Veelgestelde vragen

IGN Vastgoed maakt het mogelijk om voor een relatief kleine investering voor particuliere in te kunnen stappen. Afhankelijk van het beschikbaar aantal meters, de verkoopprijs en het budget wat u beschikbaar kunt stellen is het mogelijk om te investeren. Onze adviseurs bespreken graag met u de mogelijkheden. Neem contact met ons op over de mogelijkheden.

Vooraf is het niet altijd mogelijk om in te schatten wat een eventuele waardestijging oplevert. Door verschillende indicaties liggen waardestijgingen voorhanden. Wanneer de bestemming van de grond is gewijzigd zal de waarde van de grond worden vastgesteld. Het is dan mogelijk dat er een waarde vermeerdering of een waardevermindering van de grond plaatst vindt waarvoor u die heeft aangekocht.

De transactie loopt altijd via een notaris en wordt geregistreerd in het Kadaster. Het kadaster is een openbaar register van registergoederen. Je kunt het kadaster bezoeken via https://www.kadaster.nl/

Investeren brengt altijd risico’s met zich mee. Echter is grond tastbaar en kan dit bezit niet failliet gaan. Anders als bij vastgoed kan het pand beschadigd worden of dalen in waarde door schommelingen in de economie. Bij grond is dit niet het geval. Het zal altijd waarde behouden en er kan niet meer grond bijkomen waardoor het aanbod steeds geringer wordt.

Nee, zodra er bekend wordt gemaakt dat de bestemming van de grond wijzigt, bent u verplicht om de grond te verkopen aan de partij die de ontwikkeling van de grond op zich neemt. Daarnaast is er een sprake van een aanbiedingsplicht. De aanbiedingsplicht is de verplichting van de verkoper om het pand aan te bieden bij degene die als gerechtigde in de akte van levering is opgenomen. Dit is van kracht zodat een projectontwikkelaar niet met meerdere particuliere partijen om de tafel hoeft te gaan maar slechts met één partij hoeft te handelen.

Dit is uiteraard mogelijk. Uw grond is uw bezit en kan dit schenken aan wie u wil. De overdacht hiervan moet wel notarieel vastgelegd worden en in medeweten en werking van de andere partij.

Grond is vrij verhandelbaar, dit betekend dat u zelf kan bepalen wanneer en aan wie u uw grond wil verkopen. Wanneer een project van bestemming wijzigt en de plannen bekend zijn gemaakt heeft u wel te maken met een aanbiedingsplicht en kunt u niet meer zomaar de grond verkopen. Dit is wel het geval voordat de bestemming wijzigt.

De grondmarkt is een transparante markt. Alle transacties binnen de grondmarkt verlopen via een notaris en worden geregistreerd in het Kadaster. Het Kadaster is een openbaar register van registergoederen en hier kunt u aktes op vragen over wat de verwervingsprijs is geweest van de verkopende partij. Daarnaast legt IGN Vastgoed zich er toe om bij alle facetten van de grondmarkt transparantie te bieden voor onze bestaande en nieuwe relaties.

Als bezitter van grond moet u rekening houden met waterschapslasten en eventuele ruilverkavelingsrente. Ruilverkaveling komt tot stand doordat uit het ruimtelijke ordeningsbeleid, milieubeleid of plattelandsbeleid, gronden worden herverdeeld die eigendom zijn van agrariërs. Dit is dus niet altijd het geval. De waterschapslasten zijn jaarlijks nooit meer dan enkele tientallen euro’s op jaar basis.

De waardebepaling van grond komt tot stand nadat de bestemming van het aangeboden perceel wordt gewijzigd. De waardebepaling wordt verricht door twee of drie onafhankelijke taxateurs.

Zodra de bestemming van de grond wijzigt heeft u te maken met de aanbiedingsplicht die bekend is in de akte. Hierdoor bent u verplicht uw de grond aan te bieden aan de partij die genoemd is in de akte. De transactie zal verlopen via de notaris en daarbij bent u verzekerd van betrouwbare juridische en financiële begeleiding. Het exacte verloop van de verkoop staat omschreven van de koopovereenkomst.

IGN Vastgoed is een organisatie die zich toegelegd heeft op het aan en verkopen van strategisch gelegen gronden binnen Nederland. Door grote kavels te verkavelen in kleinere percelen kunnen zowel particulieren als bedrijven mee investeren in strategisch gelegen gronden.

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) is gedragstoezichthouder op de financiële markten. De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten. Omdat de grond bij levering wordt overgedragen aan de nieuwe eigenaar is dit niet een beleggingsobject. Hierdoor heeft IGN Vastgoed geen vergunning nodig van de Autoriteit Financiële Markten.

Projectontwikkelaars hebben in het verleden wel eens problemen gehad met het te veel aankopen van gronden waar nog niet direct op gebouwd kan worden. Hierdoor kunnen projectontwikkelaars in de situatie komen waardoor ze te weinig liquiditeiten hebben wat ten kosten gaat van andere projecten. Hierdoor kiezen veel projectontwikkelaars ervoor om hier een goede balans in te hebben en geld vrij te houden voor het ontwikkelen van lopende projecten.

Investeren in grond is in beginsel geen korte termijn investering. Door regels en procedures duurt het relatief lang voordat een stuk grond van bestemming wordt gewijzigd. Hierdoor kunnen projecten soms enkele jaren duren. Wanneer er al meerdere informatiestukken concreet zijn, plannen zijn ingediend of zelfs goedgekeurd worden kan de looptijd aanzienlijk verkort worden. Het kan ook zomaar zijn dat de bestemming plots wordt gewijzigd. Laat u altijd goed informeren door uw adviseur.

Sommige percelen worden verkocht met een aanbiedingsplicht. De aanbiedingsplicht houdt in dat wanneer de grond van bestemming wijzigt de eigenaren van de grond verplicht zijn de grond aan te bieden bij de partij die hen dit verkocht heeft. Hierdoor hoeft vervolgens maar 1 partij te onderhandelen met de koper van het perceel i.p.v. dat alle eigenaren dit moeten doen waardoor dit veel tijd in beslag neemt.

Bij het investeren in grond zijn risico’s verbonden. Het grootste risico bij het investeren in grond is dat er geen bestemmingswijziging plaatsvindt of dat een bestemmingswijziging niet het gehoopte waardeverhogend effect heeft. Dit heeft met verschillende factoren te maken. Hierdoor bestaat de kans dat de investering in waarde vermindert of geen waardevermeerdering laat zien. Hoewel we percelen selecteren waar we op basis van kennis en ervaring van verwachten dat er een waardevermeerdering zal plaatsvinden, kunnen we dit uiteraard niet garanderen.

Heeft u nog steeds vragen die onbeantwoord blijven, wil u advies of de mogelijkheden bespreken? Neem dan contact op met onze adviseurs