Economie

ECB's inspanningen om de inflatie onder controle te krijgen en de financiële kwetsbaarheden blootgelegd door rentestijging
ECB’s inspanningen om de inflatie onder controle te krijgen en de financiële kwetsbaarheden blootgelegd door rentestijging 1024 538 IGN Vastgoed

ECB’s inspanningen om de inflatie onder controle te krijgen en de financiële kwetsbaarheden blootgelegd door rentestijging

ECB's inspanningen om de inflatie onder controle te krijgen en de financiële kwetsbaarheden blootgelegd door rentestijging

De Europese Centrale Bank (ECB) heeft alles uit de kast gehaald om de inflatie in de eurozone terug te brengen tot 2 procent. Volgens het artikel van NU.nl[1] heeft ECB-president Lagarde verklaard dat de inflatie nog steeds te hoog is en dat zij streeft naar een renteverhoging om dit aan te pakken. Echter, een snelle rentestijging kan ook financiële kwetsbaarheden blootleggen, zoals gemeld door De Nederlandsche Bank (DNB). Het is daarom belangrijk om een evenwicht te vinden tussen het aanpakken van inflatie en het beheersen van de financiële risico’s.

“De inflatie is te hoog en dat zal nog lang zo blijven”, zei Lagarde in een toespraak. “We hebben nog steeds mogelijkheden om de belangrijkste rentetarieven te verhogen.”

ECB verhoogt rente opnieuw

In mei is de rente wederom door de Europese Centrale Bank verhoogt. Deze is gestegen van 3 procent naar 3,25 procent. Dit is het hoogste renteniveau sinds 2008! Sinds juli 2022 heeft de ECB de rente nu voor de zevende keer verhoogd. De stijging van 3 naar 3,25 is een kleinere stap dan de voorafgaande stijgingen die zijn geweest. Voor deze periode was de rente jaren lang negatief. Hierdoor kon men ‘gratis’ geld lenen.

De rentestijging zal verdere effecten veroorzaken op de huizenmarkt. Men moet meer rente betalen bij de bank waardoor zij dus minder kunnen lenen. Een gevolg hiervan is dat we een kanteling zien op de huizenmarkt. Overbieden is niet meer de norm zoals een paar jaar geleden. Vraagprijzen worden geboden en er wordt zelfs ondergeboden. Huizen zijn jaren lang overgewaardeerd geweest. Door de te hoge prijzen en i.c.m. de hogere rente zorgt het ervoor dat de vraagprijzen voor huizen momenteel dalen.

Financiële kwetsbaarheden door rentestijging

De snelle stijging van de rente legt de financiële kwetsbaarheden van de Europese Unie bloot. De Nederlandse Bank (DNB) stelt dat deze stijging de financiële stabiliteit kan bedreigen, omdat huishoudens en bedrijven mogelijk moeite hebben om met hogere rentelasten om te gaan naar jaren lang een lage rente te hebben gehad. De Nederlandse Bank waarschuwt dat de rentestijgingen negatieve gevolgen kan hebben in de toekomst.

Algemene oplossingen om inflatie terug te dringen

Het terugdringen van inflatie is een belangrijke uitdaging voor economieën wereldwijd. Er zijn verschillende algemene oplossingen die kunnen helpen bij het beheersen van inflatie. Ten eerste is het monetaire beleid een belangrijk instrument. Centrale banken kunnen de rentetarieven aanpassen om de geldhoeveelheid te beïnvloeden en zo de inflatie te beheersen. Daarnaast is het bevorderen van prijsstabiliteit en het voorkomen van overmatige vraag belangrijk.

Verder is het belangrijk om structurele hervormingen door te voeren die de productiviteit en concurrentiekracht van een land verhogen. Dit kan bijdragen aan het beheersen van kosteninflatie en het stimuleren van economische groei op de lange termijn.

Een andere mogelijke aanpak is het voeren van een verstandig fiscaal beleid, waarbij overmatige overheidsuitgaven en begrotingstekorten worden vermeden. Door de overheidsfinanciën op orde te houden, kan de vraag naar goederen en diensten worden beheerst en kan inflatie worden beteugeld.

Tot slot is het bevorderen van transparantie en het waarborgen van een gezonde concurrentie in de markt van groot belang. Dit kan helpen om prijsstijgingen te voorkomen en marktmisbruik te verminderen.

Beschermen tegen inflatie

Nog steeds is de inflatie in Nederland en de andere Eurolanden ontzettend hoog. Langzaam wordt je kapitaal minder waard. Ondanks de rentestijgingen van de ECB, krijgen spaarders nog steeds een te laag rente aanbod van banken waardoor sparen niet interessant is. Tevens is het nog steeds zo dat vermogende personen met meer dan €100.000,- op de rekening, geen rente ontvangen. Grote of kleine spaarders zien dus een hun vermogen steeds minder waard worden.

Er zijn verschillende manieren om je te beschermen tegen inflatie. Hier zijn enkele opties:

  1. Beleggingen: Aandelen, vastgoed, obligaties waarvan de rentevergoeding is gekoppeld aan de inflatie en goud kunnen bescherming bieden tegen inflatie. Dat wil zeggen dat je meer rente ontvangt dan de huidige inflatie. Het is echter belangrijk om de spreiding van je beleggingen in de gaten te houden, je huiswerk te doen en op de risico’s te letten.
  2. Obligaties met rente die meebeweegt met de inflatie: Obligaties waarvan de rente wordt aangepast aan de inflatie kunnen helpen om de waarde van je vermogen te beschermen tegen inflatie.
  3. Diversificatie: Het spreiden van je vermogen over verschillende beleggingen en activa kan helpen om je te beschermen tegen inflatie. Door te diversifiëren, verklein je het risico dat een enkele belegging wordt getroffen door inflatie.
  4. Investeren in tastbare activa: Het investeren in activa zoals vastgoed, grond, een vakantiehuis, whisky of kunst kan bescherming bieden tegen inflatie. Deze activa hebben vaak de potentie om in waarde te stijgen in tijden van inflatie.
  5. Indexering van inkomen: Als je inkomen afhankelijk is van een bepaalde index, zoals een loonindex of huurindex, kan dit helpen om je inkomen te beschermen tegen inflatie. De bedragen worden dan automatisch aangepast aan de inflatie.

Het is belangrijk om je goed te informeren en advies in te winnen bij een financieel adviseur voordat je beslissingen neemt over het beschermen van je vermogen tegen inflatie.

Investeren in grond kan een methode zijn om je te beschermen tegen inflatie. Benieuwd naar de mogelijkheden? Bekijk onze lopende projecten en vraag een brochure aan.

Wat te doen bij financiële onzekerheid
Wat te doen bij financiële onzekerheid 1024 538 IGN Vastgoed

Wat te doen bij financiële onzekerheid

Wat te doen bij financiële onzekerheid

Naar vele florerende economische jaren is het niet meer dan normaal dat er jaren van economisch mindere tijden er aan zitten te komen. In veel sectoren wordt er opgemerkt dat er spanningen zijn. Na de coronapandemie kwamen de stijgingen voor producten zoals levensmiddelen en brandstof. Er werd minder geproduceerd en daarnaast ontstond de oorlog in Oekraïne wat voor meer geopolitieke spanningen zorgt. Gevolgen hiervan heeft de inflatie tot recordhoogte gedreven en als klap op de vuurpijl zien we nu een enorme druk op het economische stelsel zoals die nu is.

In Amerika is er paniek omtrent het omvallen van de Amerikaanse Dollar als ‘world’s reserve currency’. Enkele banken zijn al omgevallen en vele staan onder de druk. Veel financiële onzekerheid brengt natuurlijk spanningen met zich mee op het wereldtoneel maar hoe ga je daarmee om als burger?

Wat te doen bij financiële onzekere tijden?

Is er reden voor paniek

Door onzekerheid, maakt niet uit in wat voor mate of problematiek, wordt er onbewust onzekerheid van binnenuit gecreëerd. Wanneer men opzoek gaat en dieper in de materie duikt, stuiten zij vaak op nog meer redenen die niet bevorderlijk zijn voor de problematiek. Daarom wordt er vaak gesteld dat er geen reden is tot paniek. Want vaak maakt men zich meer druk dan nodig is.

Maar is dat ook terecht? Op het nieuws zie je vele ‘experts’ hun mening geven waarin vaak wordt aangegeven ‘Dat er heel nog wat moet gebeuren voordat we echt van een crisis spreken’.

Voor de laatste grote crisis in 2008 hoorde we vergelijkbare woorden van oud minister van Financiën, minister Bos:

“Onze economie kan een stootje hebben”. Met die woorden probeert minister Bos van Financiën in januari 2008 de groeiende onrust te sussen. Nu jaren later weten we allemaal wat er volgde…

Wie bekend is met beleggen weet dat het afgelopen jaar geen pretje is geweest. Vele aandelen zijn het afgelopen jaar gekelderd. Natuurlijk zijn er ook tal van voorbeelden van aandelen die gestegen zijn. Toch speelt er veel onrust. Aandelen worden minder waard, kosten stijgen en door inflatie wordt het geld minder waard. Veel Nederlanders voelen dit in de portemonnee.

Afgelopen februari is er dan ook een record hoeveelheid aan geld van de bankrekening gehaald door Europeanen. Maar liefst 71 miljard euro is opgenomen door particuliere en bedrijven blijkt uit gegevens van de Europese Centrale Bank (ECB). Er wordt een link gelegd met het omvallen van de Amerikaanse Silicon Valley Bank en het Zwitserse Credit Suisse. Bedragen boven de €100.000 worden namelijk niet gegarandeerd door de ECB.

Europeanen haalden recordhoeveelheid geld van bankrekening

bron: google

Onzekerheid van de Dollar

De afgelopen dagen wordt er veel gespeculeerd over de financiële onzekerheid van de Dollar. Hoe komt dat?

Al decennia is Amerika dé wereldmacht en wordt de Dollar ook gebruikt als gangbare wereld valuta. We kennen niet anders. Maar dat lijkt nu te keren.

China (1,4 miljard inwoners) is haar macht aan het uitbreiden op het wereldtoneel. Dit doen zij door verbonden te sluiten met andere landen in de wereld zoals met India (1,4 miljard inwoners), Saudi-Arabië, Pakistan en Rusland. Door de oorlog in Oekraïne is Rusland zeer afhankelijk geworden van de handel met landen als India en China.

Nu lijkt er een nieuw blok gevormd te gaan worden waardoor er redelijk terechte paniek ontstaat. Tijdens een ontmoeting met de Chinese president Xi Jinping vorige maand sprak Poetin over een plan voor de langere termijn om te vertrouwen op de Chinese Yuan als favoriete valuta. “Wij zijn voorstander van het gebruik van de Chinese Yuan voor nederzettingen tussen Rusland en de landen van Azië, Afrika en Latijns-Amerika”, zei hij.

Alleen China en India omvatten al bijna 30% van de wereldbevolking en er lijken meer landen zich erbij te voegen.

Wat zijn de gevolgen?

Op het moment wordt de Dollar op vertrouwen gevalideerd door onder andere vraag in aanbod. In het verleden was dit op basis van de waarde van Goud. Dat is niet meer. Andere landen hanteren dit nog wel. Doordat de Amerikaanse Dollar hier aan gelieerd werd, ontstond er een wereldhandel met als gangbare munt de Amerikaanse Dollar, ook wel Petrodollar genoemd.

In de wereldhandel wordt bijvoorbeeld ook de handel in olie uitgedrukt in de Amerikaanse Dollar. Dit zorgt ervoor dat alle landen in de wereld Amerikaanse Dollars moeten inkopen om aan olie te komen.

Daar lijkt nu verandering in te komen als een groot deel van de wereld kiest om deze handel niet meer in Amerikaanse Dollar te doen maar in Chinese Yuan.

Lees ook:

‘Petrodollar’ at risk as TotalEnergies sells LNG to China in yuan

 

Als de wereld besluit, of verplicht wordt, deze handel niet meer te kunnen voeren in de Petrodollar, heeft het Amerikaanse economische stelsel een serieus probleem en daarmee ook de Euro!

Vele critici zeggen dat dit zeer onwaarschijnlijk is en dat dit nooit zal gebeuren, omdat het nooit eerder vertoond is.

Dit betekend niet dat het ondenkbaar is en onmogelijk is. De gevolgen zouden desastreus zijn, vooral in de financiële sector en daarmee uiteindelijk natuurlijk de burger raken!

Hoe kun je je beschermen tegen een financiële crisis

Mocht het bovenstaande scenario zich afspelen dan zal dit niet langzaam worden aangekondigd maar zal het van de een op de andere dag gebeuren. Er wordt dan niet gesproken van een ‘crisis’ maar een catastrofe. Desondanks mochten meer onzekere tijden er aankomen of wellicht betere tijden dan is het altijd goed om jezelf te beschermen tegen de gevolgen van zulke economische veranderingen.

Zorg er daarom voor dat je altijd geld beschikbaar hebt op een spaarrekening of ‘een oude sok’. Zorg voor extra manieren om geld te kunnen verdienen. Leer hoe je jou geld aan het werk kunt zetten (investeren). Veel mensen kiezen voor aandelen, crypto, grond of vastgoed. Maak hier een goed besluit in.

Vele klanten bij IGN Vastgoed investeren een deel van hun vermogen niet alleen maar om een rendement te behalen. Er wordt vaak ook gekozen om hun vermogen ’te parkeren’ en daarmee te beschermen voor bijvoorbeeld inflatie of financiële onzekerheid. Grond is namelijk waardevast en stijgt al decennia lang in waarde om dat het niet kan worden bijgedrukt of worden bijgemaakt.

Bent u benieuwd hoe u voordelen kan hebben van het investeren in grond en wil u geadviseerd worden over uw situatie? Neem contact om de mogelijkheden persoonlijk met een adviseur te bespreken.

Inflatie in Nederland: huidige situatie en verwachtingen voor 2023
Inflatie in Nederland: huidige situatie en verwachtingen voor 2023 1024 538 IGN Vastgoed

Inflatie in Nederland: huidige situatie en verwachtingen voor 2023

Inflatie in Nederland: huidige situatie en verwachtingen voor 2023

Inflatie is een belangrijke indicator voor de gezondheid van een economie. Het meet de prijsstijging van goederen en diensten in een land. Afgelopen jaar heeft de inflatie recordhoogtes bereikt, vooral in Nederland. Een hoge inflatie zorgt ervoor dat je vermogen minder waard wordt. In Nederland is het inflatiepercentage momenteel relatief hoog, namelijk 9,6% in december 2022. Dit is hoger dan het Europese inflatiedoelstelling van ongeveer 2%. Er zijn verwachtingen dat de inflatie in 2023 zal afnemen.

Huidige inflatie situatie in Nederland

De huidige hoge inflatie in Nederland kan worden verklaard door een aantal factoren. Een belangrijke oorzaak is de stijging van de energieprijzen, vooral de olieprijzen. Door de stijging van de olieprijzen stijgen ook de vervoerskosten en daarmee de prijzen van veel producten. Daarnaast speelt ook de stijgende vraag naar goederen een rol. Door de groeiende economie is de vraag naar goederen en diensten toegenomen, wat leidt tot hogere prijzen. Ook speelt de oorlog in Oekraïne een rol. Door de oorlog zijn er sancties tegen Rusland opgelegd wat er voor gezorgd heeft dat olie- en gasprijzen omhoog schoten.

Verwachtingen voor 2023

Er wordt verwacht dat het inflatiepercentage in 2023 zal afnemen. Dit komt doordat de energieprijzen verwachten te stabiliseren en de groei van de economie zal afnemen. Hierdoor zal de vraag naar goederen en diensten afnemen en zullen de prijzen niet meer zo snel stijgen. Bovendien, de Europese Centrale Bank heeft aangegeven dat zij maatregelen zal treffen om de inflatie te verlagen. Desalniettemin zal het inflatiepercentage naar verwachting nog steeds relatief hoog zijn in 2023 en zelfs nog in 2024 zeggen experts.

Het precieze inflatiepercentage voor 2023 is echter moeilijk te voorspellen. Dit hangt af van een aantal factoren, zoals de ontwikkelingen in de wereldeconomie en de maatregelen die worden genomen door overheden en centrale banken.

In conclusie, hoewel de huidige inflatie in Nederland hoog is, verwachten experts dat deze in 2023 zal afnemen. Dit komt door de verwachte stabilisatie van de energieprijzen en de groei van de economie. Het is echter belangrijk om te realiseren dat er onzekerheden zijn en het inflatiepercentage kan afwijken van de verwachtingen.

Wat kan je doen tegen een hoge inflatie?

Een hoge inflatie is slecht voor de portemonnee. De 1 euro waar je gister nog een heel brood van kon kopen, moet je nu opeens 1,10 euro voor betalen. Je koopkracht wordt dus minder. Tegenwoordig krijg je nog steeds een ontzettend laag rentepercentage op de bank. In het verleden was vaak het advies: ‘laat je geld op de bank staan zodat je vermogen stijgt door de rente die je krijgt’. Dit was in de periode dat je nog zo’n 5% rente mocht ontvangen. Dat is tegenwoordig niet meer zo. Zorg er dus voor dat je je vermogen beschermt door te investeren in bijvoorbeeld aandelen, grond of andere vormen van vermogensopbouw. Daarnaast is het slim om bijvoorbeeld (dure) leningen af te lossen met een deel van je spaargeld. Hierdoor worden je maandlasten lager en heb je meer vermogen om te besteden per maand.

 

Bent jij al bezig met vermogensopbouw of vermogensbescherming? Grond is al jaren een waardevast investering en kan een lucratief rendement opleveren. Neem contact op voor de mogelijkheden of vraag een vrijblijvende brochure aan van onze lopende projecten.

1v1.lol google sites unblocked bit life funny shooter 2 slope paperio io games unblocked 1v1.lol io games unblocked games krunker.io unblocked
fapjunk
ankara escort
Akücü akumyolda.com akücü akümyoldaİnci akü 60 amper inci akü 60 amper akumyolda.comAkü yol yardım olarak akü takviye ve değişimi hzmetleri sunuyoruz. akü yol yardım İngilizce Türkçe çeviri ingilizceturkce.gen.tr ile ingilizce türkçe çeviriAlçalan burç hesaplama sitesi hesaparaclari.com hesaparaclari.comTranslate to English with translatedict.com TranslateDictTranslate Spanish to English audio with spanishenglish.comTranslate Spanish to English audio with spanishenglish.comCalculatorcafe helps to calculate loans as a loan calculator.Calculatorcafe.com
antalya bayan escort
Free Porn
Free Porn
Ev depolama Ucuz nakliyat teensexonline.com