Bevolkingsgroei

Amsterdam Noord groeit, twee bruggen en misschien kabelbaan in de toekomst 1024 538 IGN Vastgoed

Amsterdam Noord groeit, twee bruggen en misschien kabelbaan in de toekomst

Amsterdam Noord groeit, twee bruggen en misschien kabelbaan in de toekomst

Amsterdam is vastbesloten om de mobiliteit te verbeteren en de groeiende behoefte aan verbindingen over het IJ aan te pakken. Naast de geplande fietsbrug van 100 miljoen euro, wordt nu ook de mogelijkheid van een kabelbaan over het IJ onderzocht. Deze ambitieuze projecten zullen de toegankelijkheid van Amsterdam Noord vergroten en de druk op de ponten verminderen.

De fietsbrug, genaamd de Oostbrug, zal het Azartplein (KNSM-eiland) en het Hamerkwartier in Noord met elkaar verbinden. Amsterdam heeft al 100 miljoen euro gereserveerd voor dit project, terwijl de Vervoerregio Amsterdam nog eens 75 miljoen euro zal bijdragen. Om het volledige bedrag te kunnen dekken, moet er nog extra 125 miljoen aan financiering worden gevonden voordat de bouw in 2029 kan beginnen. In de tussentijd wordt er hard gewerkt aan de gedetailleerde plannen, zodat de eerste fietsers naar verwachting in 2032 het IJ kunnen oversteken. Om de wachttijden te verminderen totdat de brug gereed is, zullen er tot 2030 vijf extra ponten worden ingezet. Het is echter van belang dat er voldoende personeel is om deze ponten te bedienen, gezien het tekort aan schippers en de lange opleidingstijd van vier jaar.

Bruggen nodig om drukte op het IJ te voorkomen

Zonder de fietsbrug zou het aantal ponten verdubbeld moeten worden, tot maar liefst 23, om aan de groeiende vraag te voldoen. Dit zou het IJ aanzienlijk drukker maken, met overvolle op- en afstapplekken aan beide zijden. Dankzij de bruggen zal het aantal fietsers op de ponten naar verwachting met 40 procent afnemen, wat de doorstroming en efficiëntie ten goede zal komen.

Kabelbaan als extra overbrugging

Naast de fietsbrug wordt ook de mogelijkheid van een kabelbaan over het IJ overwogen. Dit initiatief is afkomstig van particuliere investeerders en vereist goedkeuring van zowel Amsterdam als de Vervoerregio Amsterdam. Voordat er groen licht kan worden gegeven, moeten de initiatiefnemers aantonen dat het financieel haalbaar is. Daarnaast zullen er uitgebreide gesprekken plaatsvinden met bewoners en ondernemers in de nabijgelegen gebieden om eventuele zorgen en belangen te bespreken.

Amsterdam zet zich actief in voor de ontwikkeling van innovatieve infrastructuurprojecten die de stad beter met elkaar verbinden. Met de geplande fietsbrug en de mogelijkheid van een kabelbaan over het IJ, wordt de groeiende behoefte aan mobiliteit en bereikbaarheid aangepakt, terwijl tegelijkertijd de druk op de ponten wordt verlicht. Dit zal zowel de huidige als toekomstige Amsterdammers ten goede komen, door hen sneller en gemakkelijker toegang te bieden tot scholen, medische voorzieningen, vrienden en familie in de stad.

bron: https://www.unstudio.com/en/page/11726/ijbaan-cable-car

Amsterdam Noord groeit hard

Het is duidelijk dat Noord een aanzienlijke groei doormaakt. Tegen 2040 worden er meer dan 25.000 nieuwe woningen en 50.000 inwoners verwacht. Bovendien vestigen zich steeds meer bedrijven in dit gebied. Dit resulteert in een toenemend aantal fietsers en voetgangers die het IJ willen oversteken.

Om deze groeiende vraag naar mobiliteit op te vangen en de bereikbaarheid te verbeteren, is de bouw van de fietsbruggen van cruciaal belang. Met zowel de Oostbrug als de toekomstige Westbrug – naar verwachting gereed rond 2040 – zal Noord beter verbonden zijn met de rest van de stad, zowel overdag als ’s nachts. Dit betekent dat scholen, medische voorzieningen, vrienden en familie voor veel Amsterdammers sneller en gemakkelijker bereikbaar zullen zijn.

Kabelbaan nog in de verkennende fase

Het is belangrijk op te merken dat de kabelbaan over het IJ nog in een verkennende fase verkeert. Hoewel het een interessant particulier initiatief is, moete er nog veel gebeuren voordat dit plan wordt goedgekeurd.

Amsterdam zet zich vol overtuiging in voor de ontwikkeling van een modern en efficiënt transportsysteem dat aansluit bij de behoeften van haar inwoners en de groei van de stad. De geplande fietsbruggen en de mogelijke kabelbaan over het IJ zijn veelbelovende projecten die de mobiliteit en verbindingen in Amsterdam zullen verbeteren. Door te investeren in innovatieve infrastructuur, streeft de stad ernaar om een duurzame, toegankelijke en leefbare omgeving te creëren voor alle Amsterdammers.

Mee investeren in Amsterdam?

Amsterdam groeit behoorlijk uit zijn jasje en zal steeds creatiever met ruimte gebruik om moeten gaan. Amsterdam Noord is booming en hier ligt nog de ruimte om te bouwen. Benieuwd of investeren in Amsterdam iets voor jou is? Vraag een brochure aan op onze website!

Migratiesaldo kan voor problemen zorgen voor het bouwen van 900.000 woningen voor 2030 geeft minister Hugo de Jonge aan
Migratiesaldo kan voor problemen zorgen voor het bouwen van 900.000 woningen voor 2030 geeft minister Hugo de Jonge aan 1024 683 IGN Vastgoed

Migratiesaldo kan voor problemen zorgen voor het bouwen van 900.000 woningen voor 2030 geeft minister Hugo de Jonge aan

Migratiesaldo kan voor problemen zorgen voor het bouwen van 900.000 woningen voor 2030 geeft minister Hugo de Jonge aan

Minister Hugo de Jonge wil de woningnood in Nederland aanpakken, met name in gebieden waar het woningtekort een probleem is. Volgens de minister is er in sommige delen van het land een tekort aan betaalbare en goede huisvesting, vooral voor mensen met een laag inkomen of die voor een bepaalde tijd in Nederland verblijven. Dit kan leiden tot sociale onrust en problemen met de gezondheid van mensen die in slechte omstandigheden moeten wonen. De komende jaren wil de minister 900.000 woningen bij gaan bouwen tot 2030 echter verwacht hij nu problemen om de doelstelling te halen door de hoge toename van migranten: “Als het migratiesaldo blijft zoals het is, heb je aan 900.000 woningen in 2030 lang niet genoeg”.

“Als het migratiesaldo blijft zoals het is, heb je aan 900.000 woningen in 2030 lang niet genoeg”

Meer sociale en betaalbare woningen

Om de woningnood op te lossen, heeft minister De Jonge verschillende maatregelen voorgesteld. Zo wil hij het aantal sociale huurwoningen verhogen door middel van de bouw van nieuwe woningen en het opkopen van bestaande huizen die vervolgens worden omgebouwd tot sociale huurwoningen. Ook wil hij het makkelijker maken voor mensen om zelf een woning te bouwen of te kopen door het verlagen van de hypotheekrente en het verhogen van de maximale hypotheek.

Huisvesting voor migranten moet beter

Daarnaast wil de minister ook de toegang tot huisvesting voor mensen met een tijdelijk verblijf in Nederland verbeteren. Zo wil hij ervoor zorgen dat deze mensen eerder toegang krijgen tot sociale huurwoningen en dat ze langer in dezelfde woning kunnen blijven. Ook wil hij het aantal tijdelijke woningen verhogen, zodat mensen tijdelijk een goede plek hebben om te wonen terwijl ze op zoek zijn naar een permanente oplossing.

Tot slot wil minister De Jonge ook werken aan het verminderen van de vraag naar huisvesting door het aanbieden van alternatieven, zoals co-wonen en kamerdelen. Dit kan ervoor zorgen dat mensen met een laag inkomen toch een betaalbare en goede woning kunnen vinden.

Aanbod gaat toenemen

De maatregelen van minister De Jonge zijn gericht op het verminderen van de woningnood in Nederland en het verbeteren van de leefomstandigheden voor mensen met een laag inkomen of tijdelijk verblijf in het land. Het is belangrijk dat er genoeg betaalbare en goede huisvesting is voor iedereen, om sociale onrust en gezondheidsproblemen te voorkomen. Alleen door samen te werken aan een oplossing, kunnen we de woningnood in Nederland aanpakken. Daarnaast heeft de minister plannen gepresenteerd om de middenhuur aan banden te leggen. Daarmee wil hij ervoor zorgen dat woningen betaalbaarder worden maar zorgt er ook voor dat investeren voor beleggers minder aantrekkelijk wordt.

Meer dan 900.000 woningen nodig de komende jaren

Investeren in grond wordt hierdoor steeds interessanter omdat de druk om te bouwen steeds meer toeneemt. De jaarlijkse doelstellingen om 100.000 woningen te bouwen wordt tot nu toe nog niet gehaald en door het hoge migratiesaldo zullen er meer woningen gebouwd moeten worden waardoor er uiteindelijk meer dan 900.000 woningen nodig zijn. 

Benieuwd of investeren in grond ook voor u interessant is? Vraag een gratis brochure aan van onze lopende projecten.

Het belang van een gespreide beleggingsportefeuille 780 519 IGN Vastgoed

Het belang van een gespreide beleggingsportefeuille

Het belang van een gespreide beleggingsportefeuille

Diversificatie van uw beleggingsportefeuille is belangrijk omdat het voorkomt dat u te veel wordt blootgesteld aan één sector of markt. Een gediversifieerde beleggingsportefeuille heeft investeringen in een verscheidenheid van verschillende activa, zoals aandelen, obligaties, beleggingsfondsen, crypto en zelfs onroerend goed zoals grond.
Beleggingen die niet goed gediversifieerd zijn, hebben zeer hoge risico’s omdat ze sterk aan elkaar gecorreleerd zijn. Als u bijvoorbeeld al uw geld in één bedrijf investeert, loopt u het risico dat het bedrijf failliet gaat en u met lege handen achterblijft. Een ander voorbeeld is al uw eieren in één mandje leggen door alles wat u hebt in één enkel aandeel te investeren. Als dat aandeel dan plotseling instort, zal ook uw hele portefeuille sterk dalen. Veel financiële adviseurs raden aan om ten minste 50% van uw beleggingen buiten de thuismarkt te houden met het oog op diversificatie oftewel spreiding.

Waarom is diversificatie belangrijk?

Zoals iedereen weet brengt investeren risico’s met zich mee. Met de huidige zaken die spelen in de wereld is er veel onzekerheid. Door de energiecrisis vallen bedrijven om of moet de productie worden stilgelegd, geopolitieke spanningen zorgen voor problemen in de aanvoerlijn, de oorlog in Oekraïne brengt problemen met zich mee en ondanks dat we net terug zijn gekomen uit de coronapandemie heerst er altijd nog de spanning van een nieuwe golf. Daar bovenop komt nog eens de torenhoge inflatie en de stikstofcrisis. Al deze spanningen brengen risico’s met zich mee die invloed kunnen hebben op het inkomen en de beleggingsportefeuille.

Door investeringen en beleggingen te spreiden wordt dit risico verkleint. De onzekerheid in de ene markt hoeft geen invloed te hebben op de ander. Het is daarom verstandiger om meerdere activa in de portefeuille te hebben. Elke investering heeft ook namelijk ook zijn eigen risico patroon. Als investeerder kun je ervoor kiezen om te investeren met een hoog, midden of laag risico wat vaak ook gepaard gaat met een lang-, midden-, of kortlopend termijn. Door te spreiden hier in wordt het risico verkleint.

beleggingsportefeuille

Diversificatie strategieën voor beleggen in een aandelenportefeuille

Aandelen zijn ingedeeld in verschillende sectoren. In totaal zijn er 11 hoofd sectoren en daaronder vallen weer subcategorieën per sector. De 11 sectoren zijn als volgt:

 • Materialen (grondstoffen)
 • Energie
 • Cyclische consumptiegoederen
 • Defensieve consumptiegoederen
 • Industrie
 • Gezondheidszorg
 • Technologie
 • Nutsbedrijven
 • Telecommunicatie
 • Financiële Dienstverlening
 • Vastgoed

Deze sectoren zijn weer in te delen op basis van hun eigenschappen. Zo zijn er een aantal sectoren die vrij stabiel zijn die niet hard stijgen maar ook niet hard dalen. Dit biedt meer zekerheid. Andere sectoren zijn minder stabiel zoals bijvoorbeeld de financiële dienstverlening die eigenlijk bij elke crisis wel wordt geraakt.

Door te spreiden in verschillende sectoren kun je het risico spreiden. Binnen deze sectoren kun je weer kijken naar subcategorieën, markten, landen en valuta. Door goed onderzoek te doen kun je een zekere portfolio opbouwen.

Diversificatie strategieën voor beleggen in obligaties en beleggingsfondsen

Beleggingsfondsen zijn zeer populair om risico te verminderen. Een beleggingsfonds wordt beheerd door experts. Het is in feiten in portefeuille van meerdere investeerders die beheert wordt door een partij met ervaring en expertise die hiermee beleggingen doet. Er zijn verschillende beleggingsfondsen. Grofweg kunnen er vier soorten worden onderscheiden:

 • Aandelenfondsen
 • Hedgefondsen
 • Obligatiefondsen
 • Mixfondsen

Binnen deze fondsen worden er verschillende investeringen en beleggingen opgenomen om zo weer risico te spreiden. Door hier in te investeren, vertrouw je op de expertise van de beheerder. Omdat deze beheerder meer ervaring heeft wordt het risico verminderd. Echter is dit ook niet geheel zonder risico en kan er ook een negatief rendement behaald worden. Toch kiezen veel investeerders voor deze manier van beleggen.

Diversificatie strategieën voor beleggingen in onroerend goed

Al jaren is vastgoed een populaire belegging. Dit werd decennia lang gezien als een betrouwbare belegging die weinig tot geen risico kende. Echter leert het verleden ons anders. Zo is de kredietcrisis in 2008 ontstaan doordat banken in de Verenigde Staten te veel risico’s namen bij de hypotheekverstrekking. Dit heeft een wereldwijde impact gehad op de economie.

De afgelopen jaren hebben we gezien dat de vastgoedmarkt weer booming is. Doordat de economie jarenlang in goed vaarwater verkeerde hadden mensen steeds meer vermogen kunnen opbouwen. De kredietcrisis heeft veel bouwbedrijven doen omvallen wat ervoor gezorgd heeft dat de bouw van nieuwe woningen enorm opzich heeft laten wachten. Dor immigratie en de bevolkingsgroei is er een tekort gekomen aan huizen wat de vraag naar huizen heeft doen stijgen. Een lage rente heeft er voor gezorgd dat men meer kon lenen en dus schoten de prijzen op huizenmarkt omhoog. Hedendaags zien we door de zaken die spelen in de wereld een keerpunt hierin maar de vraag naar woningen blijft.

Door te investeren in verschillende vastgoedprojecten heeft dit de laatste jaren vaak gezorgd voor lucratieve rendementen voor beleggers. Echter trekt de woningzoekende aan het kortste eind omdat woningen bijna niet meer te betallen zijn.

Investeren in grond als spreidingsoptie

Het woningtekort is de afgelopen jaren ontzettend toegenomen. Het rijk heeft als doelstelling genomen om jaarlijks 100.000 woningen bij te bouwen. Echter wordt deze doelstelling jaar op jaar nog niet gehaald en dat zal in 2022 ook niet gebeuren. Hierdoor wordt de druk om huizen te bouwen alsmaar groter.

Om huizen te kunnen bouwen is er grond nodig. Grond is schaars en kan niet worden bijgemaakt. Dit maakt investeren in grond een interessante optie voor investeerders binnen hun beleggingsportefeuille. Grondprijzen blijven al jaren stijgen ongeacht of de bestemming wijzigt. Dit maakt grond een waardevast goed. Echter is dit niet zonder risico’s. Sommige partijen verkopen grond als ‘warme grond’ terwijl er duidelijke indicaties zijn dat de grond niet op korte termijn meer waard zal worden dan de agrarische waarden. Toch verkopen deze partijen grond tegen een aanzienlijk hogere prijs waardoor het voor investeerders langer duurt voordat er rendement wordt behaald of is er zelfs kans dat dit helemaal niet gaat gebeuren

IGN Vastgoed speelt in op deze toenemende vraag en kijkt naar strategisch gelegen gronden binnen Nederland. Door grondig onderzoek te doen, onze ervaring en expertise hebben wij investeerders al regelmatig mogen feliciteren met het behalen van mooie rendementen. Onze transparantie biedt vertrouwen voor de toekomst en langdurige partnerschappen.

Benieuwd naar onze proposities binnen Nederland? bekijk dan onze projecten!

Het woningtekort is inmiddels opgelopen tot 300.000 woningen
Het woningtekort is inmiddels opgelopen tot 300.000 woningen 625 420 IGN Vastgoed

Het woningtekort is inmiddels opgelopen tot 300.000 woningen

Het woningtekort is inmiddels opgelopen tot 300.000 woningen

Nederland kampt met een enorm woningtekort. De woningnood was nog nooit zo hoog geweest. Inmiddels is het woningtekort opgelopen tot 300.000 woningen. De ambitieuze plannen van het kabinet om 100.000 woningen per jaar te bouwen wil nog niet helemaal lukken. Sinds 2020 is er nog geen enkel jaar geweest dat de 100.000 gehaald is. Ondertussen neemt de bevolkingsgroei sneller toe. De verwachting is dat de 18 miljoen inwoners veel sneller worden gehaald dan gedacht. Dit komt mede door de grote immigranten groei.

Lees het hele artikel hier —->

bron: https://www.telegraaf.nl/watuzegt/1744468786/devies-is-bouwen-bouwen-bouwen

bevolkingsgroei 2035
Prognose: aantal inwoners grote steden in 2035 flink toegenomen 600 400 IGN Vastgoed

Prognose: aantal inwoners grote steden in 2035 flink toegenomen

Bevolkingsgroei Bijna 70 procent van de verwachte nationale groei tot 2035 komt terecht in de grootste gemeenten met minstens 100.000 inwoners.

Het inwonersaantal van grote steden neemt tot zeker 2035 flink toe. Dat blijkt uit de Regionale bevolkings- en huishoudensprognose 2022-2050 van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en het CBS, die woensdag is gepubliceerd. Amsterdam kent in absolute aantallen met 175.000 extra inwoners ten opzichte van 2021 de grootste groei (+20 procent) en passeert naar verwachting in 2030 de grens van 1 miljoen inwoners; Utrecht groeit met 95.000 extra inwoners relatief het hardst (+26 procent)

Lees hier het hele artikel —>

bron: https://www.nrc.nl/nieuws/2022/07/06/prognose-aantal-inwoners-grote-steden-in-2035-flink-toegenomen-a4135684

Bonusum bonusum.com betting sites offering trial bonuses deneme bonusu
1v1.lol google sites unblocked bit life funny shooter 2 slope paperio io games unblocked 1v1.lol io games unblocked games krunker.io unblocked
fapjunk
ankara escort
Akücü akumyolda.com akücü akümyoldaİnci akü 60 amper inci akü 60 amper akumyolda.comAkü yol yardım olarak akü takviye ve değişimi hzmetleri sunuyoruz. akü yol yardım İngilizce Türkçe çeviri ingilizceturkce.gen.tr ile ingilizce türkçe çeviriAlçalan burç hesaplama sitesi hesaparaclari.com hesaparaclari.comTranslate to English with translatedict.com TranslateDictTranslate Spanish to English audio with spanishenglish.comTranslate Spanish to English audio with spanishenglish.comCalculatorcafe helps to calculate loans as a loan calculator.Calculatorcafe.com
antalya bayan escort
Free Porn
Free Porn
Ev depolama Ucuz nakliyat teensexonline.com