positieve ontwikkelingen doorgemaakt, maar roept ook zorgen op over de verkeersdrukte. In dit artikel worden de recente ontwikkelingen rondom Bakertand besproken, inclusief de reacties van de gemeenteraad en de mogelijke gevolgen voor het project.

Al jaren wordt gediscussieerd over de komst van Bakertand

De gemeente Tilburg en Goirle zijn al jaren in conclaaf over de Nieuwbouw wijk aan de randen van deze gemeenten. Regelmatig kwam er nieuws naar buiten dat het plan werd toegezegd maar later ook weer werd geweigerd. Zo werd het in 2016 bekeken en afgewezen, in 2017 weer meegenomen in de inspraakroute, later werd er weer gedreigd om de stekker eruit te trekken maar uiteindelijk lijkt het nu er toch te gaan komen. Iets wat bij ons op kantoor ook wel tennissen wordt genoemd. De plannen worden heen en weer geslagen en neemt veel tijd in beslag. Een van de redenen waarom we in Nederland een woningtekort hebben. Er wordt te veel en te lang gediscussieerd over plannen waardoor de realisatie jaren vertraging oplopen. Dit moet anders willen we het tekort oplossen!

Positieve ontwikkelingen

Bakertand BV, de ontwikkelaar van de nieuwe woonwijk, heeft aangegeven door te willen gaan met het project ondanks enige zorgen van de gemeenteraad van Goirle. Het plan behelst de realisatie van 735 woningen, waarvan een deel in de sociale sector. Hoewel er nog enige discussie is over de extra verkeersdruk die de nieuwe wijk met zich mee kan brengen, is de meerderheid van de gemeenteraad akkoord gegaan met het bestemmingsplan. Dit is natuurlijk ontzettend goed nieuws voor woningzoekende en investeerders die grond hebben aangekocht in deze regio.

Zorgen over verkeersdrukte

Niet de gehele gemeenteraad van Goirle is gerust op de mogelijke verkeersdrukte die Bakertand met zich mee kan brengen. Er zijn vragen gesteld over de capaciteit van het bestaande wegennet om het toenemende verkeer op te vangen. Echter, deze zorgen lijken niet groot genoeg te zijn om het project te vertragen, aangezien een meerderheid van de gemeenteraad heeft ingestemd met het bestemmingsplan. Om de zorgen weg te nemen wordt er gekeken naar mogelijke oplossingen zoals nieuwe rotondes, extra fietspaden en ontsluitingen.

Succesvol project

De ontwikkeling van de woonwijk Bakertand in Goirle gaat door ondanks enige zorgen over de verkeersdrukte. Bakertand BV heeft aangegeven vast te houden aan het project, waarbij 735 woningen gerealiseerd zullen worden. Hoewel niet de gehele gemeenteraad gerust is op de verkeerssituatie, heeft een meerderheid ingestemd met het bestemmingsplan. De verdere ontwikkeling van de wijk en de impact op de verkeerssituatie zullen nauwlettend worden gevolgd. Namens IGN Vastgoed hopen wij op zeer korte termijn onze investeerders te kunnen feliciteren met het goede nieuws van een succesvol afgesloten project.

Ook investeren in grond? Bekijk onze lopende projecten en vraag een gratis brochure aan!

Problemen woningbouw worden groter, woningtekort stijgt door
Problemen woningbouw worden groter, woningtekort stijgt door 1024 538 IGN Vastgoed

Problemen woningbouw worden groter, woningtekort stijgt door

Problemen woningbouw worden groter, woningtekort stijgt door

In Nederland is er al jaren een enorm woningtekort. Wachttijden voor een sociale woning zijn in sommige steden zelfs langer dan 10 jaar. Eerder werd al aangegeven dat het woningtekort in 2025 zal oplopen tot 400.000. Ondanks de inspanningen van het kabinet blijft het woningtekort toenemen. Minister Hugo de Jonge wil jaarlijks 100.000 woningen bouwen tot 2030. Dat is tot dusver nog niet gelukt dus dat houdt in dat de komende jaren er zelfs meer dan 100.000 woningen gebouwd moeten worden om de doelstelling van 900.000 woningen voor 2030 te halen. Echter is het met reguliere woningbouw door capaciteitsproblemen niet mogelijk om 100.000 of zelfs meer woningen te kunnen bouwen.

Krapte woningmarkt neemt pas in 2028 af

Vandaag is naar buitengekomen dat zelfs met de geplande bouw het woningtekort in 2023 al is opgelopen tot 390.000 woningen. Veel sneller dan verwacht en de druk om te bouwen neemt toe. Er wordt pas verwacht dat de krapte in 2028 zal afnemen. Door het sterk opgelopen woningtekort zal er ook na 2030 tienduizenden woningen per jaar nodig zijn om het tekort te kunnen aanvullen. Nederland loopt ontzettend achter en migratie neemt alleen maar toe. Hierdoor is de verwachting dat het woningtekort tot ver na 2030 zal aanhouden.

Meer dan 900.000 woningen nodig

Door de sterk toegenomen migratie zijn er meer dan 900.000 woningen nodig in Nederland. Eerdere berekeningen kwamen tot 900.000 woningen tot 2030. Het onderzoeksbureau ABF Research heeft het tekort opnieuw berekend en komt tot de conclusie dat er nu 981.000 woningen nodig zijn. Het tekort zal met de huidige trend pas na 2030 afnemen en dalen tot 205.000 woningen in 2038. Echter blijft het natuurlijk moeilijk te berekenen. Door de oorlog in Oekraine zijn er onverwachts meer migranten naar Nederland gekomen. Door de onzekere spanningen zullen er in de toekomst nog meer migranten kunnen afreizen maar het is ook mogelijk dat mensen weer hun leven gaan opbouwen in het land van herkomst.

Druk neemt toe door val van kabinet

De woningmarkt is nog meer onder druk komen te staan door de val van het kabinet. De woningmarkt lijkt hier de grootste dupe van te worden. Hoe langer de onrust en onzekerheid duurt, hoe groter het tekort toeneemt want stilstaan is achteruit gaan. Het kan langer dan 12 maanden duren voordat er een nieuw kabinet gevormd is. Vele gezichten verlaten de politiek dus er zal een heel nieuw speelveld ontstaan. Voordat het kabinet gevormt is zijn er maanden verder waardoor nieuwe wetgeving spaak loopt. De druk om te bouwen neemt alsmaar toe en er moeten sneller locaties aangewezen worden. Hier zijn verschillende oplossingen voor zoals aan de randen van steden of dorpen bouwen of kiezen voor flexwoningen voor een snelle oplossing.

IGN Vastgoed speelt hierop in en heeft verschillende projecten die aansluiten bij de problematiek.

Bebouwing van de Gnephoekpolder opgenomen in het coalitieakkoord
Bebouwing van de Gnephoekpolder opgenomen in het coalitieakkoord 1024 538 IGN Vastgoed

Bebouwing van de Gnephoekpolder opgenomen in het coalitieakkoord

Bebouwing van de Gnephoekpolder opgenomen in het coalitieakkoord

Al ruim 20 jaar wordt er gewerkt aan 5500 nieuwe huizen in de Gnephoekpolder in Alphen aan den Rijn. Ontwikkelaars zijn al ruim 20 jaar bezig met het opkopen van agrarische land van de boeren in de regio. Zij lobbyen flink bij de lokale overheden om de woningbouw van de grond te krijgen en dit lijkt nu eindelijk succesvol te zijn. Het bouwen in de polder ziet minister De Jonge wel zitten en zal als het moet uiteindelijk de knoop doorhakken. Nu is afgelopen juni 2023 het bebouwen van de Gnephoekpolder opgenomen in het coalitieakkoord van de provincie Zuid-Holland.

De Gnephoekpolder: Een Unieke Locatie

De Gnephoekpolder, gelegen ten westen van de rivier de Heimanswetering, is een bijzonder stuk land dat wordt omringd door Alphen aan den Rijn, Koudekerk aan den Rijn en Woubrugge. Het landschap biedt een perfecte balans tussen natuurlijke schoonheid en de mogelijkheid voor stedelijke ontwikkeling. Het gebied is groot genoeg om tienduizenden nieuwe huizen te bouwen, wat een veelbelovende oplossing zou kunnen zijn voor het huidige woningtekort in Alphen aan den Rijn.

De Voorgestelde Ontwikkeling

In een rapport van voormalig Deltacommissaris Wim Kuijken wordt aanbevolen om 5500 nieuwe woningen te bouwen in het noordelijke deel van de Gnephoekpolder. Dit scenario wordt beschouwd als het meest realistische en haalbare plan, omdat het gebied een stevige bodemgesteldheid heeft. Met deze ontwikkeling kunnen niet alleen de bestaande natuurwaarden worden versterkt, maar ook de wateropgave en duurzaam gebruik van de bodem worden aangepakt. Dit voorkeursscenario is een doorbraak in de langdurige discussie over woningbouw in de Gnephoekpolder.

Woningbehoefte in Alphen aan den Rijn

De woningbehoefte in Alphen aan den Rijn is dringend. De wachtlijst voor een sociale huurwoning is acht jaar, en ook ouderen en gezinnen hebben moeite om geschikte woningen te vinden. Het bouwen van 5500 nieuwe huizen in de Gnephoek zou een significante bijdrage leveren aan het verminderen van dit tekort. De gemeente en de provincie zijn het echter niet eens over het aantal benodigde nieuwe huizen. Terwijl de gemeente Alphen aan den Rijn beweert dat er 6000 huizen nodig zijn voor de huidige bevolking, stelt de provincie Zuid-Holland dat 3500 nieuwe woningen voldoende zouden zijn.

Grondeigenaren gaan samen kijken naar de mogelijkheden

Al jaren wordt de grond in de Gnephoekpolder opgekocht vanwege de potentiële woningbouw die kon plaatsvinden. Na jaren lang lobbyen gaat het er nu dan echt komen en gaan de grond eigenaren samen in gesprek met een door de gemeente aangestelde projectleider. In totaal het gaat om zo’n 125 hectaren waar vooral veel eengezinswoningen worden gebouwd maar ook hoogbouw en sociale woningbouw.

Vaker uitwijken naar de randen van de stad

Veel mensen zijn erop tegen om te gaan bouwen in de polder maar er is simpel weg geen ruimte meer in Alpen aan den Rijn en omgeving. Alle inbreidingslocaties zijn al opgenomen en opgevuld. Om snel en goedkoop te kunnen bouwen is er ruimte nodig en dit kan in de Gnephoekpolder. Niet alleen in Alphen aan den Rijn komt dit voor maar in steeds meer gemeenten in Nederland moet er gekeken worden naar de randen van de stad. Bouwen in het groen is geen taboe meer en hier ligt de toekomst van de woningbouw. De Gnephoekpolder moet een unieke pilot worden voor de rest van Nederland.

 

Ook investeren in unieke locaties aan de randen van de stad? Bekijk onze lopende projecten en vraag geheel vrijblijvend een brochure aan.

Ook in woondeals wordt gesproken over buitenstedelijk bouwen
Ook in woondeals wordt gesproken over buitenstedelijk bouwen 1024 538 IGN Vastgoed

Ook in woondeals wordt gesproken over buitenstedelijk bouwen

Ook in woondeals wordt gesproken over buitenstedelijk bouwen

Jaren lang werd er voorkomen om tegen de randen van dorpen of steden te gaan bouwen. Vaak werden eerst inbreidingsprojecten gerealiseerd en zoveel mogelijk binnenstedelijk gebouwd. Door het enorme woningtekort en het tekort aan ruimte, worden gemeenten gedwongen om te kijken naar meer buitenstedelijke locaties. Veel marktpartijen pleiten hier al jaren voor maar nu is ook de Tweede Kamer voor het bouwen aan de randen van de stad. Het binnenstedelijk bouwen is moeilijker geworden door de minimale ruimte. Daarnaast is door de dure grond en stijging van de materiaalkosten binnenstedelijk bouwen niet altijd meer rendabel. Er moeten namelijk ontzettend veel sociale woningen komen en betaalbare woningen.
deneme bonusu
bonus veren siteler

‘Er ligt veel focus op plannen om in de stad te bouwen. Mooi op papier, maar de praktijk is weerbarstiger. Want in de stad bouwen is duur en ingewikkeld. Ik wil van de minister weten hoe hij gaat zorgen dat reguliere en tijdelijke woningen sneller gebouwd gaan worden, niet langzamer.’

bron: Peter de Groot (VVD-Kamerlid) @pedegro – Twitter

Woondeals bevatten buitenstedelijke locaties

De afgelopen maanden is Hugo de Jonge in het hele land op bezoek geweest bij verschillende gemeenten. Samen met gemeenten heeft hij woondeals ondertekend. In deze deals staan o.a. hoeveel woningen iedere gemeenten tot 2030 gaan bouwen. Ook in deze deals ligt de focus voornamelijk nog op bouwen in de stad. Echter is het taboe doorbroken en wordt er steeds meer en steeds vaker gekeken naar ‘bouwen in het groen’. Hiermee wordt vooral bedoelt aan de randen van dorpen en steden. Of er nou gebouwd wordt in de stad of aan de rand van de stadsgrenzen, bouwprojecten lopen altijd op weerstand van belanghebbenden. Toch moet er een oplossing komen voor het woningtekort in Nederland. Steden raken vol en het wordt steeds lastiger om snel en goedkoop te kunnen bouwen. Er moet snel een oplossing komen vindt ook VVD-Kamerlid Peter de Groot.
casino siteleri
deneme bonusu veren siteler
bonus veren siteler

Onnodige blokkades moeten verworpen worden

Momenteel zijn er enorm veel barrières voor het buitenstedelijk bouwen binnen de ‘Ladder voor Duurzame verstedelijking’. De Ladder voor duurzame verstedelijking (Ladder) is een instrument voor efficiënt ruimtegebruik. Het bevoegd gezag moet voldoen aan een motiveringsvereiste als nieuwe stedelijke ontwikkelingen planologisch mogelijk worden gemaakt (Rijksoverheid). Aan de hand van dit instrument kan gekeken worden of er buitenstedelijk gebouwd kan worden. Met dit instrument moet er bijvoorbeeld eerst worden aangetoond dat de plannen binnen de bebouwde kom niet mogelijk zijn. Dit zorgt voor onnodige procedurele blokkades voor buitenstedelijke bouwopgaves.

Door het instrument te versimpelen en blokkades weg te nemen, moet het makkelijker worden om buitenstedelijk te kunnen bouwen. Dit zal de woningbouw kunnen versnellen. In 2022 is hier al eens onderzoek naar gedaan en het bebouwen van de randen van de stad zal de woningbouw enorm kunnen versnellen waardoor het woningtekort verminderd kan worden.

Nu lijkt een meerderheid van de Tweede Kamer het hier mee eens te zijn en daarmee aan te geven dat er minder vastgehouden moet worden aan het bouwen binnen de bebouwde kom maar dat men ook verder moet kijken zoals aan de stadsgrenzen.

Buitenstedelijk bouwen niet altijd goedkoper

Ondanks dat buitenstedelijk bouwen veel voordelen heeft, is het niet altijd goedkoper. Er moet namelijk veel gebeuren voordat er gebouwd kan worden. Bodem moet onderzocht worden, de grond bouwrijp en het is niet altijd optimaal. Zo moet er ook geïnvesteerd worden in voorzieningen, infrastructuur en aansluitingen op het stroomnet. Toch zijn er genoeg locaties waar wel een straatje bij gebouwd kan worden. Vooral in de grote steden is het bouwen duur geworden, maar ook de middelgrote steden worden steeds lastiger.

De plannen voor buitenstedelijke locaties zijn in sommige gemeenten al in een vergevorderd stadium, denk aan de Zuidplas of Rijswijk. Ook Minister de Jonge ondertekend dat het taboe doorbroken moet worden en er vaker gekeken moet worden naar het bouwen in het groen. Natuurlijk met oog op de bescherming van de natuur en het juiste gebruik van de ruimte.

Investeren in buitenstedelijke locaties

Zoals bekend is, is de grond in grote en middelgrote steden erg duur. Daarom is een woning van het zelfde formaat in een kleinere dorp vele malen goedkoper. Dit komt o.a. door de locatie van een woning wat er voor zorgt dat de grondprijs hier hoger is. IGN Vastgoed investeert in projecten aan randen van dorpen en steden met het oog op dat hier in de toekomst gebouwd kan worden. Daarnaast heeft IGN Vastgoed ook inbreidingsprojecten die binnen de kom liggen. Dit maakt investeren in grond interessant voor vermogensopbouw.

Benieuwd of investeren in grond ook iets voor jou is? Bekijk onze projecten en vraag een brochure aan!

Kabinet wil meer inzetten op flexwoningen, locaties een probleem
Kabinet wil meer inzetten op flexwoningen, locaties een probleem 1024 538 IGN Vastgoed

Kabinet wil meer inzetten op flexwoningen, locaties een probleem

Kabinet wil meer inzetten op flexwoningen, locaties een probleem

Betaalbaar wonen moet weer de norm worden, dat wil iedereen. Echter is dat in de praktijk vele malen lastiger geworden door de enorme stijging van de huizenprijzen de afgelopen jaren. De woningnood wordt als maar groter. De afgelopen jaren konden woningzoekende tegen een hele lage rente een hypotheek krijgen. Doordat men meer kon lenen en de vraag naar woningen ontzettend hoog is, zijn woningen enorm in waarde gestegen. Overbieden was de gang van zaken en woningen stonden vaak nog geen dag online op bekende platformen of ze waren al verkocht.

Die tijd is nu voorbij. Door de stijging van de rente kunnen woningzoekende minder lenen. De huizenmarkt koelt af, huizen staan langer online en langzaam dalen de huizenprijzen. Echter blijft de vraag naar woningen nog enorm hoog.

Alles is duurder geworden

Ondanks de daling in huizenprijzen, zijn de bedragen die men voor een huis moeten neerleggen nog steeds ontzettend hoog. Dit komt nog steeds doordat de vraag naar een woning niet verminderd is. Voor een gemiddeld huishouden met tweeverdieners is het nog steeds lastig om een huis te kopen. Door inflatie en stijging in kosten van bijna alles wat men consumeert, kan een gemiddeld huishouden minder uitgeven dan een jaar geleden. Daarbovenop is de rente in vergelijking met 2021 meer dan verdrievoudigd. Dit zorgt ervoor dat het nog steeds lastig is om een huis te kopen.

De stijging in kosten voor grondstoffen en personeel zorgen ervoor dat nieuwbouw woningen bijna niet betaalbaar zijn en daarnaast werkt de politiek niet meer doordat er steeds meer strengere regels zijn zoals bijvoorbeeld stikstof en circulair bouwen.

Schreeuw om betaalbare woningen

De vraag naar betaalbare woningen is ontzettend hoog. Het kabinet wil daarom hoog inzetten op flexwoningen. Minister Hugo de Jonge wil ‘door de crisis heen doorbouwen’. Met de huidige rentestand is hij zich ervan bewust dat het echt ingewikkeld is om betaalbare woningen te bouwen. Flexwoningen zijn daarbij een uitkomst en de minister wil dan ook veel meer woningen uit de fabriek zien rollen.

De Jonge wil de bouw hiervan versnellen en wil dat er eind 2024 zo’n 37.500 flexwoningen zijn gebouwd om de acute woningnood op te lossen. In 2022 wilde de minister al 7.500 flexwoningen plaatsen maar dit is niet gelukt. Dit werden er uiteindelijk 3.400. Veel flexwoningen staan klaar om geplaatst te worden. Aan de ambities van de minister ligt het niet, aan de locaties in Nederland wel.

Buurtbewoners maken bezwaar tegen komst flexwoningen

Er zijn verschillende redenen waarom buurtbewoners bezwaar aantekenen. Een grote meerderheid in Nederland is het er mee eens dat er snel een oplossing moet komen voor de woningnood. Er zijn ontzettend veel mensen die een woning zoeken en jaren staan ingeschreven bij woningbouwcoöperaties. Daarnaast is er een ontzettend hoge toestroom van statushouders uit verschillende windrichtingen van de wereld. Nederland is verplicht deze mensen te huisvesten, flexwoningen bieden hierbij een uitkomst. Echter stuit elke gemeente op bezwaren van omwonende.

“Niet in mijn achtertuin”

Buurtbewoners zien de flexwoningen het liefst niet in hun omgeving komen. Zij voorzien problemen en maken daarom bezwaar. Het aanwijzen van locaties is dus een groot probleem. De minister wil de regie meer naar zich toe kunnen trekken en pleit daarom ervoor om bezwaarprocedures tegen woningbouw te kunnen verkleinen.

Daarnaast wil De Jonge het ook mogelijk kunnen maken dat hij locaties moet kunnen aanwijzen en daarmee de gemeente en provincies buiten spel kunnen zetten. Alles om maar de woningbouw te kunnen versnellen.

Waar kunnen flexwoningen komen

Om flexwoningen toch snel te kunnen plaatsen wordt er steeds vaker gekeken naar de randen van de stad of dorp voor een snelle oplossing. Zo kan er voorkomen worden dat deze woningen dicht bij omwonende een doorn in het oog worden en kan er snel een oplossing worden geboden. De bouwwereld pleit ook voor het intensiveren voor de bouw van flexwoningen. Ze zijn goedkoop, snel te fabriceren, snel te plaatsen en kunnen eenvoudig verplaatst worden.

IGN Vastgoed verwacht daarom ook dat er in de toekomst steeds meer flexwoningen worden geplaatst. In de huidige situatie laat het bouwen op nieuwe woningen langer opzich wachten maar de woningnood blijft. Om snel hier op te kunnen anticiperen zullen er meer flexwoningen geplaatst moeten worden. IGN Vastgoed speelt in op de vraag naar flexwoningen en locaties om deze woningen te plaatsen.

Bekijk onze lopende projecten, vraag een brochure aan en wordt op de hoogte gesteld van de laatste ontwikkelingen.

Amsterdam Noord groeit, twee bruggen en misschien kabelbaan in de toekomst 1024 538 IGN Vastgoed

Amsterdam Noord groeit, twee bruggen en misschien kabelbaan in de toekomst

Amsterdam Noord groeit, twee bruggen en misschien kabelbaan in de toekomst

Amsterdam is vastbesloten om de mobiliteit te verbeteren en de groeiende behoefte aan verbindingen over het IJ aan te pakken. Naast de geplande fietsbrug van 100 miljoen euro, wordt nu ook de mogelijkheid van een kabelbaan over het IJ onderzocht. Deze ambitieuze projecten zullen de toegankelijkheid van Amsterdam Noord vergroten en de druk op de ponten verminderen.

De fietsbrug, genaamd de Oostbrug, zal het Azartplein (KNSM-eiland) en het Hamerkwartier in Noord met elkaar verbinden. Amsterdam heeft al 100 miljoen euro gereserveerd voor dit project, terwijl de Vervoerregio Amsterdam nog eens 75 miljoen euro zal bijdragen. Om het volledige bedrag te kunnen dekken, moet er nog extra 125 miljoen aan financiering worden gevonden voordat de bouw in 2029 kan beginnen. In de tussentijd wordt er hard gewerkt aan de gedetailleerde plannen, zodat de eerste fietsers naar verwachting in 2032 het IJ kunnen oversteken. Om de wachttijden te verminderen totdat de brug gereed is, zullen er tot 2030 vijf extra ponten worden ingezet. Het is echter van belang dat er voldoende personeel is om deze ponten te bedienen, gezien het tekort aan schippers en de lange opleidingstijd van vier jaar.

Bruggen nodig om drukte op het IJ te voorkomen

Zonder de fietsbrug zou het aantal ponten verdubbeld moeten worden, tot maar liefst 23, om aan de groeiende vraag te voldoen. Dit zou het IJ aanzienlijk drukker maken, met overvolle op- en afstapplekken aan beide zijden. Dankzij de bruggen zal het aantal fietsers op de ponten naar verwachting met 40 procent afnemen, wat de doorstroming en efficiëntie ten goede zal komen.

Kabelbaan als extra overbrugging

Naast de fietsbrug wordt ook de mogelijkheid van een kabelbaan over het IJ overwogen. Dit initiatief is afkomstig van particuliere investeerders en vereist goedkeuring van zowel Amsterdam als de Vervoerregio Amsterdam. Voordat er groen licht kan worden gegeven, moeten de initiatiefnemers aantonen dat het financieel haalbaar is. Daarnaast zullen er uitgebreide gesprekken plaatsvinden met bewoners en ondernemers in de nabijgelegen gebieden om eventuele zorgen en belangen te bespreken.

Amsterdam zet zich actief in voor de ontwikkeling van innovatieve infrastructuurprojecten die de stad beter met elkaar verbinden. Met de geplande fietsbrug en de mogelijkheid van een kabelbaan over het IJ, wordt de groeiende behoefte aan mobiliteit en bereikbaarheid aangepakt, terwijl tegelijkertijd de druk op de ponten wordt verlicht. Dit zal zowel de huidige als toekomstige Amsterdammers ten goede komen, door hen sneller en gemakkelijker toegang te bieden tot scholen, medische voorzieningen, vrienden en familie in de stad.

bron: https://www.unstudio.com/en/page/11726/ijbaan-cable-car

Amsterdam Noord groeit hard

Het is duidelijk dat Noord een aanzienlijke groei doormaakt. Tegen 2040 worden er meer dan 25.000 nieuwe woningen en 50.000 inwoners verwacht. Bovendien vestigen zich steeds meer bedrijven in dit gebied. Dit resulteert in een toenemend aantal fietsers en voetgangers die het IJ willen oversteken.

Om deze groeiende vraag naar mobiliteit op te vangen en de bereikbaarheid te verbeteren, is de bouw van de fietsbruggen van cruciaal belang. Met zowel de Oostbrug als de toekomstige Westbrug – naar verwachting gereed rond 2040 – zal Noord beter verbonden zijn met de rest van de stad, zowel overdag als ’s nachts. Dit betekent dat scholen, medische voorzieningen, vrienden en familie voor veel Amsterdammers sneller en gemakkelijker bereikbaar zullen zijn.

Kabelbaan nog in de verkennende fase

Het is belangrijk op te merken dat de kabelbaan over het IJ nog in een verkennende fase verkeert. Hoewel het een interessant particulier initiatief is, moete er nog veel gebeuren voordat dit plan wordt goedgekeurd.

Amsterdam zet zich vol overtuiging in voor de ontwikkeling van een modern en efficiënt transportsysteem dat aansluit bij de behoeften van haar inwoners en de groei van de stad. De geplande fietsbruggen en de mogelijke kabelbaan over het IJ zijn veelbelovende projecten die de mobiliteit en verbindingen in Amsterdam zullen verbeteren. Door te investeren in innovatieve infrastructuur, streeft de stad ernaar om een duurzame, toegankelijke en leefbare omgeving te creëren voor alle Amsterdammers.

Mee investeren in Amsterdam?

Amsterdam groeit behoorlijk uit zijn jasje en zal steeds creatiever met ruimte gebruik om moeten gaan. Amsterdam Noord is booming en hier ligt nog de ruimte om te bouwen. Benieuwd of investeren in Amsterdam iets voor jou is? Vraag een brochure aan op onze website!

Investeerders nieuwbouwwijk De Scheg Oost ontvangen positief nieuws 1024 538 IGN Vastgoed

Investeerders nieuwbouwwijk De Scheg Oost ontvangen positief nieuws

Investeerders nieuwbouwwijk De Scheg Oost ontvangen positief nieuws

Even leek het erop dat investeerders van de nieuw te bouwen wijk De Scheg Oost in Amstelveen naast het net zouden vissen. Eind april kwam namelijk het nieuws naar buiten dat de projectontwikkelaar de gemeente Amstelveen had verzocht om de door hen aangevraagde vergunning in te trekken. Tegenvallende verkopen door o.a. de gestegen rente en hoge prijzen voor de woningen zorgde ervoor dat er te weinig huizen waren verkocht om het gebruikelijke minimum percentage te halen om te kunnen starten met de bouw van de wijk. Hierdoor was de projectontwikkelaar genoodzaakt om een intrekkingsverzoek te doen tot grote spijt van belanghebbende.

Te dure woningen

De laatste maanden blijft de rente voor een hypotheek stijgen waardoor het kopen van een huis duurder wordt voor woningzoekende. Daarnaast zijn de te bouwen woningen van een hoger segment wat ervoor zorgt dat er weinig woningen verkocht zijn. De interesse is er wel maar veel woningzoekende vinden de kosten te hoog en haken daarom af. De projectontwikkelaar gaf aan dat door onvoorziene marktomstandigheden er een situatie is ontstaan die de economische uitvoerbaarheid onder druk zet. De projectontwikkelaar heeft namelijk financiële afspraken met de grondeigenaren wanneer de vergunning onherroepelijk wordt vastgesteld.

Projectontwikkelaar ziet weer mogelijkheden

Afgelopen week kwam het nieuws naar buiten dat de projectontwikkelaar toch mogelijkheden ziet om in ieder geval een deel van de 172 woningen uit te kunnen voeren zoals gepland. De overige woningen wil de projectontwikkelaar herzien en het plan aanpassen zodat dit wel economisch uitvoerbaar is en dat het aantrekkelijker wordt voor woningzoekende om een woning te kunnen kopen.

Dit betekend goed nieuws voor de investeerders die in grond geïnvesteerd hebben in De Scheg. Voor hen is het nog afwachten op het onherroepelijk vaststellen van de omgevingsvergunning voordat zij hun rendement ontvangen. Op het moment lopen er nog bezwaren tegen de omgevingsvergunning. Één van die bezwaren is van de projectontwikkelaar zelf.

Het College van B en W heeft al aangegeven dat ondanks wat de uitkomst is van deze bezwaren die in behandeling zijn, het doel nog steeds is om zo snel mogelijk woningen te gaan ontwikkelen in De Scheg Oost.

Ook investeren in grondposities?

Wil u ook investeren in kansrijke grondposities in Nederland? Bekijk onze lopende projecten op de website, vraag een brochure aan en participeer mee lucratieve rendementen. Wil u liever direct in contact komen en de mogelijkheden om te investeren in grond bespreken met één van onze adviseurs? Mail of bel ons dan.

Financiële impuls vanuit kabinet om woningbouw te stimuleren
Financiële impuls vanuit kabinet om woningbouw te stimuleren 1024 538 IGN Vastgoed

Financiële impuls vanuit kabinet om woningbouw te stimuleren

Financiële impuls vanuit kabinet om woningbouw te stimuleren

De woningbouw in Nederland staat al jaren onder druk. Jaren lang is er te weinig gebouwd, vooral betaalbare en sociale woningen. Hierdoor is er een enorm woningtekort ontstaan. Het kabinet heeft een reeds plannen gemaakt om dit woningtekort aan te vechten. Ze willen tot 2030 zo’n 900.000 woningen bouwen maar dat loopt nog niet voorspoedig. Door te hoge kosten, te weinig personeel maar ook de stikstofdiscussie loopt de woningbouw vast maar het woningtekort blijft! De afgelopen jaren is de bevolking in Nederland sneller gegroeid dan verwacht. Dit in combinatie met de teruglopende bouw zorgt voor enorme problemen die voorlopig nog niet opgelost lijken te worden. Daar wil minister Hugo de Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) verandering in brengen.

Kabinet maakt geld vrij

De minister heeft al meerdere plannen aangekondigd om de woningbouw te stimuleren. Onlangs kwam naar buiten dat het kabinet 250 miljoen euro vrij maakt om de stagnerende woningbouwprojecten te stimuleren. Nieuwbouwprojecten die vastlopen doordat de kosten hoger zijn dan eerder verwacht kunnen financiële hulp krijgen van de overheid. Het kabinet wil ieder jaar minimaal 100.000 woningen bouwen om het doel van 900.000 woningen voor 2030, te halen. Echter lijkt deze doelstelling al niet meer haalbaar doordat het nog geen enkel jaar gelukt is om minimaal 100.000 woningen te bouwen. Inmiddels moeten er zelfs meer dan 100.000 woningen gebouwd worden om überhaupt in de buurt te komen van de 900.000 woningen.

Flexwoningen steeds populairder

Naast de 250 miljoen wordt er ook 300 miljoen vrij gemaakt voor flexwoningen. Flexwoningen zijn tijdelijke containerwoningen die verplaatst kunnen worden en de doorstroom bij woningzoekende moet verhogen. Deze woningen zijn vooral bedoeld voor starters, studenten en bijvoorbeeld statushouders. Deze complete containers kunnen snel gefabriceerd worden, zijn makkelijk te plaatsen en installeren en zorgen voor meer woningen op een kleiner oppervlak.

De woningen zullen zo’n 10 tot 15 jaar blijven staan tot er een andere locatie wordt toegewezen. Echter blijven in de regel deze woningen veel langer staan. De containerwoningen van tegenwoordig zien er een stuk fraaier uit en zien er al snel uit als nette woningen. Minister Hugo de Jonge ziet deze woningen als een snelle oplossing voor het woningtekort en wil dan ook dat er sneller locaties worden aangewezen waar deze woningen geplaatst kunnen worden.

bron: https://www.ad.nl/wonen/corporaties-zetten-10-000-flexwoningen-met-belastingkorting-neer~a0418e5c/

Bijdrage aan woningtekort

IGN Vastgoed is blij dat er meer geld beschikbaar komt en dat de minister kijkt naar meerdere opties om het woningtekort op te lossen. Door sneller locaties aan te wijzen en te kiezen voor oplossingen zoals flexwoningen kunnen woningzoekende sneller geholpen worden. IGN Vastgoed speelt hier dan ook op in en wil bijdragen door te kijken naar de mogelijkheden om flexwoningen op percelen te plaatsen. In gesprekken met projectontwikkelaars kijken we naar geschikte locaties.

Bekijk onze lopende projecten en investeer mee!

1v1.lol google sites unblocked bit life funny shooter 2 slope paperio io games unblocked 1v1.lol io games unblocked games krunker.io unblocked
fapjunk
ankara escort
Akücü akumyolda.com akücü akümyoldaİnci akü 60 amper inci akü 60 amper akumyolda.comAkü yol yardım olarak akü takviye ve değişimi hzmetleri sunuyoruz. akü yol yardım İngilizce Türkçe çeviri ingilizceturkce.gen.tr ile ingilizce türkçe çeviriAlçalan burç hesaplama sitesi hesaparaclari.com hesaparaclari.comTranslate to English with translatedict.com TranslateDictTranslate Spanish to English audio with spanishenglish.comTranslate Spanish to English audio with spanishenglish.comCalculatorcafe helps to calculate loans as a loan calculator.Calculatorcafe.com
antalya bayan escort
Free Porn
Free Porn
Ev depolama Ucuz nakliyat teensexonline.com