Posts By :

4thfloor

Druk om bouwlocaties aan te wijzen door de gemeente wordt groter
Druk om bouwlocaties aan te wijzen door de gemeente wordt groter 625 431 IGN Vastgoed

Druk om bouwlocaties aan te wijzen door de gemeente wordt groter

Druk om bouwlocaties aan te wijzen door de gemeente wordt groter

De woningnood is nog nooit zo hoog geweest. Er zijn ambitieuze plannen om een miljoen woningen te bouwen voor 2030 maar de plannen lopen nog niet voorspoedig. Dit komt mede door de gemeentes die te langzaam zijn met het aanwijzen van bouwlocaties voor nieuwe woningen. Hierdoor vertragen gemeente de woningbouw en dat moet anders! Volgens directievoorzitter Erik Gerritsen van Ymere zijn er genoeg locaties om te bouwen maar door de verschillende gestelde normen worden processen vertraagd. Hij vindt dat dit doorbroken moet worden en dat deze portefeuille in goede handen is bij minister Hugo de Jonge.

Lees het hele artikel hier —-> 

bron: https://www.bnr.nl/nieuws/bouw-woningmarkt/10483368/gemeenten-vertragen-woningbouw

Inflatie stijgt verder; 11,6 procent in juli!
Inflatie stijgt verder; 11,6 procent in juli! 640 427 IGN Vastgoed

Inflatie stijgt verder; 11,6 procent in juli!

Inflatie stijgt verder; 11,6 procent in juli!

De stijgende inflatie blijft doorzetten. Geheel onverwachts is de inflatie afgelopen maand weer verder gestegen. Geld wordt steeds minder waard. De stijging is voornamelijk te wijten aan de plotse stijging van de energieprijzen. Centrale banken over de hele wereld verhogen de rente om de stijgende inflatie tegen te gaan. Er zit een sterke recessie aan te komen. Gevolgen hiervan zullen zijn dat de kloof tussen arm en rijk steeds groter zal worden.

Lees hier het hele artikel —->

bron: https://www.nu.nl/economie/6214867/prijzen-stijgen-onverwacht-flink-in-juli-inflatie-naar-116-procent.html

 

Vermogens bescherming wordt steeds belangrijker. Bekijk de mogelijkheden!

Hugo de jonge
Hugo De Jonge wil bij zijn 1 miljoen woningen meer aandacht voor de fiets en minder voor de auto 630 429 IGN Vastgoed

Hugo De Jonge wil bij zijn 1 miljoen woningen meer aandacht voor de fiets en minder voor de auto

Hugo De Jonge wil bij zijn 1 miljoen woningen meer aandacht voor de fiets en minder voor de auto

In het plan dat Hugo De Jonge heeft gepresenteerd geeft hij aan dat er minder ruimte is voor de auto en dat de focus gaat liggen op het gebruik van de fiets. Voor het aanleggen van fietspadden en parkeerplekken is onvoldoende ruimte. De komende tien jaar moeten er 1 miljoen woningen gebouwd worden. Door de bevolkingsgroei en de lagere instapdrempel door bijvoorbeeld te leasen blijft het gebruik van auto’s ook stijgen.

Hiervoor moeten parkeerplekken gerealiseerd worden maar in de plannen van Hugo De Jonge worden deze minder belangrijk en krijgt de fiets de voorkeur.

Lees het hele artikel hier —>

bron: https://www.telegraaf.nl/financieel/191045111/plan-hugo-woningen-gekraakt-een-sprookje-vanuit-een-socialistische-bakfietsgedachte?utm_internal=telegraaf-header-login-eigensite

De 7 voordelen van het investeren in grond 600 600 IGN Vastgoed

De 7 voordelen van het investeren in grond

De 7 voordelen van het investeren in grond

De grondmarkt is relatief nog niet zo lang bekend bij het grote publiek. Voorheen was dit alleen bekend bij grote investeerders en niet haalbaar voor particuliere. Tegenwoordig kunnen investeerders voor een lager tarief instappen en dat brengt veel voordelen met zich mee. In deze blog vertellen we wat deze voordelen zijn en waarom het juist nu interessant is om te investeren in grond. 

 

1. De woningnood is nog nooit zo hoog

Het is u ongetwijfeld niet onopgemerkt gebleven. De woningnood is ontzettend hoog en daarom moet de aankomende tijd ontzettend veel woningen bij gebouwd worden. Het kabinet heeft als doel gesteld dat er 1 miljoen woningen gerealiseerd moeten worden voor het jaar 2030. Deze afspraken zijn in 2020 gemaakt. Dat betekent dat er per jaar 100.000 woningen bijgebouwd moeten worden. Dat is een ontzettend ambitieuze doelstelling en die bleek de afgelopen jaar niet haalbaar te zijn. Tot op heden (2022) is het nog niet gelukt om jaarlijks 100.000 woningen bij te bouwen. Om de doelstelling te halen moet de aankomende jaren dus zelfs meer dan 100.000 woningen gebouwd worden. 

De verwachtingen zijn dat de bevolkingsgroei ook na 2030 toe zal nemen. Het bouwen stopt dus niet naar het jaar 2030. Daarnaast wordt vaak alleen verteld hoeveel woningen er jaarlijks bijgebouwd worden maar niet hoeveel er gesloopt worden. De woningnood zal daarom nog jaren duren. 

 

2. Grond is schaars

In tegenstelling tot geld kan er niet zomaar grond worden ‘bijgeprint’. Er wordt door middel van heien nog wel damwanden geplaatst om her en der nieuwe stukken grond te ontwikkelen zodat hier gebouwd kan worden maar dit proces duurt lang en brengt veel kosten met zich mee. Door de woningnood en de schaarste van grond blijft de vraag naar grond stijgen. Voor investeerders kan dit zeer lucratief zijn. Door de stijgende vraag, stijgt de prijs aan ook middels vraag en aanbod. Hierdoor kunnen er zeer aantrekkelijke rendementen behaald worden. 

De schaarste zorgt er ook voor dat de druk toe neemt om hoger te bouwen. Er moet slimmer omgegaan worden met de beschikbare grond en men wil betaalbaar kunnen wonen. Hierdoor worden vaker woontorens gebouwd omdat je simpelweg meer woningen op hetzelfde stuk grond kwijt kan. 

 

3. De stikstofcrisis biedt kansen en risico’s

De laatste maanden is het bijna dagelijks in het nieuws, de stikstofcrisis. De plannen van het kabinet zijn om boeren te onteigenen van hun grond. Onteigening is de gedwongen overdracht van het eigendomsrecht van particulieren aan de overheid. Door deze ontwikkeling zijn al veel boeren hun grond aan het verkopen. Nederland exporteert namelijk meer vlees dan het zelf consumeert. Hierdoor wordt er ontzettend veel stikstof uitgestoten wat moet en gereduceerd zal worden. 

Dit biedt kansen omdat de vrijgekomen grond goed gebruikt kan worden voor het bouwen van nieuw vastgoed. De vraag naar landbouwgrond daalt en de vraag naar bouwgrond stijgt.

Daarnaast brengt dit natuurlijk ook risico’s met zich mee. Door de nieuwe regels voor de vermindering van stikstof mag niet zomaar overal gebouwd worden en er moet volgens strenge regels gebouwd worden. IGN Vastgoed is nauwlettend betrokken bij deze ontwikkeling en let bij het aankopen van grond goed of de regio interessant is voor bouw en of dit ook mogelijk is door de nieuwe regels.

 

4. Grond is tastbaar en vrij verhandelbaar

Grond is een fysiek tastbaar goed. In tegenstelling tot aandelen of cryptocurrency kunt u uw stuk grond bezoeken. Grond zal dan ook niet verdwijnen. Het is een eigendom dat notarieel wordt vastgelegd en geregistreerd wordt in het Kadaster. Daarnaast kun je vrij verhandelen. U bent vrij om uw grond te verkopen of te schenken aan wie u wil.

 

GROND IS TASTBAAR EN VRIJ VERHANDELBAAR

 

5. Grond is waardevast en fiscaal aantrekkelijk

Omdat grond een tastbaar goed is, kan grond niet zijn waarde verliezen. Door de schaarste is het juist zeer aannemelijk dat de waarde van de grond stijgt en niet daalt. Ons researchteam doet zijn onderzoek met uiterste nauwkeurigheid en kijkt naar strategische gelegen grond met doel op waardevermeerdering. Daarnaast is grond fiscaal aantrekkelijk, onze adviseurs vertellen u graag meer hierover. 

 

6. Een hoog kapitaal kan geld kosten

Voor vermogende personen wordt bij een bepaalde grens een negatieve rente toegepast. Dit betekend dat er rente betaald moet worden over het eigen vermogen. Hierdoor neemt het kapitaal jaarlijks af. Door te investeren in kansrijke projecten kunt u uw kapitaal beschermen en zelfs vermeerderen.

 

7. Verkoop van woningen en verhuren van extra woningen gaat zwaarder belast worden

Het kabinet is op het moment bezig met plannen om de verkoop van woningen te gaan belasten. Op het moment wordt er géén belasting geheven over de winst door overwaarde. Hierdoor was het investeren in vastgoed zeer interessant. Ditzelfde geldt voor het verhuren van extra woningen. Deze inkomsten hoeven niet aangegeven te worden op de belastingaangifte. Dit is mede oorzaak van de woningnood in Nederland. Dit probleem wil het kabinet aanpakken door hier in de toekomst belastingen over te heffen. Hierdoor wordt dit minder aantrekkelijk. Dit is echter niet het geval bij de grondmarkt waardoor investeerders op het moment massaal overstappen.

 

Investeer mee in grond

Bent u geïnteresseerd in de werking van de grondmarkt? Wil u weten hoe IGN Vastgoed te werk gaat en meer informatie ontvangen? Bekijk onze lopende projecten of neem contact op met onze adviseurs. Zij leggen u graag de mogelijkheden uit en beantwoorden al uw vragen. 

Veenendaal maakt afspraken in Betaalbaar Wonen Foodvalley
Veenendaal maakt afspraken in Betaalbaar Wonen Foodvalley 854 640 IGN Vastgoed

Veenendaal maakt afspraken in Betaalbaar Wonen Foodvalley

VEENENDAAL Wethouder Dylan Lochtenberg mag de intentieverklaring tekenen voor de samenwerking in Betaalbaar Wonen Foodvalley. Hiermee zet Veenendaal zich met Barneveld, Ede, Nijkerk, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel, Wageningen en woningcorporaties en marktpartijen in om sneller en meer betaalbare woningen te realiseren.

De acht regiogemeenten stelden eind vorig jaar al een Actieprogramma Wonen 2021-2024 vast. Hierin wil zij verkennen hoe kwetsbare en bijzondere doelgroepen regionaal afgestemd kunnen worden gehuisvest. En verduurzamen van met name de bestaande woningvoorraad en het geven van een impuls aan de leefomgeving. Door nu te tekenen voor betaalbaar wonen in de Regio Foodvalley willen de overheden en ondernemers betrokken met wonen het actiepunt van de betaalbare woningbouw gaan stimuleren. Met aandacht voor de toekomstige behoefte en woonkwaliteit.

Lees hier het hele artikel —> 

bron: https://www.derijnpost.nl/lokaal/wonen/842653/veenendaal-maakt-afspraken-in-betaalbaar-wonen-foodvalley

 

Minister: 'Ambitie van Drenthe om 18.000 woningen te bouwen verwelkom ik'
Minister: ‘Ambitie van Drenthe om 18.000 woningen te bouwen verwelkom ik’ 640 480 IGN Vastgoed

Minister: ‘Ambitie van Drenthe om 18.000 woningen te bouwen verwelkom ik’

Minister Hugo de Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening is blij met de ambitie van de provincie Drenthe om tot en met 2030 ruim 18.000 woningen te bouwen. “Deze ambitie verwelkom ik”, reageert hij.
Het kabinet wil voor 2030 zo’n 900.000 woningen laten bouwen. De provincies moesten daarvoor met een plan komen. Alle plannen bij elkaar opgeteld wordt de doelstelling van 900.000 zelfs overschreden. Volgens minister De Jonge lijkt het daarmee haalbaar om 100.000 woningen per jaar te bouwen, vanaf 2024.

 

Drenthe biedt meer dan nodig

Voor de provincie Drenthe acht De Jonge het nodig dat Drenthe 10.063 woningen gaat bouwen. Maar de provincie denkt zelf meer woningen te kunnen bouwen. In het plan dat de provincie schreef, stelt ze voor 18.771 woningen te bouwen.

Lees het hele artikel hier —>

bron: https://www.rtvdrenthe.nl/nieuws/14817536/minister-ambitie-van-drenthe-om-18000-woningen-te-bouwen-verwelkom-ik

Is investeren in grond verstandig
Is investeren in grond verstandig? 800 618 IGN Vastgoed

Is investeren in grond verstandig?

Is investeren in grond verstandig?

Investeren brengt altijd risico’s met zich mee. Op basis van het risico wat men durft te nemen is de kans op een hoger rendement aanwezig. Bij het investeren in grond betekend dit het moment wanneer je instapt bepalend is voor het risico. Wanneer grond vrij wordt gegeven en er geen duidelijke plannen zijn, indicaties vanuit de gemeente of op de website ruimtelijkeplannen.nl bekend zijn, het risico hoger ligt. Hierdoor is de prijs per vierkante meter vaak aan de lage kant. Wanneer er dan in de toekomst plannen worden gemaakt voor dit perceel kan de prijs flink omhoog schieten waardoor men dus een aanzienlijk rendement kunnen behalen. Echter als er geen indicaties zijn dat er op dit perceel gebouwd gaat worden ligt het risico dus hoog.

 

Wanneer is investeren in grond verstandig?

Wanneer er door de gemeente indicaties of plannen bekend zijn gemaakt is er een aanzienlijke kans dat het stuk grond op korte termijn gaat renderen. Hoe specifieker deze plannen zijn en hoe later je instapt hoe lager het rendement is op je investeringen. Desondanks betekend dit dat je nog steeds mooie resultaten kunt behalen op je investering in vergelijking met wanneer je jouw kapitaal op de bank laat staan. Natuurlijk moet je alleen investeren in grond wanneer je voor langere tijd een bedrag kunt missen. Daarnaast is het bij grond zo dat de waarde niet beïnvloed wordt door conjunctuur. Op het moment is het zo dat er schaarste heerst met betrekking tot de beschikbare gronden in Nederland en dat de woningnood hoog is. De minister heeft een grote taak op zich om te voldoen aan de doelstelling om 100.000 woningen jaarlijks bij te bouwen voor het jaar 2030. Dit kan enkel opgelost worden door te bouwen. Door de beperkte ruimte kiezen projectontwikkelaars er steeds vaker voor om hoger te bouwen om slimmer met de beschikbare ruimte om te gaan. Voor investeerders betekend dit dat de vierkante meter prijs zeer sterk toeneemt!

 

Is investeren in grond verstandig

 

De voordelen van investeren in grond

Naast de risico’s brengt investeren in grond ook veel voordelen met zich mee. Grond is namelijk tastbaar. Het stuk grond dat u aankoopt wordt geregistreerd in het kadaster en u zou het stuk grond fysiek kunnen bezoeken. Hierdoor heeft een stuk grond altijd waarde. Daarnaast is grond vrij verhandelbaar. U bent altijd vrij om uw stuk grond te verhandelen tegen welke prijs u dit wil en aan wie u dit wil.

Grond is bijna altijd waardevast. Alleen in uitzonderlijke situaties kan de waarde van grond dalen maar over het algemeen verliest grond niet zijn waarde en wordt het over de jaren meer waard. Deze waarde stijging biedt vaak een lucratief rendement ten opzichte van traditionele investeringen. Daarnaast blijft de vraag naar grond groeien. Er heerst schaarste binnen het beschikbare grondaanbod waardoor de vraag blijft groeien en hiermee dus ook de waarde.

 

Wilt u meer weten over investeren in grond?

Bent u benieuwd naar de mogelijkheden, wil u meer weten over onze lopende projecten of projecten uit het verleden? Bekijk dan onze huidige projecten. Wil u liever in gesprek gaan met een van onze adviseurs? Neem dan contact met ons op. Onze adviseurs staan u graag te woord om alle ‘ins en outs’ te bespreken met betrekking tot het investeren in strategische gronden.

bevolkingsgroei 2035
Prognose: aantal inwoners grote steden in 2035 flink toegenomen 600 400 IGN Vastgoed

Prognose: aantal inwoners grote steden in 2035 flink toegenomen

Bevolkingsgroei Bijna 70 procent van de verwachte nationale groei tot 2035 komt terecht in de grootste gemeenten met minstens 100.000 inwoners.

Het inwonersaantal van grote steden neemt tot zeker 2035 flink toe. Dat blijkt uit de Regionale bevolkings- en huishoudensprognose 2022-2050 van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en het CBS, die woensdag is gepubliceerd. Amsterdam kent in absolute aantallen met 175.000 extra inwoners ten opzichte van 2021 de grootste groei (+20 procent) en passeert naar verwachting in 2030 de grens van 1 miljoen inwoners; Utrecht groeit met 95.000 extra inwoners relatief het hardst (+26 procent)

Lees hier het hele artikel —>

bron: https://www.nrc.nl/nieuws/2022/07/06/prognose-aantal-inwoners-grote-steden-in-2035-flink-toegenomen-a4135684

BREDA – Het is bouwen, bouwen en nog eens bouwen 600 337 IGN Vastgoed

BREDA – Het is bouwen, bouwen en nog eens bouwen

Geen sinecure, bouwen in de drukke binnenstad: afzettingen, afvoer, aanvoer. Om met zwaar materieel eerst te beginnen met wat de ondergrondse parkeergarage moet worden. Het levert wel mooie doorkijkjes op, vanuit de Concordiastraat of Irenestraat bijvoorbeeld. Dat hier het UWV-kantoor stond is al uit een vervlogen tijd.

The Marker omvat 170 woningen: appartementen, ruime atelierwoningen en comfortabele herenhuizen. Stulpjes met vooral ook grote ramen voor het fraaie uitzicht op het water, het historische centrum en het oude kazerneterrein met het arsenaalgebouw. De oplevering wordt verwacht voorjaar 2024.

Daarna begint de inrichting van de Markendaalseweg tot promenade en het doortrekken van de Nieuwe Mark. Het project is al enige tijd uitverkocht…..

 

Lees hier het hele artikel —>

bron: https://www.bndestem.nl/breda/bouwput-in-hartje-stad-straks-staat-hier-the-marker~a271b66b/

 

bron: https://havermanshielkema.nl/wp-content/uploads/2016/06/standpunt_C_2430px.jpg