Hoe gaan wij te werk?
Maar eerst, koffie

Onze Werkwijze

Bent u ook overtuigd van de meerwaarde van grond en staat u open voor investeringen in één of meerdere van onze percelen, dan worden de onderstaande 5 stappen doorlopen.

Compliance + inplannen bezoek

1 De accountmanager noteert, na de digitale presentatie aan de telefoon, de met u besproken investering tezamen met uw naam, adres, woonplaats en contactgegevens. Direct na het gesprek met onze accountmanager zal er door het IGN Vastgoed B.V. contact met u worden opgenomen om uw gegevens en de gemaakte afspraken te verifiëren. Ook worden er een aantal vragen gesteld om na te gaan of het vervolgtraject duidelijk is en u zich bewust bent van de bijbehorende risico’s, waarna er een afspraak met u wordt ingepland voor een bezoek met één van onze buitendienstmedewerkers. Deze afspraak krijgt u per e-mail bevestigd.

Afspraak

2 Tijdens de afspraak wordt de gekozen propositie nogmaals met u doorgenomen en is er alle gelegenheid tot het beantwoorden van al uw vragen. Ook wordt de koopovereenkomst uitgebreid met u doorgenomen.
Pas als alles duidelijk is en u tot de aankoop wilt overgaan, tekent u de koopovereenkomst.
De koopovereenkomst wordt in drievoud opgemaakt. Na uw ondertekenen worden de drie exemplaren door onze medewerker meegenomen en krijgt u één tegen getekend contract binnen drie werkdagen toegestuurd.

Notaris maakt een dossier aan

3 Aan de hand van de getekende koopovereenkomst maakt de notaris een dossier voor u aan. De notaris vraagt u in ieder geval om een kopie van uw identiteitsbewijs. Als u de notaris desgewenst wilt machtigen om de koopakte bij het passeren voor u te ondertekenen, dan zal hij u eveneens een door u te ondertekenen volmacht toesturen. Deze volmacht dient u dan nog wel door een notaris bij u in de buurt te laten legaliseren.

Goedkeuren van de conceptakte

4 Als alle benodigde informatie verzameld is, wordt er een conceptakte door de notaris opgesteld en ter goedkeuring naar u en de verkoper IGN Vastgoed B.V. gestuurd. De conceptakte is een concept van de uiteindelijke akte van levering. Gaan u en de verkoper akkoord met de conceptakte dan wordt de akte van levering en de nota van afrekening opgemaakt. Op de nota van afrekening staat de totale som van uw aankoop en een specificatie van de kosten, zoals de kosten van de verkaveling, het Kadaster, de notaris en de overdrachtsbelasting. De overdracht kan alleen plaatsvinden als u de totale som van de nota van afrekening heeft overgemaakt naar de derdengelden-rekening van de notaris.

De overdracht

5 De overdracht vindt normaal gesproken zo’n twee a drie weken na het ondertekenen van de koopovereenkomst plaats. Zodra de passering van leveringsakte bij de notaris heeft plaatsgevonden, mag u zich de trotse eigenaar van de aangekochte kavel noemen. De notaris meldt dit na de overdracht bij het Kadaster en het Kadaster zorgt dat dit wordt opgenomen in het register. De notaris controleert een dag na de overdracht of het Kadaster de wijzigingen goed heeft doorgevoerd. Als alles klopt, maakt de notaris de koopsom van het door u aangekochte stuk grond over naar de verkoper en wordt de officiële Akte van levering opgemaakt. Deze akte is uw eigendomsbewijs en dit ontvangt u van de notaris.