Investeren in grond
Iets voor mij?
Bouwen aan uw toekomst

Investeren in grond iets voor mij?

Naast een autonome en mogelijk additionele waardestijging biedt investeren in grond nog meer voordelen. Zoals gebruikelijk bij veel andere investeringsvormen, hoeft u de marktontwikkelingen niet op de voet te volgen. Geïnteresseerde kopers (vastgoedontwikkelaars, speculanten of gemeenten) zullen u, als eigenaar van het perceel, namelijk rechtstreeks benaderen zodra er sprake is van een bestemmingsplanwijziging. Omdat er geen risico op een ‘gemiste kans door onoplettendheid’ bestaat, biedt een grondinvestering u dus eveneens rust.

Grond schenken

Afhankelijk van uw financiële situatie, kan het fiscale voordelen bieden om uw pleeg- of (klein)kind(eren) grond te schenken. Voor 2015 gelden de volgende schenkingsvrijstellingen:

– Per jaar en per (pleeg)kind een bedrag ad € 5.277,- en per kleinkind € 2.111,-

– Eenmalig en per kind van 18 t/m 39 jaar een bedrag ad € 25.322,-

Raadpleeg uw adviseur voor eventuele bijzonderheden die op uw persoonlijke financiële situatie van toepassing zijn.

Is een dergelijke investering voor mij toegankelijk?

IGN Vastgoed B.V. maakt investeren toegankelijk voor de particuliere investeerders.

Door verkaveling van een gebied is investeren in grond voor bijna iedere portemonnee toegankelijk. U moet het bedrag wel voor een langere tijd kunnen missen. Investeren in grond is niet iets van korte duur.

IGN Iets voor mij

Investeren zonder veel zorgen

Grondeigendom is een goede manier voor vermogensbehoud en mogelijke vermogensgroei. Grond is verhandelbaar. Grond is een bezit waar u nauwelijks naar om hoeft te kijken. Grond biedt financiële rust omdat het niet failliet kan gaan of zonder uw goedkeur vervreemd kan worden.