Posts By :

4thfloor

Kabinet wil meer inzetten op flexwoningen, locaties een probleem
Kabinet wil meer inzetten op flexwoningen, locaties een probleem 1024 538 IGN Vastgoed

Kabinet wil meer inzetten op flexwoningen, locaties een probleem

Kabinet wil meer inzetten op flexwoningen, locaties een probleem

Betaalbaar wonen moet weer de norm worden, dat wil iedereen. Echter is dat in de praktijk vele malen lastiger geworden door de enorme stijging van de huizenprijzen de afgelopen jaren. De woningnood wordt als maar groter. De afgelopen jaren konden woningzoekende tegen een hele lage rente een hypotheek krijgen. Doordat men meer kon lenen en de vraag naar woningen ontzettend hoog is, zijn woningen enorm in waarde gestegen. Overbieden was de gang van zaken en woningen stonden vaak nog geen dag online op bekende platformen of ze waren al verkocht.

Die tijd is nu voorbij. Door de stijging van de rente kunnen woningzoekende minder lenen. De huizenmarkt koelt af, huizen staan langer online en langzaam dalen de huizenprijzen. Echter blijft de vraag naar woningen nog enorm hoog.

Alles is duurder geworden

Ondanks de daling in huizenprijzen, zijn de bedragen die men voor een huis moeten neerleggen nog steeds ontzettend hoog. Dit komt nog steeds doordat de vraag naar een woning niet verminderd is. Voor een gemiddeld huishouden met tweeverdieners is het nog steeds lastig om een huis te kopen. Door inflatie en stijging in kosten van bijna alles wat men consumeert, kan een gemiddeld huishouden minder uitgeven dan een jaar geleden. Daarbovenop is de rente in vergelijking met 2021 meer dan verdrievoudigd. Dit zorgt ervoor dat het nog steeds lastig is om een huis te kopen.

De stijging in kosten voor grondstoffen en personeel zorgen ervoor dat nieuwbouw woningen bijna niet betaalbaar zijn en daarnaast werkt de politiek niet meer doordat er steeds meer strengere regels zijn zoals bijvoorbeeld stikstof en circulair bouwen.

Schreeuw om betaalbare woningen

De vraag naar betaalbare woningen is ontzettend hoog. Het kabinet wil daarom hoog inzetten op flexwoningen. Minister Hugo de Jonge wil ‘door de crisis heen doorbouwen’. Met de huidige rentestand is hij zich ervan bewust dat het echt ingewikkeld is om betaalbare woningen te bouwen. Flexwoningen zijn daarbij een uitkomst en de minister wil dan ook veel meer woningen uit de fabriek zien rollen.

De Jonge wil de bouw hiervan versnellen en wil dat er eind 2024 zo’n 37.500 flexwoningen zijn gebouwd om de acute woningnood op te lossen. In 2022 wilde de minister al 7.500 flexwoningen plaatsen maar dit is niet gelukt. Dit werden er uiteindelijk 3.400. Veel flexwoningen staan klaar om geplaatst te worden. Aan de ambities van de minister ligt het niet, aan de locaties in Nederland wel.

Buurtbewoners maken bezwaar tegen komst flexwoningen

Er zijn verschillende redenen waarom buurtbewoners bezwaar aantekenen. Een grote meerderheid in Nederland is het er mee eens dat er snel een oplossing moet komen voor de woningnood. Er zijn ontzettend veel mensen die een woning zoeken en jaren staan ingeschreven bij woningbouwcoöperaties. Daarnaast is er een ontzettend hoge toestroom van statushouders uit verschillende windrichtingen van de wereld. Nederland is verplicht deze mensen te huisvesten, flexwoningen bieden hierbij een uitkomst. Echter stuit elke gemeente op bezwaren van omwonende.

“Niet in mijn achtertuin”

Buurtbewoners zien de flexwoningen het liefst niet in hun omgeving komen. Zij voorzien problemen en maken daarom bezwaar. Het aanwijzen van locaties is dus een groot probleem. De minister wil de regie meer naar zich toe kunnen trekken en pleit daarom ervoor om bezwaarprocedures tegen woningbouw te kunnen verkleinen.

Daarnaast wil De Jonge het ook mogelijk kunnen maken dat hij locaties moet kunnen aanwijzen en daarmee de gemeente en provincies buiten spel kunnen zetten. Alles om maar de woningbouw te kunnen versnellen.

Waar kunnen flexwoningen komen

Om flexwoningen toch snel te kunnen plaatsen wordt er steeds vaker gekeken naar de randen van de stad of dorp voor een snelle oplossing. Zo kan er voorkomen worden dat deze woningen dicht bij omwonende een doorn in het oog worden en kan er snel een oplossing worden geboden. De bouwwereld pleit ook voor het intensiveren voor de bouw van flexwoningen. Ze zijn goedkoop, snel te fabriceren, snel te plaatsen en kunnen eenvoudig verplaatst worden.

IGN Vastgoed verwacht daarom ook dat er in de toekomst steeds meer flexwoningen worden geplaatst. In de huidige situatie laat het bouwen op nieuwe woningen langer opzich wachten maar de woningnood blijft. Om snel hier op te kunnen anticiperen zullen er meer flexwoningen geplaatst moeten worden. IGN Vastgoed speelt in op de vraag naar flexwoningen en locaties om deze woningen te plaatsen.

Bekijk onze lopende projecten, vraag een brochure aan en wordt op de hoogte gesteld van de laatste ontwikkelingen.

Amsterdam Noord groeit, twee bruggen en misschien kabelbaan in de toekomst 1024 538 IGN Vastgoed

Amsterdam Noord groeit, twee bruggen en misschien kabelbaan in de toekomst

Amsterdam Noord groeit, twee bruggen en misschien kabelbaan in de toekomst

Amsterdam is vastbesloten om de mobiliteit te verbeteren en de groeiende behoefte aan verbindingen over het IJ aan te pakken. Naast de geplande fietsbrug van 100 miljoen euro, wordt nu ook de mogelijkheid van een kabelbaan over het IJ onderzocht. Deze ambitieuze projecten zullen de toegankelijkheid van Amsterdam Noord vergroten en de druk op de ponten verminderen.

De fietsbrug, genaamd de Oostbrug, zal het Azartplein (KNSM-eiland) en het Hamerkwartier in Noord met elkaar verbinden. Amsterdam heeft al 100 miljoen euro gereserveerd voor dit project, terwijl de Vervoerregio Amsterdam nog eens 75 miljoen euro zal bijdragen. Om het volledige bedrag te kunnen dekken, moet er nog extra 125 miljoen aan financiering worden gevonden voordat de bouw in 2029 kan beginnen. In de tussentijd wordt er hard gewerkt aan de gedetailleerde plannen, zodat de eerste fietsers naar verwachting in 2032 het IJ kunnen oversteken. Om de wachttijden te verminderen totdat de brug gereed is, zullen er tot 2030 vijf extra ponten worden ingezet. Het is echter van belang dat er voldoende personeel is om deze ponten te bedienen, gezien het tekort aan schippers en de lange opleidingstijd van vier jaar.

Bruggen nodig om drukte op het IJ te voorkomen

Zonder de fietsbrug zou het aantal ponten verdubbeld moeten worden, tot maar liefst 23, om aan de groeiende vraag te voldoen. Dit zou het IJ aanzienlijk drukker maken, met overvolle op- en afstapplekken aan beide zijden. Dankzij de bruggen zal het aantal fietsers op de ponten naar verwachting met 40 procent afnemen, wat de doorstroming en efficiëntie ten goede zal komen.

Kabelbaan als extra overbrugging

Naast de fietsbrug wordt ook de mogelijkheid van een kabelbaan over het IJ overwogen. Dit initiatief is afkomstig van particuliere investeerders en vereist goedkeuring van zowel Amsterdam als de Vervoerregio Amsterdam. Voordat er groen licht kan worden gegeven, moeten de initiatiefnemers aantonen dat het financieel haalbaar is. Daarnaast zullen er uitgebreide gesprekken plaatsvinden met bewoners en ondernemers in de nabijgelegen gebieden om eventuele zorgen en belangen te bespreken.

Amsterdam zet zich actief in voor de ontwikkeling van innovatieve infrastructuurprojecten die de stad beter met elkaar verbinden. Met de geplande fietsbrug en de mogelijkheid van een kabelbaan over het IJ, wordt de groeiende behoefte aan mobiliteit en bereikbaarheid aangepakt, terwijl tegelijkertijd de druk op de ponten wordt verlicht. Dit zal zowel de huidige als toekomstige Amsterdammers ten goede komen, door hen sneller en gemakkelijker toegang te bieden tot scholen, medische voorzieningen, vrienden en familie in de stad.

bron: https://www.unstudio.com/en/page/11726/ijbaan-cable-car

Amsterdam Noord groeit hard

Het is duidelijk dat Noord een aanzienlijke groei doormaakt. Tegen 2040 worden er meer dan 25.000 nieuwe woningen en 50.000 inwoners verwacht. Bovendien vestigen zich steeds meer bedrijven in dit gebied. Dit resulteert in een toenemend aantal fietsers en voetgangers die het IJ willen oversteken.

Om deze groeiende vraag naar mobiliteit op te vangen en de bereikbaarheid te verbeteren, is de bouw van de fietsbruggen van cruciaal belang. Met zowel de Oostbrug als de toekomstige Westbrug – naar verwachting gereed rond 2040 – zal Noord beter verbonden zijn met de rest van de stad, zowel overdag als ’s nachts. Dit betekent dat scholen, medische voorzieningen, vrienden en familie voor veel Amsterdammers sneller en gemakkelijker bereikbaar zullen zijn.

Kabelbaan nog in de verkennende fase

Het is belangrijk op te merken dat de kabelbaan over het IJ nog in een verkennende fase verkeert. Hoewel het een interessant particulier initiatief is, moete er nog veel gebeuren voordat dit plan wordt goedgekeurd.

Amsterdam zet zich vol overtuiging in voor de ontwikkeling van een modern en efficiënt transportsysteem dat aansluit bij de behoeften van haar inwoners en de groei van de stad. De geplande fietsbruggen en de mogelijke kabelbaan over het IJ zijn veelbelovende projecten die de mobiliteit en verbindingen in Amsterdam zullen verbeteren. Door te investeren in innovatieve infrastructuur, streeft de stad ernaar om een duurzame, toegankelijke en leefbare omgeving te creëren voor alle Amsterdammers.

Mee investeren in Amsterdam?

Amsterdam groeit behoorlijk uit zijn jasje en zal steeds creatiever met ruimte gebruik om moeten gaan. Amsterdam Noord is booming en hier ligt nog de ruimte om te bouwen. Benieuwd of investeren in Amsterdam iets voor jou is? Vraag een brochure aan op onze website!

Investeerders nieuwbouwwijk De Scheg Oost ontvangen positief nieuws 1024 538 IGN Vastgoed

Investeerders nieuwbouwwijk De Scheg Oost ontvangen positief nieuws

Investeerders nieuwbouwwijk De Scheg Oost ontvangen positief nieuws

Even leek het erop dat investeerders van de nieuw te bouwen wijk De Scheg Oost in Amstelveen naast het net zouden vissen. Eind april kwam namelijk het nieuws naar buiten dat de projectontwikkelaar de gemeente Amstelveen had verzocht om de door hen aangevraagde vergunning in te trekken. Tegenvallende verkopen door o.a. de gestegen rente en hoge prijzen voor de woningen zorgde ervoor dat er te weinig huizen waren verkocht om het gebruikelijke minimum percentage te halen om te kunnen starten met de bouw van de wijk. Hierdoor was de projectontwikkelaar genoodzaakt om een intrekkingsverzoek te doen tot grote spijt van belanghebbende.

Te dure woningen

De laatste maanden blijft de rente voor een hypotheek stijgen waardoor het kopen van een huis duurder wordt voor woningzoekende. Daarnaast zijn de te bouwen woningen van een hoger segment wat ervoor zorgt dat er weinig woningen verkocht zijn. De interesse is er wel maar veel woningzoekende vinden de kosten te hoog en haken daarom af. De projectontwikkelaar gaf aan dat door onvoorziene marktomstandigheden er een situatie is ontstaan die de economische uitvoerbaarheid onder druk zet. De projectontwikkelaar heeft namelijk financiële afspraken met de grondeigenaren wanneer de vergunning onherroepelijk wordt vastgesteld.

Projectontwikkelaar ziet weer mogelijkheden

Afgelopen week kwam het nieuws naar buiten dat de projectontwikkelaar toch mogelijkheden ziet om in ieder geval een deel van de 172 woningen uit te kunnen voeren zoals gepland. De overige woningen wil de projectontwikkelaar herzien en het plan aanpassen zodat dit wel economisch uitvoerbaar is en dat het aantrekkelijker wordt voor woningzoekende om een woning te kunnen kopen.

Dit betekend goed nieuws voor de investeerders die in grond geïnvesteerd hebben in De Scheg. Voor hen is het nog afwachten op het onherroepelijk vaststellen van de omgevingsvergunning voordat zij hun rendement ontvangen. Op het moment lopen er nog bezwaren tegen de omgevingsvergunning. Één van die bezwaren is van de projectontwikkelaar zelf.

Het College van B en W heeft al aangegeven dat ondanks wat de uitkomst is van deze bezwaren die in behandeling zijn, het doel nog steeds is om zo snel mogelijk woningen te gaan ontwikkelen in De Scheg Oost.

Ook investeren in grondposities?

Wil u ook investeren in kansrijke grondposities in Nederland? Bekijk onze lopende projecten op de website, vraag een brochure aan en participeer mee lucratieve rendementen. Wil u liever direct in contact komen en de mogelijkheden om te investeren in grond bespreken met één van onze adviseurs? Mail of bel ons dan.

Financiële impuls vanuit kabinet om woningbouw te stimuleren
Financiële impuls vanuit kabinet om woningbouw te stimuleren 1024 538 IGN Vastgoed

Financiële impuls vanuit kabinet om woningbouw te stimuleren

Financiële impuls vanuit kabinet om woningbouw te stimuleren

De woningbouw in Nederland staat al jaren onder druk. Jaren lang is er te weinig gebouwd, vooral betaalbare en sociale woningen. Hierdoor is er een enorm woningtekort ontstaan. Het kabinet heeft een reeds plannen gemaakt om dit woningtekort aan te vechten. Ze willen tot 2030 zo’n 900.000 woningen bouwen maar dat loopt nog niet voorspoedig. Door te hoge kosten, te weinig personeel maar ook de stikstofdiscussie loopt de woningbouw vast maar het woningtekort blijft! De afgelopen jaren is de bevolking in Nederland sneller gegroeid dan verwacht. Dit in combinatie met de teruglopende bouw zorgt voor enorme problemen die voorlopig nog niet opgelost lijken te worden. Daar wil minister Hugo de Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) verandering in brengen.

Kabinet maakt geld vrij

De minister heeft al meerdere plannen aangekondigd om de woningbouw te stimuleren. Onlangs kwam naar buiten dat het kabinet 250 miljoen euro vrij maakt om de stagnerende woningbouwprojecten te stimuleren. Nieuwbouwprojecten die vastlopen doordat de kosten hoger zijn dan eerder verwacht kunnen financiële hulp krijgen van de overheid. Het kabinet wil ieder jaar minimaal 100.000 woningen bouwen om het doel van 900.000 woningen voor 2030, te halen. Echter lijkt deze doelstelling al niet meer haalbaar doordat het nog geen enkel jaar gelukt is om minimaal 100.000 woningen te bouwen. Inmiddels moeten er zelfs meer dan 100.000 woningen gebouwd worden om überhaupt in de buurt te komen van de 900.000 woningen.

Flexwoningen steeds populairder

Naast de 250 miljoen wordt er ook 300 miljoen vrij gemaakt voor flexwoningen. Flexwoningen zijn tijdelijke containerwoningen die verplaatst kunnen worden en de doorstroom bij woningzoekende moet verhogen. Deze woningen zijn vooral bedoeld voor starters, studenten en bijvoorbeeld statushouders. Deze complete containers kunnen snel gefabriceerd worden, zijn makkelijk te plaatsen en installeren en zorgen voor meer woningen op een kleiner oppervlak.

De woningen zullen zo’n 10 tot 15 jaar blijven staan tot er een andere locatie wordt toegewezen. Echter blijven in de regel deze woningen veel langer staan. De containerwoningen van tegenwoordig zien er een stuk fraaier uit en zien er al snel uit als nette woningen. Minister Hugo de Jonge ziet deze woningen als een snelle oplossing voor het woningtekort en wil dan ook dat er sneller locaties worden aangewezen waar deze woningen geplaatst kunnen worden.

bron: https://www.ad.nl/wonen/corporaties-zetten-10-000-flexwoningen-met-belastingkorting-neer~a0418e5c/

Bijdrage aan woningtekort

IGN Vastgoed is blij dat er meer geld beschikbaar komt en dat de minister kijkt naar meerdere opties om het woningtekort op te lossen. Door sneller locaties aan te wijzen en te kiezen voor oplossingen zoals flexwoningen kunnen woningzoekende sneller geholpen worden. IGN Vastgoed speelt hier dan ook op in en wil bijdragen door te kijken naar de mogelijkheden om flexwoningen op percelen te plaatsen. In gesprekken met projectontwikkelaars kijken we naar geschikte locaties.

Bekijk onze lopende projecten en investeer mee!

Wat te doen bij financiële onzekerheid
Wat te doen bij financiële onzekerheid 1024 538 IGN Vastgoed

Wat te doen bij financiële onzekerheid

Wat te doen bij financiële onzekerheid

Naar vele florerende economische jaren is het niet meer dan normaal dat er jaren van economisch mindere tijden er aan zitten te komen. In veel sectoren wordt er opgemerkt dat er spanningen zijn. Na de coronapandemie kwamen de stijgingen voor producten zoals levensmiddelen en brandstof. Er werd minder geproduceerd en daarnaast ontstond de oorlog in Oekraïne wat voor meer geopolitieke spanningen zorgt. Gevolgen hiervan heeft de inflatie tot recordhoogte gedreven en als klap op de vuurpijl zien we nu een enorme druk op het economische stelsel zoals die nu is.

In Amerika is er paniek omtrent het omvallen van de Amerikaanse Dollar als ‘world’s reserve currency’. Enkele banken zijn al omgevallen en vele staan onder de druk. Veel financiële onzekerheid brengt natuurlijk spanningen met zich mee op het wereldtoneel maar hoe ga je daarmee om als burger?

Wat te doen bij financiële onzekere tijden?

Is er reden voor paniek

Door onzekerheid, maakt niet uit in wat voor mate of problematiek, wordt er onbewust onzekerheid van binnenuit gecreëerd. Wanneer men opzoek gaat en dieper in de materie duikt, stuiten zij vaak op nog meer redenen die niet bevorderlijk zijn voor de problematiek. Daarom wordt er vaak gesteld dat er geen reden is tot paniek. Want vaak maakt men zich meer druk dan nodig is.

Maar is dat ook terecht? Op het nieuws zie je vele ‘experts’ hun mening geven waarin vaak wordt aangegeven ‘Dat er heel nog wat moet gebeuren voordat we echt van een crisis spreken’.

Voor de laatste grote crisis in 2008 hoorde we vergelijkbare woorden van oud minister van Financiën, minister Bos:

“Onze economie kan een stootje hebben”. Met die woorden probeert minister Bos van Financiën in januari 2008 de groeiende onrust te sussen. Nu jaren later weten we allemaal wat er volgde…

Wie bekend is met beleggen weet dat het afgelopen jaar geen pretje is geweest. Vele aandelen zijn het afgelopen jaar gekelderd. Natuurlijk zijn er ook tal van voorbeelden van aandelen die gestegen zijn. Toch speelt er veel onrust. Aandelen worden minder waard, kosten stijgen en door inflatie wordt het geld minder waard. Veel Nederlanders voelen dit in de portemonnee.

Afgelopen februari is er dan ook een record hoeveelheid aan geld van de bankrekening gehaald door Europeanen. Maar liefst 71 miljard euro is opgenomen door particuliere en bedrijven blijkt uit gegevens van de Europese Centrale Bank (ECB). Er wordt een link gelegd met het omvallen van de Amerikaanse Silicon Valley Bank en het Zwitserse Credit Suisse. Bedragen boven de €100.000 worden namelijk niet gegarandeerd door de ECB.

Europeanen haalden recordhoeveelheid geld van bankrekening

bron: google

Onzekerheid van de Dollar

De afgelopen dagen wordt er veel gespeculeerd over de financiële onzekerheid van de Dollar. Hoe komt dat?

Al decennia is Amerika dé wereldmacht en wordt de Dollar ook gebruikt als gangbare wereld valuta. We kennen niet anders. Maar dat lijkt nu te keren.

China (1,4 miljard inwoners) is haar macht aan het uitbreiden op het wereldtoneel. Dit doen zij door verbonden te sluiten met andere landen in de wereld zoals met India (1,4 miljard inwoners), Saudi-Arabië, Pakistan en Rusland. Door de oorlog in Oekraïne is Rusland zeer afhankelijk geworden van de handel met landen als India en China.

Nu lijkt er een nieuw blok gevormd te gaan worden waardoor er redelijk terechte paniek ontstaat. Tijdens een ontmoeting met de Chinese president Xi Jinping vorige maand sprak Poetin over een plan voor de langere termijn om te vertrouwen op de Chinese Yuan als favoriete valuta. “Wij zijn voorstander van het gebruik van de Chinese Yuan voor nederzettingen tussen Rusland en de landen van Azië, Afrika en Latijns-Amerika”, zei hij.

Alleen China en India omvatten al bijna 30% van de wereldbevolking en er lijken meer landen zich erbij te voegen.

Wat zijn de gevolgen?

Op het moment wordt de Dollar op vertrouwen gevalideerd door onder andere vraag in aanbod. In het verleden was dit op basis van de waarde van Goud. Dat is niet meer. Andere landen hanteren dit nog wel. Doordat de Amerikaanse Dollar hier aan gelieerd werd, ontstond er een wereldhandel met als gangbare munt de Amerikaanse Dollar, ook wel Petrodollar genoemd.

In de wereldhandel wordt bijvoorbeeld ook de handel in olie uitgedrukt in de Amerikaanse Dollar. Dit zorgt ervoor dat alle landen in de wereld Amerikaanse Dollars moeten inkopen om aan olie te komen.

Daar lijkt nu verandering in te komen als een groot deel van de wereld kiest om deze handel niet meer in Amerikaanse Dollar te doen maar in Chinese Yuan.

Lees ook:

‘Petrodollar’ at risk as TotalEnergies sells LNG to China in yuan

 

Als de wereld besluit, of verplicht wordt, deze handel niet meer te kunnen voeren in de Petrodollar, heeft het Amerikaanse economische stelsel een serieus probleem en daarmee ook de Euro!

Vele critici zeggen dat dit zeer onwaarschijnlijk is en dat dit nooit zal gebeuren, omdat het nooit eerder vertoond is.

Dit betekend niet dat het ondenkbaar is en onmogelijk is. De gevolgen zouden desastreus zijn, vooral in de financiële sector en daarmee uiteindelijk natuurlijk de burger raken!

Hoe kun je je beschermen tegen een financiële crisis

Mocht het bovenstaande scenario zich afspelen dan zal dit niet langzaam worden aangekondigd maar zal het van de een op de andere dag gebeuren. Er wordt dan niet gesproken van een ‘crisis’ maar een catastrofe. Desondanks mochten meer onzekere tijden er aankomen of wellicht betere tijden dan is het altijd goed om jezelf te beschermen tegen de gevolgen van zulke economische veranderingen.

Zorg er daarom voor dat je altijd geld beschikbaar hebt op een spaarrekening of ‘een oude sok’. Zorg voor extra manieren om geld te kunnen verdienen. Leer hoe je jou geld aan het werk kunt zetten (investeren). Veel mensen kiezen voor aandelen, crypto, grond of vastgoed. Maak hier een goed besluit in.

Vele klanten bij IGN Vastgoed investeren een deel van hun vermogen niet alleen maar om een rendement te behalen. Er wordt vaak ook gekozen om hun vermogen ’te parkeren’ en daarmee te beschermen voor bijvoorbeeld inflatie of financiële onzekerheid. Grond is namelijk waardevast en stijgt al decennia lang in waarde om dat het niet kan worden bijgedrukt of worden bijgemaakt.

Bent u benieuwd hoe u voordelen kan hebben van het investeren in grond en wil u geadviseerd worden over uw situatie? Neem contact om de mogelijkheden persoonlijk met een adviseur te bespreken.

Middenhuur- en belastingplannen Hugo de Jonge forceert verhuurders tot verkoop
Middenhuur- en belastingplannen Hugo de Jonge forceert verhuurders tot verkoop 1024 538 IGN Vastgoed

Middenhuur- en belastingplannen Hugo de Jonge forceert verhuurders tot verkoop

Middenhuur- en belastingplannen Hugo de Jonge forceert verhuurders tot verkoop

De aangekondigde plannen van minister Hugo de Jonge en de verhoging van de vermogensbelasting zorgt ervoor de verhuurders hun extra woningen beter kunnen verkopen dan blijven verhuren. Beleggers en investeerders vreesde al het ergste, inmiddels is er steeds meer duidelijk over de financiële gevolgen van de toekomstige plannen. Verhuurders kiezen eieren voor hun geld en willen liever hun extra woningen kwijt.

“Mensen besluiten dat een woning niet meer in de verhuur komt. Ik merk het in de dagelijkse praktijk en collega’s ook.” zegt de voorzitter van de Makelaarsvereniging Amsterdam Jerry Wijnen tegen NOS Nieuws.

Lees ook

Hugo de Jonge legt middenhuur aan banden

Hugo de Jonge legt middenhuur aan banden

Hugo de Jonge legt middenhuur aan bandenAl maanden werd er over gesproken en nu lijkt Hugo de Jonge met de concrete plannen te komen voor het aan banden leggen van de middenhuur. Al jaren wordt er geklaagd over de extreem hoge huurprijzen……

Lees Meer

Verhuren wordt onaantrekkelijk

In de aangekondigde plannen moeten woningen voor de verhuur meer punten scoren binnen het puntensysteem om te kunnen voldoen aan de eisen die gelden voor een hogere huurprijs. Voldoet een woning niet aan het aantal punten dan kan er maximaal een huurprijs van €1100 gevraagd worden. Hierdoor komen veel verhuurders in de problemen vanaf 2024. Het is namelijk moeilijker geworden om aan alle eisen te voldoen.

Dit zorgt ervoor dat verhuren onaantrekkelijk wordt. Beleggers en investeerders die al jaren in het vastgoed zitten zijn niet blij met de aangekondigde plannen en kiezen er steeds vaker voor het buitenland of alternatieve investeringen.

Op advies van fiscalisten en accountants kiezen verhuurders nu liever voor het verkopen van de extra woningen. Sommige kiezen er zelfs voor om verhuurders geld mee te geven om iets anders te zoeken. “Ik moet eerst de huurders uitkopen, die bied ik 30.000 euro als ze iets anders vinden. Het is nu absoluut aantrekkelijker om te verkopen dan de woning aan te houden, zelfs als ik die 30.000 euro kwijt ben. Ik heb het allemaal laten doorrekenen door een fiscalist en accountant.” zegt verhuurder Dirk van Hees tegen NOS Nieuws.

Is dit het wenselijk effect?

Hiermee lijken de effecten van de plannen Hugo de Jonge te werken. Door het verhuren van extra woningen minder aantrekkelijk te maken komen er meer koopwoningen beschikbaar. Hierdoor groeit het aanbod en kunnen woningzoekende sneller een huis bemachtigen. Door het groeiende aanbod kan er voldaan worden aan de vraag en door marktwerking kunnen de prijzen voor woningen gaan dalen. Echter moet dit nog blijken.

Sommige verhuurders en experts zijn ook sceptisch over het effect van de plannen. Vaak komen de personen die huren niet aanmerking voor het kopen van vergelijkbare woningen. Huren is dan een uitkomst. Doordat beleggers en investeerders weglopen zal de markt voor huurwoningen krimpen.

De tijd zal leren of de plannen goed uitpakken voor woningzoekende. Er is nog steeds een enorm woningtekort in Nederland en ook voor 2023 is de prognose dat de doelstelling voor 100.000 nieuwe woningen niet gehaald gaat worden. De druk blijft aanhouden.

Hoe ervaart IGN Vastgoed deze verschuiving

Bij IGN Vastgoed spreken wij regelmatig investeerders en beleggers die ook in de ‘stenen’ zitten. Steeds vaker horen wij dat zij de handdoek in de ring gooien met betrekking tot het verhuren van extra woningen. Of zij kiezen voor het buitenland of zij kiezen voor alternatieve investeringen zoals aandelen, crypto’s of grond.

Op dit moment is er veel onzekerheid binnen het financiële stelsel waardoor aandelen kelderen en de risico’s groter worden wanneer het vermogen boven de €100.000 op een bankrekening staat. De huidige situatie zorgt ervoor dat cryptocurrencies nu de laatste weken weer in de lift zitten.

Wij merken bij IGN Vastgoed dat investeerders zoeken naar meer zekerheid en grond kan daarin een uitkomst zijn.

Benieuwd of grond ook iets voor uw portefeuille is? Bekijk onze huidige projecten en vraag een gratis brochure aan.

De valkuilen bij het investeren in grond 1024 538 IGN Vastgoed

De valkuilen bij het investeren in grond

De valkuilen bij het investeren in grond

De grondmarkt is een relatief jonge markt. Sinds ongeveer zo’n 13 jaar wint de grondmarkt aan populariteit. In het verleden konden vooral grote investeerders met miljoenen tot hun beschikking of beleggingsfondsen investeren in grond. 

Daarnaast was er regelmatig sprake van vriendjespolitiek binnen de grondhandel. Ons kent ons. Hierdoor was investeren in grond niet toegankelijk voor de particuliere investeerder. Daar is de afgelopen jaren verandering ingekomen.  Dit heeft gezorgd voor een toename in grondhandelaren en daardoor is de markt toegenomen in populariteit. Dit komt vooral doordat sinds 2010 het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) bepaalt dat vanaf 1 januari 2010 alle ruimtelijke plannen digitaal beschikbaar moeten zijn. Dit heeft geleid tot de ontwikkeling van de website ruimtelijkeplannen.nl, waarop investeerders snel en gemakkelijk informatie kunnen vinden over het gebruik van grond en vastgoed in Nederland.

Het investeren in grond kent vele voordelen maar er zijn ook een aantal valkuilen waarop je als investeerder moet letten wanneer je besluit te investeren in grond. In deze blog bespreken we een aantal van deze valkuilen.

Waar opletten bij investeren in grond

Als je wil investeren in grond zijn er een aantal dingen waar je op moet letten. Het is altijd raadzaam om je te laten adviseren door experts op het gebied van grondinvesteringen en natuurlijk je eigen onderzoek te doen. We noemen hier een aantal zaken waar rekening gehouden mee moet worden.

  • Raadpleeg Ruimtelijkplannen.nl
  • Wat is er bekend in de media
  • Zijn er omgevingsvisies bekend
  • Wat geeft de grondprijzen brief van de gemeente aan
  • Welke partijen investeren in het gebied
  • Wat ligt er in de omgeving van het gebied
  • Ligt het in de buurt van een natura-2000 gebied
  • Hoe dicht ligt het tegen de dorpsrand
  • Wat is er bekend over de verkoper
  • Wat zeggen anderen over de verkoper

Raadpleeg Ruimtelijkeplannen.nl

Sinds 1 januari 2010 moeten alle ruimtelijke plannen digitaal beschikbaar zijn. De website bevat o.a. bestemmingsplannen, structuurvisies en algemene regels van gemeenten, provincies en het Rijk. De website is in opdracht van de Nederlandse overheid opgezet. Investeerders die investeren in grond in Nederland kunnen op de website ruimtelijkeplannen.nl belangrijke informatie vinden over bestemmingsplannen en wijzigingen.

Meer weten over ruimtelijke plannen? Lees onze blog wat is ruimtelijke plannen.

Wat is er bekend in de media

Wanneer gemeenten of provincies ergens willen gaan bouwen gaat hier een heel traject aan vooraf. Vaak worden er nieuwfragmenten met betrekking tot het bouwen in woonplaatsen, gemeenten en provincies gedeeld met het publiek. Ook doen bouwbedrijven en projectontwikkelaars uitingen omtrent ontwikkelingen in bepaalde gebieden. Zoek daarom altijd goed op wat er bekend is over het specifieke gebied.

Zijn er omgevingsvisies bekend

De omgevingsvisie beschrijft de maatschappelijke opgave en de te beschermen kernkwaliteiten van een gemeente of provincie. De omgevingsvisie wordt vaak voor een langere periode gemaakt bijvoorbeeld voor 2015 tot 2025. Het woord zegt het al, de omgevingsvisie bevat de visie voor de omgeving en maakt een plan voor een aantal jaar.

Wanneer projectontwikkelaars ergens gaan bouwen moeten de plannen bijvoorbeeld binnen de omgevingsvisie passen. Daarnaast staat er waardevolle informatie in over bijvoorbeeld het zoekgebied van de gemeente waar zij in de toekomst woningbouw willen realiseren.

Wat geeft de grondprijzenbrief van de gemeente aan

Elke gemeente in Nederland publiceert jaarlijks een grondprijzenbrief. De Grondprijzenbrief heeft als doelstelling om zowel het bestuur als de organisatie inzicht te geven in de wijze van vaststelling en hoogte van de grondprijzen. Hierin wordt de waarde van grond weergegeven. Bouwgrond in Amsterdam is over het algemeen duurder als bijvoorbeeld in Drenthe. Aan de hand van de grondprijzenbrief kan een investeerder een indicatie krijgen van wat een bepaald stuk grond oplevert wanneer dit van bestemming wijzigt.

Als je als investeerder een stuk agrarische grond aangeboden krijgt met een dusdanige hoge prijs dan kan het wellicht minder interessant zijn als het te verwachten rendement laag is. Daarnaast moet er ook rekening gehouden worden met kosten voor bijvoorbeeld het bouwrijp maken en een projectontwikkelaar moet ook wat kunnen verdienen wanneer deze partij erop gaat ontwikkelen. Lees je daarom goed in!

Welke partijen investeren in het gebied

Zijn er meer partijen die investeren in hetzelfde gebied? Dan kan dit een indicatie zijn dat er in de toekomst gebouwd kan gaan worden. Wanneer gemeente stukken grond opkopen dan doen zij dit met een reden. Gemeenten deden vroeger aan actief grondbeleid waarop zij op voorhand grond opkochten om daar later op te kunnen ontwikkelen. Hierdoor is wel eens oneerlijke concurrentie ontstaan. Gemeenten kochten grond goedkoop op en kunnen zelf bepalen of er op gebouwd gaat worden. Zo konden zij enorme winsten pakken. Tegenwoordig mag dit niet meer en dat is ook een van de redenen waarom de website ruimtelijkeplannen.nl in het leven is geroepen. Meer transparantie.

Gemeenten kopen daarom niet meer zomaar grond op. Om speculatie te voorkomen doen zij vaak ook niet in een te vroeg stadium uitspraken over stukken grond. Lees hier meer over waarom gemeenten geen uitspraken doen over toekomstige bouwlocaties.

Naast gemeenten kun je ook achterhalen of andere investeerders grond opkopen of bouwbedrijven. Wanneer grote bouwbedrijven grond opkopen doen zij dit vaak met het oog om hier later woningbouw op te ontwikkelen. Je kunt via de website kadaster.nl meer informatie vinden over wie eigenaar is van een stuk grond en wat deze partij voor dit stuk grond heeft betaald.

Deze informatie kan ook waardevol zijn om te achterhalen voor welke prijs de omliggende stukken grond worden verkocht. Wanneer investeerders bereid zijn meer te betalen in het zelfde gebied kan dit een indicatie zijn dat de waarde van de grond is gestegen.

Wat ligt er in de omgeving van het gebied

Omtrent woningbouw zijn er veel regels. Zo mag er niet te dicht tegen een snelweg aangebouwd worden. Niet elke bodem is geschikt voor woningbouw en er mag bijvoorbeeld ook niet gebouwd worden binnen de stankcirkel van een agrarisch bedrijf. Kijk daarom altijd goed wat er in omgeving langs het perceel ligt en wat hierover bekend is.

Ligt het in de buurt van een Natura-2000 gebied

Natura 2000 is een Europees netwerk van beschermde natuurgebieden. In Nederland hebben wij ook Natura-2000 gebieden zoals De Veluwe. De laatste jaren is er veel te doen omtrent deze gebieden. Doordat we jarenlang te veel stikstof hebben uitgestoten wereldwijd wordt volgens experts deze gebieden aangetast. Doordat deze gebieden door Europa beschermt zijn mag er in en in de omgeving van zo’n gebied niet zomaar gebouwd worden en vaak helemaal niet gebouwd worden. Houd hier dus rekening mee.

Hoe dicht ligt het tegen de dorpsrand

Wanneer er gebouwd gaat worden wordt er vaak gesproken over binnen- en buiten stedelijk bouwen. Binnenstedelijk bouwen betreft het bouwen binnen de bestaande gemeenten. Door de jaren heen zie je dat steden vanaf de kern uit steeds groter zijn geworden. Hierdoor breiden steden steeds meer uit. Binnenstedelijk bouwen gaat vaak ten kosten van het groen binnen een stad of dorp en daardoor moeten ze steeds vaker ‘de lucht in’. Maar niet overal is er ruimte en de wens om hoogbouw te plaatsen.

Duurzaamheid wordt steeds populairder en kwesties als stikstof zijn belangrijker dan ooit. Groen in een dorp of stad wordt daarom ook steeds belangrijker. Hierdoor zijn gemeenten steeds vaker gedwongen om aan de rand van een stad te bouwen en daardoor de contouren van een stad of dorp te vergroten.

Wanneer je investeert in een stuk grond is het daarom belangrijk om te kijken of het stuk grond binnen de contouren valt of er tegenaan ligt. Wanneer een perceel tegen de stadsranden aan ligt is de kans om hier te gaan bouwen veel aannemelijker dan wanneer dit midden in een weiland ligt waar geen huizen in de omgeving liggen. Nieuwbouw heeft namelijk ook voorzieningen nodig en het moet bereikbaar zijn om hier te kunnen bouwen.

Wat is er bekend over de verkoper

Het is altijd belangrijk om onderzoek te doen naar de partij met wie je op het punt staat zaken te doen. Hoe lang bestaat het bedrijf al, wat zijn andere projecten die zij hebben gedaan, zijn ze transparant en hoe komen zij over. In het verleden zijn er binnen de markt partijen geweest die niet ten goede trouw waren. Tegenwoordig zijn er veel van deze partijen failliet omdat deze manier van werken niet houdbaar is. Doe daarom altijd goed onderzoek naar de verkopende partij.

Wat zeggen anderen over de verkoper

Partijen die langer actief zijn hebben vaak een reputatie opgebouwd. Bekijk reviews en ervaringen van andere participanten of vraag mede-investeerders over hun ervaring met de verkopende partij. Zo kun je zelf een goed besluit maken om zaken te doen met een verkopende partij!

Benieuwd hoe IGN Vastgoed te werk gaat? Lees onze werkwijze, bekijk onze projecten of vraag een gratis brochure aan en kom in contact met onze adviseurs!

Wat is Ruimtelijke Plannen
Wat is Ruimtelijke Plannen 1024 538 IGN Vastgoed

Wat is Ruimtelijke Plannen

Wat is Ruimtelijke Plannen

In deze blogpost zal ik uitleggen wat ruimtelijke plannen zijn en waarom de website www.ruimtelijkeplannen.nl belangrijk is voor geïnteresseerde partijen.

Ruimtelijke plannen zijn plannen die zijn opgesteld door de overheid om de ruimtelijke ontwikkeling van een gebied te sturen en te reguleren. Deze plannen kunnen betrekking hebben op verschillende onderwerpen, zoals woningbouw, bedrijventerreinen, recreatiegebieden en natuurgebieden. Het doel van deze plannen is om de verschillende functies van een gebied op elkaar af te stemmen en zo een goede balans te vinden tussen economische ontwikkeling, leefbaarheid en duurzaamheid.

De geldende plannen en regels voor een gebied

De website www.ruimtelijkeplannen.nl is opgezet om deze ruimtelijke plannen inzichtelijk te maken voor het publiek. Op de website kan iedereen de geldende ruimtelijke plannen bekijken en zo zien wat de mogelijkheden en beperkingen zijn van een bepaald gebied. Ook kunnen geïnteresseerde partijen hier informatie vinden over de procedures die gevolgd moeten worden bij het indienen van een aanvraag voor een omgevingsvergunning of het wijzigen van een bestemmingsplan.

De website is een belangrijk instrument voor overheden, bedrijven en burgers om inzicht te krijgen in de geldende regels en plannen voor een gebied. Voor overheden is het van belang om de verschillende belangen af te wegen en een zorgvuldig besluit te nemen over de ontwikkeling van een gebied. Voor bedrijven is het van belang om te weten wat de mogelijkheden zijn voor vestiging of uitbreiding van hun activiteiten. En voor burgers is het van belang om te weten welke ontwikkelingen er plaatsvinden in hun directe omgeving en wat hun rechten en plichten zijn bij het doen van een aanvraag voor een omgevingsvergunning.

Waarom is Ruimtelijke Plannen belangrijk voor investeerders?

Het is dus duidelijk dat de website www.ruimtelijkeplannen.nl een belangrijk instrument is voor iedereen die betrokken is bij ruimtelijke ontwikkeling en planning. 

De website bevat o.a. bestemmingsplannen, structuurvisies en algemene regels van gemeenten, provincies en het Rijk te vinden zijn. De website is in opdracht van de Nederlandse overheid opgezet en beheerd door Het Kadaster en Geonovum. Beleggers die investeren in grond in Nederland kunnen op de website ruimtelijkeplannen.nl belangrijke informatie vinden over bestemmingsplannen en wijzigingen in het gebruik van grond en vastgoed. Zo kan deze informatie van grote waarde zijn bij het nemen van beslissingen over investeringen. Raadpleeg daarom altijd deze website wanneer u op het punt staat een dergelijke investering te doen.

Het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) bepaalt dat vanaf 1 januari 2010 alle ruimtelijke plannen digitaal beschikbaar moeten zijn. Dit heeft geleid tot de ontwikkeling van de website ruimtelijkeplannen.nl, waarop beleggers snel en gemakkelijk informatie kunnen vinden over het gebruik van grond en vastgoed in Nederland.

Op de website zijn bestemmingsplannen te vinden, waarin de gebruiks- en bouwmogelijkheden van grond en vastgoed worden vastgelegd. Deze plannen zijn bindend voor zowel overheid als burgers en bedrijven. Het is voor beleggers belangrijk om op de hoogte te zijn van wijzigingen in deze plannen, bijvoorbeeld als er nieuwe gebieden worden aangewezen voor woningbouw of bedrijventerreinen, omdat dit gevolgen kan hebben voor de waarde van vastgoed en grond.

Wilt u investeren in een perceel grond?

In het kort kan worden gesteld dat ruimtelijkeplannen.nl van grote waarde kan zijn voor beleggers die investeren in grond in Nederland. Heeft u een stuk grond op het oog waar in u wil investeren maar weet u weinig over de omgeving of de plannen die bekend zijn? Bekijk dan ruimtelijkeplannen.nl of laat uw adviseren door een expert. 

Bij IGN Vastgoed kunt u gratis een grondscan laten maken van uw bestaande stukken of van potentiële stukken. Ons team van experts doet geheel vrijblijvend onderzoek naar uw grond.

Benieuwd hoe IGN Vastgoed Ruimtelijke Plannen inzet voor de projecten die wij aanbieden? Bekijk dan onze projecten en vraag een gratis brochure aan!

Grondinvesteringen voor pensioenplanning 1024 538 IGN Vastgoed

Grondinvesteringen voor pensioenplanning

Grondinvesteringen voor pensioenplanning

Als je denkt aan pensioenplanning, is het waarschijnlijk dat je denkt aan het opbouwen van spaargeld of het investeren in aandelen of obligaties. Maar er is nog een andere beleggingsmogelijkheid die vaak over het hoofd wordt gezien: investeren in grond.

In deze blogpost bespreken we waarom investeren in grond een slimme zet kan zijn voor pensioenplanning en geven we enkele belangrijke factoren die je moet overwegen voordat je begint.

Waarom investeren in grond voor pensioenplanning?

Het investeren in grond biedt een aantal voordelen voor pensioenplanning. In de eerste plaats kan grond als een stabiele investering worden beschouwd, aangezien de vraag naar grond vaak blijft bestaan, ongeacht de economische omstandigheden.

Een ander voordeel van investeren in grond voor pensioenplanning is dat het een goede manier kan zijn om je portefeuille te diversifiëren. Als je bijvoorbeeld al veel geïnvesteerd hebt in aandelen en obligaties, kan het toevoegen van grondbeleggingen helpen om het risico in je portefeuille te verminderen.

Grond stijgt al decennia in waarde. Elk jaar berekenen gemeenten de nieuwe grondprijzen en over het langer termijn stijgen deze altijd in waarde, ongeacht of de bestemming wijzigt. Dit maakt grond een betrouwbare investering.

Waarom investeren in grond voor pensioenplanning?

Factoren om te overwegen bij het investeren in grond voor pensioenplanning

Er zijn enkele belangrijke factoren die je moet overwegen voordat je begint met het investeren in grond voor pensioenplanning. Hier zijn er een paar:

Locatie: Zoals bij veel soorten investeringen is de locatie een belangrijke factor om te overwegen. Je wilt investeren in grond die goed gelegen is en waarvan je kunt verwachten dat de waarde op de lange termijn zal stijgen.

Soort grond: Er zijn veel verschillende soorten grond, elk met hun eigen voor- en nadelen. Sommige soorten grond zijn bijvoorbeeld geschikter voor landbouw, terwijl andere beter geschikt zijn voor recreatie of woningbouw.

Regulering: Het is belangrijk om de lokale regelgeving te begrijpen voordat je investeert in grond. In sommige gebieden zijn er bijvoorbeeld beperkingen op het gebruik van grond voor bepaalde doeleinden. Zo mag er bijvoorbeeld niet bebouwd worden in of tegen Natura 2000 gebied of te dicht bij de snelweg.

Beheer: Als je niet van plan bent om de grond zelf te beheren, moet je een plan hebben voor het beheer van de grond, zoals het inhuren van een beheerder.

Waarom investeren in grond voor pensioenplanning?

Zoals al eerder aangegeven, kan het investeren in grond een slimme zet zijn voor pensioenplanning. Het biedt een aantal voordelen ten opzichte van andere soorten beleggingen. Een van de belangrijkste voordelen is de stabiliteit van de investering. In tegenstelling tot andere beleggingen zoals aandelen, is de vraag naar grond vrij constant en kan het daarom gezien worden als een stabiele investering. Er hoeft dan ook niet dagelijks naar omgekeken te worden zoals bij crypto of aandelen.

Daarnaast kan het investeren in grond ook een goede manier zijn om je portefeuille te diversifiëren. Als je al veel geïnvesteerd hebt in aandelen en obligaties, kan het toevoegen van grondbeleggingen helpen om het risico in je portefeuille te verminderen. Dit komt omdat grondbeleggingen vaak minder gevoelig zijn voor economische en marktfluctuaties. Lees ook ‘het belang van een gespreide beleggingsportefeuille’.

Voordelen van het investeren in grond voor pensioenplanning

Naast de algemene voordelen van het investeren in grond, zijn er nog enkele specifieke voordelen die het interessant kunnen maken voor pensioenplanning.

Een van de belangrijkste voordelen is dat grondbeleggingen een goede manier kunnen zijn om een passief inkomen te genereren. Dit kan bijvoorbeeld door de grond te verhuren aan landbouwers, natuurbeschermers of recreanten.

Een ander voordeel van het investeren in grond voor pensioenplanning is dat het een waardevaste belegging kan zijn. Grond heeft de neiging om in waarde te stijgen naarmate de tijd verstrijkt, vooral als het op een goede locatie ligt. Dit betekent dat je mogelijk een solide rendement van een X aantal procent op je investering kunt behalen op de lange termijn. Als een stuk grond ondertussen van bestemming wijzigt stijgt de waarde aanzienlijk. Met de hoge woningnood die speelt in Nederland moet er de komende jaren zo’n miljoen woningen bijgebouwd worden. De bevolking groeit en de toename van migranten zorgt ervoor dat er de komende decennia nog flink bijgebouwd zal moeten worden.

Is investeren in grond iets voor mijn pensioenplan?

Investeren in grond biedt veel voordelen maar is zoals elke investering natuurlijk niet zonder risico. Of u nou voor de korte termijn of langer termijn in grond wil investeren, er zijn genoeg opties.

Bent u benieuwd naar de mogelijkheden en wil u meer weten over het investeren in grond voor uw pensioen? Laat u dan altijd adviseren door een adviseur en doe goed onderzoek naar de percelen grond waarin u wil investeren.

Wil u een vrijblijvend adviesgesprek met een adviseur van IGN Vastgoed? Neem dan contact op of bekijk onze lopende projecten!

Wat is de aanbiedingsplicht
Wat is de aanbiedingsplicht? 1024 538 IGN Vastgoed

Wat is de aanbiedingsplicht?

Wat is de aanbiedingsplicht?

De aanbiedingsplicht kom je vaak tegen in contractuele afspraken. Vaak komt deze terug in de statuten van een onderneming maar we zien ook de aanbiedingsplicht in de woningmarkt en de grondmarkt. De aanbiedingsplicht zorgt er voor dat wanneer de eigenaar van bijvoorbeeld een woning ervoor kiest om zijn woning te verkopen hij of zij deze eerst moet aanbieden aan de gerechtigde die staat opgenomen in de akte van levering (of eigendomsbewijs).

Dit kan bijvoorbeeld een familielid zijn of een woningcorporatie. De woning wordt dan getaxeerd door een onafhankelijke partij en dan mag de gerechtigde aangeven of deze interesse heeft in de woning. Mocht hij of zij geen gebruik willen maken van de aanbiedingsplicht of toch geen interesse heeft dan mag de eigenaar de woning op de vrije markt verkopen.

Bij een statutaire aanbiedingsplicht moeten aandeelhouders die de aandelen willen verkopen deze eerst aanbieden bij de gerechtigden genoemd in de statuten.

De aanbiedingsplicht binnen de grond markt

Binnen de grondmarkt wordt ook gebruik gemaakt van de aanbiedingsplicht. De aanbieder van het perceel kan dan verkavelde stukken grond verkopen en hier contractueel een aanbiedingsplicht op berusten. Hierdoor zijn kopers verplicht de grond weer aan te bieden aan de beheerder wanneer de grond bijvoorbeeld van bestemming wijzigt.

Veer percelen worden ook zonder aanbiedingsplicht verkocht. Hierdoor kunnen de eigenaren zelf kiezen of zij de grond willen verkopen, aan wie en tegen welke prijs.

Een aanbiedingsplicht heeft voordelen en nadelen.

Voordelen van de aanbiedingsplicht

Als investeerder in grond wil je natuurlijk rendement behalen op je investering. Veel investeerders speculeren erop dat de grond in de toekomst van bestemming wijzigt. Partijen zoals een projectontwikkelaar kunnen plannen indienen zodat de gemeente deze kunnen beoordelen en kunnen goedkeuren waarna een aantal onderzoeken de grond van bestemming kan wijzigen. Wanneer de bestemming wijzigt wordt de grond aanzienlijk meer waard en daarmee kunnen investeerders hun rendement behalen.

Projectontwikkelaars en gemeente kunnen ook interesse tonen in een stuk grond. Echter wordt een perceel grond vaak minder aantrekkelijk wanneer deze meerdere eigenaren heeft. Een ontwikkelaar of gemeente heeft namelijk geen behoefte om met iedere eigenaar om de tafel te gaan.

Het voordeel van de aanbiedingsplicht op een perceel grond voor investeerders is dat het aantrekkelijker wordt voor een gemeente of ontwikkelaar om interesse in het stuk grond te tonen omdat het voor hen minder tijd en rompslomp in beslag neemt.

Daarnaast is elke investeerder verplicht het mee te verkopen. De gerechtigde van de aanbiedingsplicht kan dan onderhandelen namens alle investeerders. Zo wordt er één prijs voor het gehele stuk grond gehanteerd waardoor iedere investeerder hetzelfde rendement kan behalen. Natuurlijk is dit afhankelijk van de inkoopprijs maar zo staan er in ieder geval geen situaties waar investeerder A meer geld wil vangen dan investeerder B en daardoor het project vertraging oploopt.

Daardoor maakt het ook niet uit waar jou stukje grond ligt. Als het stukje grond aan de buitenrand ligt waar niet bebouwd gaat worden is de grond minder waard. Hierdoor is er kans dat jouw stuk grond aanzienlijk minder waard is dan het stuk grond waar opgebouwd kan worden. Door één prijs voor het hele perceel te vragen heeft iedereen hier voordeel van.

Nadelen van de aanbiedingsplicht

Zoals eerder genoemd zorgt de aanbiedingsplicht ervoor dat iedereen het stuk grond moet aanbieden aan de gerechtigde in de akte. Dit heeft veel voordelen maar sommige investeerders zien dit ook als een nadeel. Als investeerder wil je soms ook de vrijheid hebben om te kiezen aan wie je het stuk grond verkoopt en tegen welke prijs.

Veel investeerders hechten veel waarde aan hun eigendomsrecht en daardoor kan het voelen als een inbreuk hierop.

Toch zijn er meer voordelen dan nadelen voor investeerders bij een aanbiedingsplicht. Het ontzorgt hen van verdere onderhandelingen en eventuele financiële bijkomstigheden hiervan.

Werkt IGN Vastgoed met een aanbiedingsplicht?

Over het algemeen werken wij altijd met een aanbiedingsplicht. Dit maakt het investeren aantrekkelijker voor geïnteresseerden, de doorlooptijd van een project wordt korter doordat wij de onderhandelingen op ons nemen en een ontwikkelaar of gemeente niet met een ieder om de tafel hoeft en een ieder vangt een eerlijk rendement ongeacht waar het stukje grond op het perceel ligt.

Desondanks zijn er mogelijkheden om de aanbiedingsplicht van bepaalde percelen te verwijderen mocht dat in de interesse liggen van de geïnteresseerden.

 

Bent u benieuwd naar de mogelijkheden van het investeren in grond bij IGN Vastgoed? Bekijk onze lopende projecten en vraag een gratis brochure aan.